Olja & Gas

Spirax Sarco engineer working at a oil refinery

Spirax Sarco har ett världsomfattande samarbete med industrier inom olja och gas som innefattar de flesta olika produktionsstegen. Ånga och hetvatten är en viktig del i många processer alltifrån utvinning & framställning till produktion av råämnen till en rad olika industrier. 

Vi kan hjälpa dig inom följande områden:

Primärsidan:

Utvinning och Produktion av NG (naturgas) och LPG (liquid petroleum gas) på land och till havs (offshore). 

Oljeplattformar (FPSOs 

Skifferolja  

Landbaserade LNG anläggningar (liquefied natural gas) bestående av kondensatbehandling, kondensering av gaser m.m. 

Raffinering

Råolja raffinaderi:

Oljeframställning, innefattande Avgas, biobränslen och tjockoljor. 

Gas framställning, innefattande separering och komprimering. 

Petrokemiska processanläggningar som producerar kemiska råämnen till ett stort antal industrier allt från bioläkemedel, jordbrukskemikalier och plaster till livsmedel- och textilindustrin.

Vi erbjuder ett brett produktsortiment med allt från dräneringspaket med universalanslutningar och ånga- & kondensatmanifoldrar till stora enheter för värmeväxling, pumpning eller flödesmätning.

Vi kan också erbjuda ett produktsortiment med energi- och systemgenomgångar vilket inkluderar karteringar av kondensatavledare och värmeväxlare samt serviceavtal för att reducera energiförbrukningen och den totala ägandekostnaden.

Oil refinery at night

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo

"Now if we spot a problem, we can do something about it straight away."
Andy Hitchin, Energy Manager at PQ Silicas View Case Study

PRODUCTS USED IN THE OIL & GAS INDUSTRY

RELATED TO OIL & GAS INDUSTRY