Flödesmätare Energimätare

Masthead background

Flödesmätare för noggrann mätning, variation och pålitlighet. Lämpliga för ånga, vätskor och gaser.

ELM Elektromagnetisk Induktiv Flödesmätare

Our ELM (electromagnetic) flowmeter allows users to accurately measure and monitor the flow rate of electrically conductive liquids such as impure water, pulps and pastes.

Flödesdatorer, Displayenheter & Givare

Vi erbjuder ett stort produktsortiment av flödesdatorer, displayenheter och givare lämpliga för din applikation.

Gilflo Flödesmätare

Variabel area flödesmätare med hög mätkaraktäristik. Finns i två versioner båda med variabel area mätning.

Strypflänsmätare

Strypflänsmätare används i många olika typer av applikationer med flödesmätning.

Target Flowmeters

Our range of target flowmeters provides reliable, accurate point of use steam metering.

Ultraljuds­flödesmätare

Ultrasonic flowmeters provide the benefits of non-fouling operation, easy clamp-on installation and no process down-time. 

SPIRAX FLÖDESMÄTARE SERVICEAVTAL - DIN GARANTI FÖR KORREKTA MÄTNINGAR

HUR VIKTIGT ÄR EXAKT MÄTNING AV ÅNGA FÖR DITT FÖRETAG?

Installation av en flödesmätare är viktig för många företag, eftersom datat från avläsningarna ofta används för fakturering av förbrukning till externa ånganvändare och beräkning av skatteinbetalning. Många företag använder också en flödesmätare för batchavräkningar. Väl fungerande ångflödesmätare ger också insikt i var energi förbrukas och är en viktig komponent för att tydligt kunna följa företagets energiprestanda och vilka intitiativ som har en positiv inverkan på energiförbrukningen i anläggningen.

EN FLÖDESMÄTARE GER EXAKTA MÄTARAVLÄSNINGAR FÖR ATT UNDVIKA:

- Hälso- och säkerhetsrisk på grund av för högt tryck och hög temperatur

- Över/underavräkning till skattemyndigheten.

- Brist på förtroende för exakt mätaravläsning och tillförlitliga driftsdata.

- Produktförlust i samband med osammanhängande driftdata eller produktionsstopp.

- Fel vid beräkning av batchkostnader.

- Saknat innehåll i läsningar.

Vårt serviceavtal för flödesmätare är utformat för att garantera att dina flödesmätare underhålls korrekt och att driftsdata avläses korrekt. Det inkluderar en garanti för att omkalibrering kommer att göras med rimliga intervall. De flesta flödesmätare kommer alltid att ha ett behov av omkalibrering efter en tids drift. Hur ofta, kommer dock att variera från enhet till enhet och beror på vikten av datat som mäts, kvaliteten på ångan som leds genom mätaren, förbrukningstid etc. Som en tumregel rekommenderar vi att din flödesmätare omkalibreras varje 2-3 år om korrektheten på avläsningarna är viktiga.

MED ETT SPIRAX SARCO SERVICEAVTAL FÖR DINA FÖDESMÄTAR FÅR DU:

- Genomgång av installation, inklusive rekommendationer för korrekt installation av omgivande komponenter.

- Planerat underhåll av mätutrustning - detta säkerställer korrekt avläsning.

- Schemalagd kalibrering av differenstryckgivare, tryck/temperaturgivare, mätenhet.

- En underhållsplan som säkerställer minimal inblandning av dina egna medarbetare så att de kan fokusera på er kärnverksamhet

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo

GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE OM FLÖDE

Varför mäta ånga?

Ångflödesmätare kan inte utvärderas på samma sätt som andra delar av energibesparingsutrustning eller system för energibesparing. Ångflödesmätaren är ett viktigt verktyg för använda ånga på ett effktivt och korrekt sätt. Det ger kunskap om ånganvändningen och de kostnader som är avgörande för en effektivt driven anläggning eller byggnad. De främsta fördelarna med att använda ångflödesmätning inkluderar:

- Anläggningens effektivitet

- Energieffektivitet

- Processkontroll

En bra ångflödesmätare ska visa flödet av ånga till anläggningen över hela området för dess drift, dvs. från när maskiner är ur drift till när anläggningen laddas till full kapacitet. Genom att analysera sambandet mellan ångflöde och produktion kan optimala arbetsmetoder fastställas.

Flödesmätaren kommer också att visa en eventuell försämring av anläggningen över tiden, vilket möjliggör optimal rengöring, förebyggande underhåll och renovering.

Flödesmätaren kan också användas för att:

- Spåra förbrukning av ånga och förändrade trender 

- Fastställa maximala ånganvändningstider

- Identifiera sektioner eller delar av anläggningen som är stora ånganvändare

Detta kan möjliggöra förändringar i produktionsmetoder för att säkerställa ekonomisk och hållbar ånganvändning. Det kan också minska problem i samband med toppbelastningar på anläggningen.

Energieffektivitet

Ångflödesmätare kan användas för att övervaka resultaten av eneribesparingsåtgärder och för att jämföra effektiviteten hos en anläggning med en annan.

Processkontroll

Utsignalen från ett korrekt ångflödesmätsystem kan användas för att styra mängden ånga som tillförs en process, och indikera att den har rätt temperatur och tryck.

Genom att övervaka ökningshastigheten på ångflödet vid uppstart kan en ångflödesmätare användas tillsammans med en reglerventil för att ge en långsam uppvärmningsfunktion.

Kostnadsberäkning och vårdnad

Ångflödesmätare kan mäta ånganvändningen (och därmed kostnaden) antingen centralt eller vid enskilda uttagspunkter. Ånga kan kostnadsberäknas som ett råmaterial i olika stadier av produktionsprocessen, vilket gör det möjligt att beräkna den verkliga kostnaden för en enskild produktlinje.

Välj den mest lämpliga flödesmätaren för din applikation

Om du behöver göra en flödesmätning måste du välja rätt flödesmätare för ändamålet. Du måste ta hänsyn till media, miljö och funktion, för att få rätt resultat av din flödesmätning. Om du inte är säker på vilken flödesmätare som är rätt för din applikation står vi redo att ge dig råd så att du gör rätt val för ändamålet.

TYPER AV FLÖDESMÄTARE

Det finns många typer av flödesmätare, de som är lämpliga för ång- och kondensatapplikationer inkluderar:

- Flödesmätare med strypfläns.

- Turbinflödesmätare (inklusive shunt- eller bypass-typer).

- Flödesmätare med variabel area.

- Fjäderbelastade flödesmätare med variabel area.

- Direkt in-line flödesmätare med variabel area (TVA).

- Ultraljudsflödesmätare.

- Vortex flödesmätare

Var och en av dessa typer av flödesmätare har sina egna fördelar och begränsningar. För att säkerställa exakt och konsekvent prestanda från en ång- eller kondensatflödesmätare är det viktigt att den är korrekt anpassad till den avsedda applikationen.

Spirax SaRCO INTRODUCERAR UTM20 ULTRALJUDSFLÖDESMÄTARE

En komplett flödes- och energimätare som erbjuder 8gb dataloggning med 8 mätpunkter

RELATERAT TILL FLÖDESMÄTARE