PÅ VÄG MOT EN GRÖNARE FRAMTID

Hur du kan uppnå snabba vinster från ditt ångsystem

hållbarhet

17/08/2022

Få rekommendationer för dina ångfällor nu 

Ånga är ett naturligt medium och är något välkänt som vi alla kan förstå på dess enklaste nivå – det är bara kokning av vatten, men med några helt unika egenskaper. Det är en viktig anledning till att det varit den föredragna metoden för att leverera termisk energi och drivenergi genom hela vår industriella historia. Att distribuera ånga i ett system, en byggnad eller en process kan göras säkert i vetskapen om att det bara är vatten i gasform, men med mycket högre termiska kvaliteter.

I takt med att tekniken går framåt kommer ånga att fortsätta bli mer och mer hållbar genom Green Generation och termisk batteriteknik, för att utnyttja förnybara källor och optimerad genom digitala framsteg. Ånga är en väl beprövad energikälla som används inom ett brett spektrum av applikationer och sektorer - inklusive sjukvård, läkemedel, energi samt livsmedel. När företag står inför en alltmer komplex uppsättning av energi- och hållbarhetsutmaningar är behovet av hållbara lösningar större än någonsin. Northern Europe Business Development Manager på Spirax Sarco, Michael Hyde ger insikt i vad som kan göras idag för att optimera ditt ångsystem.

Förstå utgångspunkten för din anläggning:

Det bör finnas pågående aktiviteter för att titta på hur ångsystem fungerar för närvarande och för att se till att de fungerar effektivt. Även när man överväger betydande anläggningsförändringar för att ta itu med hållbarhet och energi, är det viktigt att förstå utgångspunkten för din anläggning, den grundläggande energiförbrukningen. Att optimera effektiviteten hos ditt ångsystem kan vara enklare än förväntat. Det finns flera sätt på vilka optimering kan realiseras:

- Att uppnå minskning av efterfrågan genom förbättrad anläggningshantering och förebyggande underhåll

- Att anta bästa praxis för ångsystemet för att minimera förbrukningen på anläggningen

- Adresserar områden med stora energiförluster genom att implementera värmeåtervinningssystem och tekniker

- Upprätthålla ångkvaliteten för att maximera processeffektiviteten

- Mätning av verktyg för att se trender och optimera prestanda

Men var ska man börja? Ett bra ställe att börja är att ta en titt på dina ångfällor som är de viktigaste länkarna i ång- och kondensatslingan. Vi vet att det är viktigt att ta bort kondensat och luft från ditt ångsystem medan återföring av kondensat till pannhuset maximerar energianvändningen. Välfungerande ångfällor gör att kondensatet kan avlägsnas från ångsystemet, vilket innebär att det kan återanvändas. Effektiv ångfällning genom ett program för hantering och kontroll av ångfällor är en kritisk faktor för att säkerställa välfungerande ångfällor och kan i hög grad bidra till att sänka energiförbrukningen, bibehålla produktkvaliteten och öka produktiviteten.

Ett steg i rätt riktning

Från fällor till specifika fällanordningar anses ångfällor vara en av de mest effektiva resursbesparande åtgärderna, så hur kan ett effektivt program för kontroll och hantering av ångfällor hjälpa dig? Det finns fyra viktiga fördelar att tänka på:

Hälsa och säkerhet

Som med alla verktyg i anläggningen, såsom varmvatten eller elektricitet, måste ett ångsystem skötas väl för att säkerställa säker drift. Korrekt designad och fungerande ångavskiljning gör att kondensat effektivt avlägsnas från systemet, vilket eliminerar potentiellt farliga situationer, såsom rör- eller komponentfel.

Produktivitet och processförbättring

Korrekt fungerande ångfällor tillåter ångsystemet att leverera den termiska energi som krävs för att processapplikationer ska fungera effektivt. Kondensat i ångtillförseln kan påverka driften av applikationer, vilket orsakar problem som långsamma uppstarter och dålig värmeöverföring. Genom att ta bort kondensatet från systemet kan ångan utföra sin uppgift effektivt inom processen."

Hållbara energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp

Kondensat innehåller vanligtvis cirka 25 % av den användbara energin i ångan som det kom ifrån. Att återföra detta till pannans matningstank kan spara tusentals kronor per år enbart på energi och minskar behovet av färskt ersättningsvatten, samtidigt som behovet av dyra kemikalier för att behandla råvatten minimeras. Kondensat som avlägsnas från ångsystemet och återförs till matartanken minskar också behovet av pannblåsning, vilket används för att reglera koncentrationen av upplösta fasta ämnen i pannan. Detta minskar därför energiförlusten från pannan under avblåsningsprocessen – allt bidrar till dina övergripande hållbarhetsmål. 

Lägre ägandekostnad

Att ta bort det oönskade kondensatet från systemet säkerställer att det är mindre risk för skador från problem som vattenhammare och korrosion. Ångfällor tar bort kondensatet när det bildas, håller bättre kvalitet på ånga i systemet och skyddar rörledningar och utrustning från erosion och korrosion.

Hur omsätter vi detta i praktiken?

Statistiken talar verkligen för sig själv. Ta det här exemplet på ett oljeraffinaderi

Primärt mål: Att minska sina totala energikostnader, koldioxidutsläpp, förbättra säkerheten och produktionsprestanda.

Utmaningen: Spirax Sarcos ingenjörer genomförde ett projekt som involverade en omfattande kontroll av ångfällor och energibesiktning av anläggningen.

Problem: 20 % av ångfällorna fungerade inte, vilket ledde till betydande energiförluster.

Lösning: Installation av nya ångfällor

Oljeraffinaderiet uppnådde energibesparingar på 1 200 000 SEK inom 12 månader med en återbetalningstid på 16 månader.

Oljeraffinaderiet uppnådde energibesparingar på 1 200 000 SEK inom 12 månader med en återbetalningstid på 16 månader.

Om du vill kontrollera ditt ångsystems effektivitet, här är några vanliga orsaker till dålig effektivitet hos ångsystem:

- Granskning av vattenutsläpp och förluster görs sällan

- Närvaron av korrosion och andra förhållanden på anläggningen

- Flashånga

- För höga temperaturer i pannans matartank

- Felaktig dimensionering, utrustning eller installation"

Vill du ta reda på om ditt ångsystem kan prestera bättre än det gör nu? Boka en kontroll av dina ångfällor. Välj Spirax Sarco för att hjälpa dig uppnå förbättringar av ångsystemets säkerhet, effektivitet och energiförbrukning.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo