Säker anläggning

Masthead background

SVL488 Säkerhetsventil för Renånga

SVL488  är en höglyftande säkerhetsventil i rostfritt stål med hög kapacitet designad för att möta standarden AD Merkblatt A2 och TRD 421 och den är lämpad för renånga, ånga och inerta gaser.

DBB3 Double Block and Bleed Bälgtätad Kägelventil

Spirax Sarco SafeBloc™ DBB3  är en bälgtätad kägelventil med dubbel avstängning, med en unik platssparande design och som är enkel att installera, och inte läcker.

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler är en viktig del av system där risk för övertryck föreligger.

Isoleringsjackor - isolering

Isoleringsjackor: Spirax Sarco erbjuder skräddarsydda värmeisoleringslösningar, anpassade till armaturer, där snabb  åtkomst garanteras. Läs mer om isolermatta.