UTVECKLING AV SKRÄDDARSYDDA PRODUKTER OCH SYSTEM

Vi matchar dina behov när det inte går med hylla-lösningar

Börja optimera ditt ångsystem idag

Skräddarsydda Produkter och System

Att kombinera ingenjörsexpertis, kunnande och produkter

Tillgång till ett omfattande produkt- och tjänsteutbud

Leverera tillämpad ingenjörsarbete med mål

Även om vi är aktiva i över 130 länder, finns en stor del av Spirax Sarcos tillverkningsfotavtryck i Europa. Oavsett applikation eller bransch, om du behöver energieffektiva produkter och system som kan tas från hyllan eller är skräddarsydda kan vi hjälpa till. "Advance"-ångrådgivning är utgångspunkten för att utnyttja denna tillverkningsexpertis.

Så vad menar vi när vi pratar om Skräddarsydda produkter och system? Och vad betyder det för dig och ditt företag, var du än befinner dig i världen?

Vad är Spirax Sarcos Skräddarsydda produkter och system?

Våra skräddarsydda produkter och system består av ett omfattande utbud av standardiserade och specialdesignade system och montage. Vi är specialiserade på ång- och kondensatsystem i organisationer som din.

Följande är bara ett litet urval av produkter i vårt ång- och kondensatsortiment:

Vad

+ Standardiserade och skräddarsydda paket och sammanställningar

+ Ett omfattande sortiment av produkter för ånga och kondensat, inklusive ångfällor, mätare, reglerventiler, säkerhetsventiler, pannhus, rörledningar, värmeväxlare, desuperheaters och atmosfäriska och trycksatta avluftare.

+ Koldioxidfri ångproduktion och termisk lagring

+ Värmeåtervinningslösningar

+ Fullständiga dokumentationspaket med certifiering, validering, spårbarhet, underhåll och reservdelsvägledning.

Nyckelresultat

+ Uppnå koldioxidminskning och energibesparingar

+ Tillgång till ett omfattande produkt- och tjänsteutbud

+ Leverans av skräddarsydda tekniska lösningar helt testade och inspekterade mot specifikation

+ Överensstämmelse med kodade applikationer

+ Kvalitetssäkring

+ Servicemanualer för prestanda och produktgaranti

+ Tillhandahållande av energieffektiva lösningar.

Fråga oss om dina specifika behov. Om det involverar ånga och kondensat, har "Advance" och Spirax Sarco något att erbjuda antingen från hyllan eller som en skräddarsydd lösning. Vi kan även hjälpa till med följande:

Dekarboniseringssystem

Dekarbonisering är en viktig del av alla moderna nettonoll-energikällor. Vi är fast beslutna att uppnå koldioxidneutralitet senast 2040 – och med hjälp av vår expertis och våra produkter kan vi hjälpa dig att göra detsamma.

Värme-till-energi-konvertering

Moderna ångsystem erbjuder ett formidabelt, miljövänligt sätt att överföra energi. Hur kommer värme-till-energikonvertering att hjälpa din organisation? ""Advance"" ångrådgivning och Spirax Sarcos skräddarsydda produkter och system är nyckeln."

Högspänningslösningar och elektrisk ånggenerering

Detsamma gäller den elektriska ånggenereringen där elektriska ånggeneratorer värmer vatten för att producera ånga i en trycksatt miljö. Kompakta elektriska ånggeneratorer är idealiska för on-demand-situationer och extra panntillämpningar där snabb och effektiv leverans av torr ånga är en prioritet."

Elektriska termiska batterier

Elektriska termiska batterier (även kända som TBats eller termiska energibatterier) är fysiska strukturer som lagrar och frigör termisk energi. Spirax Sarco ligger i framkant av innovativ utveckling av elektriska termiska batterier som lagrar elektriskt genererad värme som högtrycksvarmvatten i ett isolerat kärl. ""Advance"" ångrådgivning är din portal till denna viktiga teknik."

Nyckelresultat

Ovanstående är bara några exempel från sortimentet av konstruerade produkter och system som vi erbjuder. Viktigast av allt är vad vi kan uppnå för dig genom att kombinera dessa med våra sedan länge etablerade kapaciteter för ång- och kondensatsystem.

Vi kombinerar ingenjörsexpertis och know-how med noggrant utvalda och skickligt konstruerade produkter och system för att leverera applikationer inom så olika områden som uppvärmning och sterilisering, överallt där man eftersöker effektiv och lönsam användning av ånga.

Ett omfattande produkt- och tjänsteutbud

När du anförtror ditt ångsystem till Spirax Sarco får du tillgång till det omfattande produkt- och tjänstesortiment som vi har utvecklat under mer än ett sekel. Här är lite av det som finns tillgängligt. Om du inte ser exakt vad du behöver, vänligen kontakta oss:"

 • Skräddarsydda tekniska lösningar
 • Konstruktionsritningar i  2D/3D
 • Mekanisk och elektrisk
 • Styr- och reglersystem
 • Överensstämmelse med kodade applikationer
 • Funktionell designspecifikation
 • Kvalitetssäkring
 • Fullständig provning och inspektion mot specifikation
 • Plug-and-play-installation
 • Fullständigt dokumentationspaket med certifiering och/eller validering
 • Krav på underhåll och reservdelar
 • Servicemanualer för prestanda och produktgaranti
 • Serviceplaner
 • Spårbarhet / återbetalningsanalys och prestandaverifiering

Alla våra skräddarsydda produkter och system är redo för fjärrövervakning, Internet of Things (IoT) och en framtid som drivs av intelligent data. Vi har byggt global expertis inom skräddarsydda produkter och system sedan 1888. Oavsett om vi arbetar med ditt toppmoderna IoT-färdiga ångsystem, hjälper till med att minska koldioxidutsläpp eller ger råd om prognoser för energiförbrukning så står vi redo att hjälpa dig vad  framtiden än erbjuder...

Ingenjörsarbete med ett tydligt mål

Med "Advance" ångrådgivning har du nytta av Spirax Sarcos mål att skapa hållbart värde för alla intressenter när vi utvecklar en mer effektiv, säkrare och hållbar värld. "Advance" är inte bara din portal till teknik; det är din inkörsport till marknadsledande ingenjörskonst med ett mål.

Börja dra nytta av Spirax Sarcos Advance steam-rådgivning. Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.

Agree Scope & Deliverables

Engineered System Design & Validation

(includes drawing approvals)

Manufacture

Testing & Verification

(includes factory acceptance test)

Delivery & Inspection

SPIRAX SARCO KUNDERS FEEDBACK

Vi är verkligen nöjda med installationen och nivån på stödet vi fick från Spirax Sarco under hela projektet. Deras hjälp under anbudsprocessen var avgörande."

- Adrian Coombs, Fastighetschef på Kettering General Hospital

Dra nytta av Spirax Sarcos "Advance" ångrådgivning nu.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi är med dig varje steg på vägen.

Make the most of your sustainable future

Vänligen notera att den information du anger ska vara företagsinformation och inte din privata information. Privacy Policy

Oavsett vad din drivkraft är, så kan Spirax Sarco hjälpa dig.

Audit & Advisory

Think of us as your steam and condensate system energy advisor

Find out more

Find out more

Design

Designed-in peace of mind wherever steam is involved

Find out more

Find out more

Engineered Products & Systems

Meeting complex needs when off-the-shelf solutions aren’t enough

Find out more

Find out more

Project Support & Commissioning

Assurance that components and systems are safe, correctly fitted and to your requirements

Find out more

Find out more

Connected Solutions

Connect our products and your systems for continuous steam system data insights and performance recommendations

Find out more

Find out more