DESIGN

Designad för att ge sinnesro överallt där ånga ingår

Design av ång- och kondensatsystem från Spirax Sarco

Förvandlar koncept till praktiska resultat

Tillämpar alltid bästa praxis

Designar den mest hållbara lösningen för dig

Det kan röra ånga i tillverkningen, ånga i bearbetningen, i samband med förnybar termisk energi eller för någon annan ångtillämpning i industrin. Oavsett  bransch är det spännande att veta att en av våra äldsta teknologier – ånga – nu är en av nyckelteknologierna fokuserade på koldioxidminskning.

Och våra designkunskaper hjälper till så att det blir verklighet...

För din sinnesfrid när ånga är inblandat, integrerar branschledande applikationsingenjörer sömlöst Spirax Sarcos Target Zero-lösningar, utrustning och paket med din infrastruktur.

Design: På "Advance"-sättet

Så vad är inblandat i en Spirax Sarco Advance-designlösning?

Vad

+ Ång och kondensatdata för att möjliggöra installation av Spirax Sarco Target Zero-lösningar, utrustning och paket.

+ Vanligtvis levereras ritningar, designomfattning, bedömning i förhållande till tryckkärlsdirektivet (PED) och data för belastningsanalys.

+ Dimensionering och layout av rörledningar samt val av tillhörande utrustning.

+ Tillhandahålla en säker, hållbar, optimerad design som visar god branschpraxis.

+ Styrning och systemintegration.

Nyckelresultat

 + Lösa kunskaps-/färdighetsluckor och tidsresursfrågor.

+ Tillhandahålla omfattningsdokumentation att använda i diskussion med valda installatörer.

+ Arbeta med en pålitlig leverantör som kan din anläggning.

+ En designväg som är mer kostnadseffektiv än traditionella metoder och sänker anbudstiden och kostnaderna.

+ En praktisk, hållbar lösning.

Hur vi designar på "Advance"-sättet

Och här är hur vi designar ångsystemen som ligger till grund för framgångsrika organisationer. Organisationer inom så olika områden som vattenrening, processindustri, hälsovård och installationer av förnybar teknik.

Oavsett om vi dekarboniserar ett ångsystem, förbättrar effektiviteten av ångdistributionen eller ökar din ångkvalitet, är principerna desamma:

Agree Scope and Deliverables

A site visit defines the scope and deliverables.

Proposal and agreement to proceed.

Site Survey

Information gathering and measurement collection

System Design and Equipment Selection

(including P&ID and Isometric Drawings)

The P&ID is the Piping and Instrumentation Diagram, a detailed graphical representation of your steam and condensates process system. It’s fundamental to every project we undertake, the basic 2D diagram – the definitive reference – for the design of your engineering system.

Preparation of Detailed Technical Documentation

At this stage of the design process, we prepare detailed technical documentation for your Engineering Design Package. This includes details of the project design specification, stress analysis, a design risk assessment and a proposed equipment schedule documenting all required equipment.

Presentation of Engineering Design Package

(includes equipment recommendations and cost proposal).

Tryckkärlsdirektivet (PED)

Sist men inte minst, vill vi gärna uppmärksamma vår expertis kring PED. Detta direktiv gäller för konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse av tryckbärande anordningar och sammansättningar med maximalt tillåtet tryck över 0,5 barg. Om PED påverkar din organisation och du arbetar med ånga och kondensat kan vi hjälpa till. Fråga om våra PED bedömnings-tjänster – ännu en del av "Advance" -ångrådgivning

SPIRAX SARCO KUNDERS FEEDBACK

"Westons är ett mycket miljömedvetet företag. När Spirax Sarco föreslog att installation av RO (omvänd osmos) skulle kunna minska bottenblåsningen av panna, var vi mycket intresserade. Installationen gick snabbt och enkelt, och RO-systemet är kompakt. Vi är mycket nöjda med resultatet, och vi kan mycket väl tänka oss att använda RO igen i andra applikationer.""

— Jason Roberts, Westons Cider's Engineering Manager

Dra nytta av Spirax Sarcos "Advance" ångrådgivning nu.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi är med dig varje steg på vägen.

Make the most of your sustainable future

Vänligen notera att den information du anger ska vara företagsinformation och inte din privata information. Privacy Policy

Oavsett vad din drivkraft är, så kan Spirax Sarco hjälpa dig.

Audit & Advisory

Think of us as your steam and condensate system energy advisor

Find out more

Find out more

Design

Designed-in peace of mind wherever steam is involved

Find out more

Find out more

Engineered Products & Systems

Meeting complex needs when off-the-shelf solutions aren’t enough

Find out more

Find out more

Project Support & Commissioning

Assurance that components and systems are safe, correctly fitted and to your requirements

Find out more

Find out more

Connected Solutions

Connect our products and your systems for continuous steam system data insights and performance recommendations

Find out more

Find out more