"Advance" audits & rådgivning

Se oss som din energirådgivare för ång- och kondensatsystem

Energiaudits och rådgivning

Kom överens om omfattning och leveranser

Genomgång och audit av anläggningen

Detaljerad och omfattande rapport och rekommendationer

Vårt holistiska tillvägagångssätt inkluderar:

  • säkerhet
  • processeffektivitet
  • energibesparingar
  • kostnadsbesparingar
  • koldioxidfri grön termisk energi via kraftgenerering och balansering.

Resultatet är praktiska rekommendationer för att minska dina scope 1, 2 och 3 CO2-utsläpp. Din "Advance"-audit profilerar energianvändningen när du följer din nettonoll-färdplan på resan till exemplarisk miljöprestanda.

Tillämpa vår erfarenhet och kunskap på dina system genom kvalificerade energi-, ång- och applikationsingenjörer som skräddarsyr varje revision efter dina behov.

VAD

+ Djupdyk in i ditt ång- och kondensatsystem

+ Utvärdera dekarbonisering- och hållbarhetsteknik

+ Beräkna de viktigaste parametrarna för driftseffektivitet

+ Utvärdera effektiviteten i ånggenereringen

+ Se över energianvändningen

+ Noggrann inspektion för säkerhet och efterlevnad

+ Undersök med fokus på "best practice" för ångsystemet

+ Bedöm förbättringspotentialen

Nyckelresultat

+ Benchmarking för effektivitet

+ Systemoptimering

+ Minskning på förbrukningssidan

+ Rekommendationer för energibesparing och värmeåtervinning

+ Din plan för ånga,  energi och dekarbonisering

+ Framtidssäkring för expansion

+ Produktivitetsförbättringar

+ Säkerhetsrekommendationer

Vad

Djupdyk in i ditt ång- och kondensatsystem

Kunskap och förståelse är kraftfullt. Utan att helt förstå ditt ång- och kondensatsystem kan vi omöjligt ge råd om en lösning för att möta dina behov och hjälpa dig att göra bättre affärer. Så vi gör en djupdykningen i ditt ång- och kondensatsystem...

Beräkna de viktigaste parametrarna för driftseffektivitet

När vi förstår hur ditt ång- och kondensatsystem fungerar kan vi beräkna de viktigaste driftsparametrarna och ge noggrant övervägda rekommendationer för optimal drift.

Utvärdera effektiviteten i ånggenereringen

Hur effektivt genererar ditt pannhus ånga för närvarande? Vi får reda på det. Sedan kan vi jämföra din pannhuseffektivitet och kvantifiera din ånggenerering. Därefter kommer vi att identifiera kostnadsbesparingar och ge välgrundade rekommendationer för systemförbättringar. "Advance" ångsystemaudits är mycket mer än bara ikryssnings-övningar. Dessutom kan vi hjälpa dig att revolutionera effektiviteten i din ånggenereringseffektivitet med vårt utbud av Target Zero-lösningar inklusive elektrisk högspänningsgenerering och balansering med dekarbonisering och hållbarhet i åtanke.

Se över energianvändningen

Du behöver inte oss för att berätta varför värmeenergi är viktigt, men vi kan hjälpa dig att utnyttja den på bästa sätt. Som ovan, när vi gör en grundlig energirevision, kommer vi att titta noga på värmeenergihanteringen i din organisation och rekommendera framtida förbättringar.

Noggrann inspektion för säkerhet och efterlevnad

Orubbligt engagemang för säkerhet och efterlevnad har alltid legat till grund för allt Spirax Sarco gör.

Undersök med fokus på "best practice" för ångsystemet

Det finns ett rätt sätt att designa och installera ett ångsystem och det finns andra sätt. De senare har alla möjliga konsekvenser på kort och lång sikt. Dessa sträcker sig från mindre störningar och kostnadsineffektivitet till stora drifts- och säkerhetsproblem.

Det är därför vi har byggt vår verksamhet på att strikt följa branschens bästa praxis för ång- och kondensatsystem. Och det är därför ""Advance"" ångrådgivning säkerställer att allt det vi designar, konstruerar och installerar alltid följer nuvarande bästa praxis.

Bedöm förbättringspotentialen

Det är vad vi gör, men vad betyder det för dig? Här är de viktigaste resultaten du kan förvänta dig av "Advance" ångrådgivning.

Nyckelresultat

Benchmarking för effektivitet

Föreställ dig dina ång- och kondensatsystem. Tänk nu på de tekniker och metoder som används för att identifiera bästa praxis för att sätta benchmarks  för mätningar och hantering av energieffektiviseringar som uppfyller dina KPI:er.

Systemoptimering

Föreställ dig att trimma en högpresterande bil: föreställ dig nu fördelarna med att göra samma sak med ditt ångsystem.

Minskning på förbrukningssidan

Trots ökande användning av förnybara och hållbara energiresurser kommer stigande energipriser och minskad total tillgänglig energi  finnas med oss under en överskådlig framtid. Att sätta upp och uppnå energireduktionsmål är inte bara bra för miljön, ditt engagemang för koldioxidminskning och ditt företags sociala ansvar (CSR). Det är också bra för dina energifokuserade KPI:er och resultat.

Allt som minskar din kostnad för ånggenerering är värt att titta närmare på. Minskad förbrukning är ett självklart sätt att mildra stigande kostnader. Spirax Sarcos ""Advance"" ångrådgivning och audits är din inkörsport till förbättrad prestanda inom detta viktiga verksamhetsområde.

Rekommendationer för energibesparing och värmeåtervinning

Samtidigt kommer vi att titta närmare på möjligheter till energibesparingsinitiativ och sätt du kan utnyttja kraften i avancerad värmeåtervinning. Detta är bra för ditt ekologiska fotavtryck. Det kan också vara en enkel vinst på vägen mot ett bättre finansiellt resultat. Vi har också erfarenhet av Automatic Monitoring and Targeting Systems (AMTS) för ångsystem...

Din plan för ånga,  energi och dekarbonisering

Hur kommer du att utveckla din strategi för generering av ånga, termisk energi och minskade koldioxidutsläpp? En viktig del av "Advance"-audits innefattar utveckling av en plan för att ge viktig förståelse för din framtida riktning, samt bättre planering och strategisäkerhet.

Framtidssäkring för expansion

Som en del av "Advance" Auditing kommer vi att titta på effektiva sätt att framtidssäkra ditt  ång- och kondensatsystem. Naturligtvis kommer vi också att upprätthålla medvetenheten om nödvändigheten att minimera förbrukningen. Med vår professionella insats idag kan du minska kostnaderna i framtiden. Vi har hjälpt organisationer som din med detta i över ett sekel.

Produktivitetsförbättringar

Vi vill alla förbättra produktiviteten. "Advance" ångrådgivning hjälper dig att göra detta i ditt ång- och kondensatsystem. En "Advance"- audit ger viktiga ledtrådar om hur du uppnår detta.

Säkerhetsrekommendationer

Säkerhet är en av dina högsta prioriteringar – och i alltid i framkant när vi designar, tillverkar och installerar. Inte konstigt att säkerhet – och sätt att förbättra systemsäkerheten är en prioritet för varje audit.

 

Audit & rådgivning - vad ingår?

Slutligen, här är en kort sammanfattning av hur vi levererar Audit & rådgivnings-delen av "Advance" ångrådgivning. Detta ger den grund som behövs för att underbygga rekommendationer och senare implementationer som kommer att transformera ditt ång- och kondensatsystem för framtiden.

Agree Scope & Deliverables

A site visit defines scope and deliverables

Proposal and agreement to proceed

Pre-audit meeting

Pre-audit meeting to agree timetable, site safety requirements, introduce Spirax team and required site support

Desktop review of your energy data and site drawings

 

Site audit

Areas covered: Energy centre, boiler house and steam generation – steam distribution – point of use and process – condensate – water treatment and effluent – energy mix – steam quality testing – steam trap survey – heat loss assessment

REPORT WRITING / PRESENT BACK / PROJECT DEVELOPMENT

Report submission and presentation of findings and recommendations

SPIRAX SARCO KUNDERS FEEDBACK

"När Spirax Sarco genomförde den ursprungliga studien gjorde de en försiktig uppskattning av besparingar men i slutändan sparade vi mycket mer. Detta hjälpte oss att välja ett treårigt kontrakt. Om de nya besparingsuppskattningarna är korrekta ger kontraktet utmärkt valuta för pengarna och kommer att hjälpa oss att minska våra CO2-utsläpp med 200 ton per år."

— Barry Aspey, Utilities Manager för Heinz

Dra nytta av Spirax Sarcos "Advance" ångrådgivning nu.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi är med dig varje steg på vägen.

Make the most of your sustainable future

Vänligen notera att den information du anger ska vara företagsinformation och inte din privata information. Privacy Policy

Oavsett vad din drivkraft är, så kan Spirax Sarco hjälpa dig.

Audit & Advisory

Think of us as your steam and condensate system energy advisor

Find out more

Find out more

Design

Designed-in peace of mind wherever steam is involved

Find out more

Find out more

Engineered Products & Systems

Meeting complex needs when off-the-shelf solutions aren’t enough

Find out more

Find out more

Project Support & Commissioning

Assurance that components and systems are safe, correctly fitted and to your requirements

Find out more

Find out more

Connected Solutions

Connect our products and your systems for continuous steam system data insights and performance recommendations

Find out more

Find out more