Ångans utveckling och vad är "bra" ånga?

Läs artikeln

Pressure guage

01/08/2021

Ånga är en otroligt effektiv källa för värmeöverföring och mycket har hänt sedan den traditionella användningen av ånga genom ånglok och under den industriella revolutionen. Idag är det en integrerad, ren och viktig del av modern teknik. Utan ånga kunde våra livsmedel-, textil-, kemikalie-, medicin-, kraft-, värme- och transportindustrier inte existera eller fungera som de gör. Visste du att varje kilo ånga innehåller 2 200 kJ kondenserbar energi? Det är 26 gånger mer användbar energi än i 1 kg vatten i ett typiskt värmesystem baserat på flödes- och returtemperaturer, med ett delta på 20 ⁰C.

  • Ånga är lätt att distribuera och när den väl har gjort sitt jobb är det bara vatten kvar, vilket är ett betryggande avfall i vår miljömedvetna värld.
  • Ånga är en hållbar och ren energikälla
  • Ånga är en pålitlig – och ännu viktigare – en hållbar energikälla. Ett effektivt ångsystem uppfyller kraven i dina industriprocesser, inklusive förbättringskrav för energibesparingar, miljöpåverkan, säkerhet och lagstiftning.

Vad är ett ”bra” ångsystem?

För att ditt system ska fungera effektivt måste ånga levereras:

  • I rätt mängd
  • Med rätt tryck och temperatur
  • Ren, torr och fri från luft och andra icke-kondenserbara gaser (NCG – non-condensable gases)

Varför är ångkvaliteten viktig?

Ånga av god kvalitet hjälper dig att få ut det mesta av dina applikationer och processer. Uppvärmning av vatten, mat, torkning av textilier, härdning av däck, tillförsel av el eller andra applikationer där ånga används kräver att ångan fungerar effektivt.

För att ångan ska fungera optimalt måste den vara torr med en minimal mängd fukt och fri från NCG. Som tidigare nämnt ska ångan levereras vid ett optimalt tryck och temperatur. Ånga av god kvalitet garanterar korrekt processkontroll, korta uppvärmningstider och maximal produktivitet. Att använda ånga av god kvalitet minimerar också mängden ånga som används. Mindre ångförbrukning innebär lägre driftkostnader och minskade koldioxidutsläpp. Detta har också en positiv inverkan på anläggningens livslängd och tillförlitlighet. Återigen, i en alltmer miljömedveten värld kan det inte vara mer avgörande att minska vårt fotavtryck på jorden

Ånga -hjälper dig att nå framgång

Även om ånga är ett mycket tacksamt medium måste du i grund och botten ha en stark välfungerande system att nå ett lyckat resultat. Ånga fungerar inte optimalt utan att alla parametrar i processen är under kontroll. Du måste ha ett väl utformat system och rätt kompetens för att underhålla det. Ditt system måste hanteras effektivt för att säkerställa att dina produktivitets- och hållbarhetsmål uppnås.

Ett verkligt exempel på temat hållbarhet: Heinz

För att uppnå sina hållbarhetsmål minskade vår kund Heinz sina koldioxidutsläpp på en av sina anläggningar med 2000 ton per år. Hur då? Helt enkelt genom att förbättra kontrollen av deras ångsystem. Men deras framgång slutar inte där. Heinz prognostiserar att minska sin energiförbrukning med mer än 4 % under de kommande tre åren efter att ha introducerat ett program för kontroll av sina kondensatavledare

Så vad har vi lärt oss? Ånga är helt enkelt vatten – rent och miljövänligt när det hanteras korrekt. Regelbundet underhåll av ditt ångsystem kan hjälpa dig att genomföra stora hållbarhetsförbättringar och därigenom göra något positivt för vår planet. Om du har ett mål om nollutsläpp av CO2, är ett fungerande ett optimalt fungerande ångsystem ett bra ställa att starta på.