Energibesparingar

​VÅRA FRÄMSTA TIPS FÖR ENERGIBESPARING

​VÅRA FRÄMSTA TIPS FÖR ENERGIBESPARING

Att införa effektiva processer för identifikation, övervakning och förbättring av energiförbrukning i en anläggning kan vara komplicerat och tidskrävande. Vi arbetar med ert energihanterings-team för att se till att ni hitta bästa möjliga lösning för att minska förbrukning och förbättra alla aspekter inom energiprestanda. Målet är att leverera hållbara och mätbara termiska energilösningar som minskar energiförbrukningen och uppfyller ständigt föränderliga lagkrav.

Våra främsta tips:

  • 1. Effektiv ångproduktion
  • 2. Hantera er energi
  • 3. Kontrollera er energi
  • 4. Se över er förbrukning
  • 5. Återvinning och överföring av er energi

1. Effektiv ångproduktion

Se till att era processer och användningsområden är justerade för att leverera den ånga som behövs när den behövs, till den lägsta möjliga kostnad. Utgångspunkten för detta är panncentralen

2. Hantera er energi

Ni kan optimera energiöverföring genom att se till att er ånga är ren och torr. Där det är möjligt ska energi återföras som varmt kondensat till panncentralen för bättre effektivitet.

3. Kontrollera er energi

Noggrann kontroll av er ånga gör att ni har säker, korrekt mängd och effektiv leverans av energi, i form av varmt kondensat till panncentralen för att förbättra effektiviteten.

4. Se över er förbrukning

Noggrann mätning ger er rådata för att identifiera och göra nödvändiga förbättringar för investeringar, vilket också kvantifierar återbetalningar.

5. Återvinning och överföring av er energi

Effektiv återvinning och överföring av värmeenergi från olika processer och användningsområden hjälper er att minimera svinn, vilket gör att ni utnyttjar alla tillgängliga möjligheter för termisk energibesparing i ert system.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo