Säkerhetsventiler

Masthead background

Fördelar med Säkerhetsventiler

Engineer in hard hat icon

Säkrare arbetsmiljö

Spanner icon

Minska underhållstider

Cut emissions

Förbättra energieffektivitet

Översikt över Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler är en viktig del av system där risk för övertryck föreligger.

Meknisk skada på utrustning och omgivning.

Loss of product and production.

Förlust av produkt och produktion.

Skada på miljön.

Broschyrer

document Språk Referensnummer download
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Download PDF
Safety valves overview English SB-S13-60 Download PDF

Teknisk dokumentation

document Språk Referensnummer download
SV405, SV405P, SV405X a SV406 Pojistné ventily Czech TI-P257-01 Download PDF
SVL488 Stainless Steel Safety Valve for Clean Service Applications English TI-P315-03 Download PDF
SVL606 Stainless Steel Safety Valve English TI-P315-04 Download PDF
SV615 Safety Valve English TI-P316-01 Download PDF
SV615 Säkerhetsventil Swedish TI-P316-01 Download PDF
SV60H Safety Valve English TI-P317-02 Download PDF
SV73 Cast Iron Safety Valve English TI-S13-25 Download PDF
SV60 Safety Valve English TI-S13-27 Download PDF
SV60 Säkerhetsventiler (DN20/32 - 150/250) Swedish TI-S13-27 Download PDF
SV74 Carbon Steel Safety Valve English TI-S13-30 Download PDF

Installationsmanualer

document Språk Referensnummer download
SV615 Safety Valve English IM-P316-03 Download PDF
SV615 Säkerhetsventil Swedish IM-P316-03 Download PDF
SV615 Safety Valve Replacement Parts Fitting Instructions English IM-P316-04 Download PDF
SV60 and SV60H Safety Valves English IM-P317-01 Download PDF
SV60 Säkerhetsventil Swedish IM-P317-01 Download PDF
SV73 and SV74 Safety Valves English IM-S13-33 Download PDF
SV60 Safety Valve Replacement Parts - Fitting Instructions English IM-S13-35 Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo

spirax sarco säkerhetsventil

Vad är en säkerhetsventil?

Säkerhetsventiler är ventiler som automatiskt och utan hjälp av annan energi än den aktuella vätskan släpper ut en mängd vätska för att förhindra att ett förutbestämt säkert tryck överskrids. Säkerhetsventiler är utformade för att åter stänga och förhindra ytterligare flöde av vätska efter att normala tryckförhållanden har återställts.

Installation av säkerhetsventiler i ångsystem

Säkerhetsventiler bör installeras där det är finns risk att det maximalt tillåtna arbetstrycket för ett system eller tryckkärl kommer att överskridas. I ångsystem används säkerhetsventiler vanligtvis för pannövertrycksskydd och andra applikationer, såsom nedströms tryckreducerande kontroller. Även om deras primära roll är för säkerhet, används säkerhetsventiler också i processoperationer för att förhindra produktskador på grund av övertryck.

Lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter ställer stora krav på att ånganläggningar och processer har nödvändiga säkerhetsanordningar för att förhindra att farliga situationer uppstår. Säkerhetsventiler har därför den primära funktionen att skydda liv och egendom.

Vilken funktion har en säkerhetsventil?

För att förhindra övertryck i ångsystemet används vanligtvis en säkerhetsventil. Säkerhetsventiler fungerar genom att släppa ut en mängd vätska inifrån systemet när ett maximalt tryck uppnås och därigenom minska övertrycket på ett säkert sätt. Eftersom säkerhetsventilen kan vara den enda komponenten för att förhindra katastrofala fel under övertrycksförhållanden, är det viktigt att denna komponent alltid fungerar optimalt och under alla förhållanden.

Övertryck kan genereras i ett antal olika situationer, inklusive:


- En obalans i vätskeflödet orsakad av oavsiktligt stängda eller öppna isoleringsventiler på ett processkärl.

- Fel i ett kylsystem som gör att ånga eller vätska expanderar.

- Tryckluft eller strömavbrott för att styra instrumentering.

- Övergående tryckchock.

- Brand på anläggningen.

- Fel i värmeväxlarsystemet.

- Okontrollerbara exoterma reaktioner i kemiska anläggningar.

- Förändringar i omgivningstemperaturen.

Säkerhetsventiler för alla applikationer och processkrav

Vi har ett brett urval av ventiler för många olika applikationer och processkrav. Termen "säkerhetsventil" är en generisk term som beskriver många varianter av tryckavlastningsanordningar utformade för att förhindra övertryck i en vätska eller gas. En mängd olika ventiler finns tillgängliga för många olika applikationer och prestandabehov.

Säkerhetsventiler används främst för komprimerbara gaser och speciellt för ång- och lufttjänster. De kan dock även användas för processtyper där de kan vara nödvändiga för att skydda anläggningen eller för att förhindra förstörelse av den produkt som bearbetas.