Ångfällekontroll - Kartering

När kontrollerade du senast dina ångfällor?

ångfällestyrning

VARFÖR ÄR EN KONTROLL AV ERA ÅNGFÄLLOR EN BRA INVESTERING?

✔ En ångfällekontroll lyfter fram besparings- och effektiviseringsmöjligheter

✔ Kostnaden för kontrollen av ångfällorna är vanligtvis mycket lägre än kostnaden för den genomsnittliga energiförlusten som uppstår om ångfällorna inte underhålls regelbundet

✔ Regelbunden kontroll av dina ångfällor resulterar i mindre CO2-utsläpp, effektivare produktion och energibesparingar

✔ Ångfällor avleder kondensat från systemet och minskar risken för skador orsakade av vattenslag och korrosion

✔ Kondensat i ångtillförseln kan påverka driften av applikationer och orsaka problem som långsam uppstart och dålig värmeöverföring. Om kondensat avlägsnas från systemet kan ångan utföra sin uppgift effektivt i processen.

✔ Ångfällor tar bort kondensat i systemet och ger en bättre ångkvalitet, vilket skyddar rör och utrustning mot erosion och korrosion.

VILL DU OCKSÅ FÖRDELARNA MED EN ÅNGFÄLLEKONTROLL?

Kontakta oss och hör mer

SPIRAX SARCO ÅNGFÄLLOR S.O.S

Behöver dina ångfällor en hälsokontroll? Vår kalkylator ställer 10 frågor för att bedöma prestandan hos dina ångällor på skalan HÖG, MEDEL eller LÅG. Få en bedömning på bara 3 minuter.

VAD ÄR ÅNGFÄLLESERVICEPROGRAM?

Oavsett om du vill kontrollera hälsan hos dina ångfällor eller samarbeta med oss ​​för att säkerställa att dina processer fungerar problemfritt, kan vårt kompletta ångfälleserviceprogram skräddarsys för att passa dina behov och erbjuda en total kundlösning.

Fördelar med ett ångfälleserviceprogram

Enkelt underhåll och säkerställande av maximal drifttid

Leverans och installation av ersättningskomponenter som är snabba och enkla att underhålla, antingen av ditt eget underhållsteam eller våra erfarna servicetekniker vilket säkerställer pålitlig leverans av ånga till din process. Detta minskar risken för oplanerade fel och sänker den totala ägandekostnaden för ångsystemet.

Hållbara energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp

Att återföra kondensat till din pannans matarvattentank kan spara energikostnader och minska behovet av ersättningsvatten och kemikalier för vattenbehandling, samtidigt som produktion och produktkvalitet bibehålls.

Produktivitet och processförbättring

Väfungerande ångfällor gör att ångsystemet kan leverera den termiska energi som krävs för att dina processer ska fungera effektivt. Kondensat i din ångförsörjning kan påverka driften av applikationer, vilket orsakar problem som långa uppstarttider och dålig värmeöverföring. Genom att ta bort kondensatet från ditt system kan ångan utföra sin uppgift i din process effektivt.

Lättare att utöka produktionen

Effektiv hantering av ångfällor är avgörande om du ska utöka din produktionslinje eller har planer på att utöka din process i framtiden. Att sömlöst ansluta nya och befintliga ångsystem kräver en integrationspartner som du kan lita på. För nya ång- och värmeenergiprojekt har vi ett specialist-team dedikerat till att hjälpa till att hålla ditt projekt på rätt spår och inom budget under konstruktion, installation, driftsättning och löpande support.

Förbättrad hälsa och säkerhet

Som med alla delar av din anläggning måste ånga hanteras väl för att säkerställa säker drift. Ångfällor som av någon anledning inte kan ta bort kondensat från ditt system utgör en potentiell risk. Effektiv ångavskiljning gör att kondensat kan avlägsnas från ditt system, vilket minskar sannolikheten för potentiellt riskabla situationer.

ÅNFÄLLEKONTROLL - KARTERING

En ångfällekontroll, även kallad kartering, som genomförs regelbundet är en bra utgångspunkt för att bättre förstå ditt ångsystem. Det innebär en detaljerad inspektion på plats av dina ångfällor av våra utbildade tekniker som kommer att bedöma tillståndet och lämpligheten för att säkerställa optimal prestanda.

LEVERANS OCH INSTALLATION AV ÅNGFÄLLOR

Att välja och installera den lämpligaste ångfällan säkerställer ett mer tillförlitligt, hållbart och effektivt system. Vi kan arbeta med dig för att utföra detta arbete så effektivt som möjligt, från att erbjuda råd och tillsyn, utföra nödvändigt underhållsarbete på plats, till projektledning av mer komplexa installationer.

ÅNGFÄLLESERVICE

Våra skräddarsydda program för  ångfälleservice kan utformas efter dina behov för att uppfylla underhållskraven för dina ångfällor. Tjänsten kan vara flexibel, men  omfattar vanligtvis regelbundna undersökningar, leverans av ångfällor för utbyte och slutförande av nödvändig underhållsaktivitet.

KONTINUERLIG ÖVERVAKNING AV ÅNGFÄLLOR

Även om du har kontrollpunkter på plats för att se över funktionen hos dina ångfällor finns en risk att fel inte upptäcks tillräckligt snabbt, och under denna tid kan anläggningens prestanda påverkas negativt. Med kontinuerlig övervakning av dina ångfällor säkras att ångfällorna i ditt system alltid fungerar korrekt och att fel åtgärdas i tid.

REGELBUNDNA KONTROLLER BIBEHÅLLER ÅNGFÄLLANS EFFEKTIVITET

 

Läs broschyren om våra kompetenser och tjänster inom service och underhåll av ångsystem

Ta kontroll över dina ångfällor med SIMS onlineportal

Uppnå effektivitet hos dina ångfällor i 4 enkla steg

STEG 1: TAGGA

Identifiering av alla ångfällor

STEG 2: KONTROLLERA

Inspektion av varje ångfälla för att kontrollera att det är rätt typ för applikationen

Inspektion av varje ångfälla för att kontrollera att den är korrekt installerad

STEG 3: TEST

Ultraljudstestning av alla ångfällor i drift

STEG 4: FÖRBÄTTRING

Få dina resultat i en lättläst rapport:

- En komplett inventering av dina ångfällor tillsammans med detaljerade driftsförhållande för varje ångfälla

- Den totala kostnaden för ångförluster baserat på dina nuvarande driftskostnader/förhållanden

- Kostnaden för läckage från tillhörande utrustning

- Avkastning på investering för fullständigt korrigeringsarbete

- Ett rekommenderat underhållschema

- Beräkningar av CO2-utsläpp

- Identifiering av andra kritiska problem som är relevanta för ditt ång- och kondensatsystem

AVTAL FÖR HANTERING AV ÅNGFÄLLOR 

Ett avtal för hantering av ångfällor (karteringsavtal) från Spirax Sarco ger dig fullständig sinnesfrid genom att dina ångfällor regelbundet undersöks och underhålls. Eventuella ångfällor som behöver underhållas kommer att specificeras, levereras och installeras som en del av avtalet med fast pris. Kostnaden för ett karteringsavtal är vanligtvis mycket mindre än kostnaden för den genomsnittliga energiförlusten som orsakas av att inte underhålla dina ångfällor regelbundet.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo