Kundcase

Distilleri når besparingar med hållbar energi

Bottles of beer on production line

09/11/2022

Fjärrvärmeföretag sparar med hållbar energi

En pittoresk stad i Skottland är hem för ett lokalt fjärrvärmeföretag. 2012 investerade ett företag specialiserat på produktion av förnybar energi från hållbart trä 2,5 miljoner pund i fjärrvärmebolaget. Eftersom energipriserna i detta område är några av de högsta i Storbritannien, visade sig företagets förslag att införa energieffektiva, kostnadsbesparande åtgärder attraktiva och invånare och företag, samt det närliggande destilleriet, anslöt sig snabbt till fjärrvärmesystemet.

Ett grönare ångsystem

Införandet av biomassapannan för att försörja fjärrvärmesystemet i staden har säkerställt att nästan 200 bostäder kan dra nytta av en billigare och mer hållbar värmekälla.

Spirax Sarcos projektteam har nu ingått ett avtal med byggtjänstleverantören om att designa och specificera energibesparande ångteknik för den nyutvecklade anläggningen och arbetet kan påbörjas.

Spiras Sarcos roll i projektet var att se till att det nya ångsystemet använde så mycket av den tillgängliga energin som möjligt för att säkerställa att biomassasystemet skulle kunna möta behoven hos både samhället och det närliggande destilleriet.

Efter att ha tagit fram en fullständig konstruktionsspecifikation med ritningar och en tillhörande rapport, utvecklade bygg- och supportföretaget tillsammans med Spirax Sarco ett ångsystem på 20 barg med en ny utjämningsanläggning med nivå-, ång- och kondensatkontrollsystem, tryckreduceringssystem, dubbla block- and bleedventiler, ångtillbehör och en tryckreduceringsstation för ångturbinen.

Anläggningens styrsystem minskar ångans tryck till 10 barg innan den försörjer det närliggande destilleriet, varefter resten av ångan leds genom en ånga-till-vatten värmeväxlare som genererar varmvatten för fjärrvärme.

Med den tillsatta ångan kan destilleriet använda värmen för att öka koncentrationen av etylalkohol i processmateriat, när den väl har genomgått fermentering. Ånga är ett mer koldioxidsnålt och energieffektivt sätt att värma den fermenterade massan eftersom både latent och känslig värme sprids i vätskan. Dessutom återvinner kondensatsystemet uppsamlat kondensat från processen för att producera varmvatten, vilket gör det till en mycket hållbar lösning med hållbar energi.

Den satsning som specialisterna på förnybar energi har gjort har verkligen gett resultat och staden drar nytta av biomassaverkets hållbara metod för att tillhandahålla värme och el via sitt omfattande värmenät. Bygg- och supportleverantören har sedan dess installerat ytterligare en förgasningsanläggning för destilleriet, som förväntas generera 1200 MWhe och 2000 MWhth per år från förnybara källor.

"Det är en fantastisk känsla att bidra till ett projekt som det här fjärrvärmesystemet, speciellt när det gynnar lokalsamhället på det sättet", säger Martin. "Genom att arbeta med nyckelintressenter har vi kunnat utveckla ett hållbart och koldioxidsnålt uppvärmningssystem för befolkningen i området och en viktig del av stadens arv. Detta system kommer att helt värma upp hemmen och destilleriet, som producerar sina välkänd single malt, under många år framöver. Jag kommer verkligen att skåla för det!"

RELATERAD LÄSNING