Ångfällekontroll - Kartering

När kontrollerade du senast dina ångfällor?

Engineer carrying out audit

Vad kan vi hjälpa dig med?

Pressure gauge

Förbättra prestanda

Drip

Reducera risk för fel

Operational excellence

Öka systempålitlighet

target icon

Meet Sustainability Targets

Award

Uppnå standarder

En kontroll av ångfällor identifierar förbättringsområden och potentiella besparingar.

REGELBUNDNA KONTROLLER BIBEHÅLLER ÅNGFÄLLANS EFFEKTIVITET

Läs broschyren om våra kompetenser och tjänster inom service och underhåll av ångsystem

Vad det innebär

För att driva ett ångsystem säkert och med maximal driftseffektivitet är det viktigt att alla ångledningar är fria från kondensat. Detta görs genom att säkerställa att alla ångfällor fungerar effektivt, en uppgift som bäst uppnås genom att implementera ett regelbundet underhållsschema.

Identifiering av hela ångfälle-populationen och märkning med tydliga och hållbara taggar

Inspektion av varje ångfälla för att kontrollera att det är rätt typ för applikationen

Inspektion av varje ångfälla för att kontrollera att den är korrekt installerad

Design av det mest kostnadseffektiva hanteringsprogrammet för dina ångfällor för att ersätta felaktiga eller felaktiga ångfällor

Identifiering av andra kritiska problem som är relevanta för ditt ång- och kondensatsystem.

Ta kontroll över dina ångfällor med SIMS onlineportal

Uppnå effektivitet hos dina ångfällor i 4 enkla steg

STEG 1: TAGGA

Identifiering av alla ångfällor

STEG 2: KONTROLLERA

Inspektion av varje ångfälla för att kontrollera att det är rätt typ för applikationen

Inspektion av varje ångfälla för att kontrollera att den är korrekt installerad

STEG 3: TEST

Ultraljudstestning av alla ångfällor i drift

STEG 4: FÖRBÄTTRING

Få dina resultat i en lättläst rapport:

- En komplett inventering av dina ångfällor tillsammans med detaljerade driftsförhållande för varje ångfälla

- Den totala kostnaden för ångförluster baserat på dina nuvarande driftskostnader/förhållanden

- Kostnaden för läckage från tillhörande utrustning

- Avkastning på investering för fullständigt korrigeringsarbete

- Ett rekommenderat underhållschema

- Beräkningar av CO2-utsläpp

- Identifiering av andra kritiska problem som är relevanta för ditt ång- och kondensatsystem

AVTAL FÖR HANTERING AV ÅNGFÄLLOR 

Ett avtal för hantering av ångfällor (karteringsavtal) från Spirax Sarco ger dig fullständig sinnesfrid genom att dina ångfällor regelbundet undersöks och underhålls. Eventuella ångfällor som behöver underhållas kommer att specificeras, levereras och installeras som en del av avtalet med fast pris. Kostnaden för ett karteringsavtal är vanligtvis mycket mindre än kostnaden för den genomsnittliga energiförlusten som orsakas av att inte underhålla dina ångfällor regelbundet.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig