Stoppventiler

Masthead background

Stoppventiler är nödvändiga både när du vill leda om ett flöde och när du vill stänga av ditt system för att kunna genomföra underhåll av ditt system på ett säkert sätt.

Kulventiler

Tillverkade enligt höga specifikationskrav vilket ger en pålitlig och tät avstängning och minskat underhåll.

Bälgtätade Kägelventiler

Våra bälgtätade kägelventiler är framtagna för att upprätthålla en säker process och att spara energi genom att helt eliminera läckage.

HV3 Kägelventil

Avstängningsventiler av kägeltyp i brons finns i dimensioner lämpliga för din applikation.

Kolvventiler

Spirax Sarco erbjuder effektiva, enkla att underhålla och noggranna kolvventiler i kolstål med både gäng- och svetsändar som passar i applikationer med ånga, kondensat och andra vätskor.

STORT URVAL AV AVSTÄNGNINGSVENTILER

Avstängningsventiler används för att omfördela och stänga av processmedier, förenkla underhåll, minimera mängden utrustning och förhindra driftstopp. Avstängningsventiler används främst för att öppna respektive stänga ett flöde. Valet av avstängningsventil är beroende av media, tryck och temperatur.

Den europeiska standarden för rörledningsarmatur definierar avstängnings-, regler- och kontrollventiler enligt följande:

Avstängningsventil: En ventil som är avsedd att användas i öppet eller stängt läge.

Reglerventil: En ventil som kan ställas i flera olika lägen mellan öppet och stängt.

Kontrollventiler: En motordriven komponent som styr hastigheten på flödet av media i olika processtyrda system.

För att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar utifrån deras olika förväntningar, behov och driftprocesser erbjuder vi ett stort antal olika avstängningsventiler.

SE VÅRT UTBUD AV AVSTÄNGNINGSVENTILER

Få en överblick över vårt stora utbud av avstängningsventiler

HITTA RÄTT AVSTÄNGNINGSVENTIL FÖR DIN APPLIKATION

När du skall välja avstängningsventil är det många faktorer att ta hänsyn till: storlek på rör, tryck och temperatur, samt vilket media som ska användas och vilka egenskaper det har. Om du vet svaren på dessa frågor blir det enklare att välja rätt avstängningsventil. Givetvis hjälper vi gärna till att hitta rätt avstängningsventil för just din applikation.

Vilken typ av avstängningsventil ska jag välja?

Kulventiler: En kulventil kommer att passa de flesta avstängningsbehov och stänger 100 % tätt. Spirax Sarcos kulventiler är tillverkade enligt strikta specifikationer och erbjuder tät avstängning och minimalt underhåll. Vi har ett brett utbud av storlekar, material och konstruktioner, vilket innebär att det alltid finns en variant som passar din applikation. Kulventiler är enkla att manövrera och underhålla.

Bälgtätande stoppventiler: Denna typ av avstängningsventil är den ultimata lösningen för på/av-behov, och är också en miljövänlig lösning. Våra bälgtätade stoppventiler är utformade för att upprätthålla anläggningens säkerhet och spara energi genom att helt eliminera läckage. Ventiler av denna typ uppfyller de strängaste emissionslagstiftningen och garanterar en säker installation. Du kommer att kunna spara energi samtidigt som du får en hållbar lösning där nollutsläpp garanteras.

HV3 avstängningsventiler: Denna typ av avstängningsventil är gjord av brons och finns i flera storlekar. Det är en mycket robust avstängningsventil som är säker och exakt och har låga kostnader.

Snedsätesventiler: Dessa finns med rörgänga, flänsad anslutning och svetsändar och används "in-line" för ånga, kondensat eller andra vätskor. Vi har snedsätesventiler med pneumatiskt ställdon. Det går även att få en version som modulerande ventil. Ventilen är effektiv, exakt och lätt att underhålla.

Låt oss hjälpa dig att välja rätt avstängningsventil

Det finns otaliga alternativ när det kommer till avstängningsventiler. Du kan läsa mer om vårt utbud av avstängningsventiler på denna sida, eller kontakta någon av våra ångexperter som står redo att guida dig i valet av avstängningsventil för din applikation. När vi vet vilken applikation, tryck, medium och temperatur din avstängningsventil ska användas till hittar vi enkelt rätt lösning för dig.

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo

Förstå avstängningsventiler: förbättra kontroll och säkerhet

Vad är avstängningsventiler?

Avstängningsventiler spelar en viktig roll i olika industrier där kontroll av vätskor och gaser är avgörande. Dessa ventiler är designade för att ge en pålitlig avstängningsmekanism som tillåter isolering av specifika sektioner eller utrustning i ett rörsystem. Genom att effektivt kontrollera flödet av ämnen erbjuder avstängningsventiler ökad säkerhet, enkelt underhåll och driftsflexibilitet.

Typer av avstängningsventiler

Det finns flera typer av avstängningsventiler, var och en designad för att passa specifika applikationer och driftskrav. Låt oss undersöka några vanliga typer:

1. Snedsätesventiler är viktiga komponenter i många industriella processer och system. Dessa ventiler är utformade för att reglera och kontrollera flödet av vätskor eller gaser med hjälp av en vinklad sätesdesign. De används ofta i applikationer där pålitlig och exakt styrning av mediet behövs.

2. Kulventiler har en roterande kula med ett hål som reglerar vätskeflödet. När hålet ligger i linje med rörledningen är ventilen öppen, vilket möjliggör obehindrat flöde. När kulan roteras 90 grader är hålet vinkelrätt mot rörledningen, vilket stänger ventilen och isolerar systemet. Kulventiler är kända för sin hållbarhet och pålitliga tätningsförmåga.

Användning av avstängningsventiler

Avstängningsventiler används i olika industrier, inklusive:

1. Olja och gas: Avstängningsventiler är avgörande för säker och effektiv transport av olja och gas. De möjliggör isolering av rörledningar, lagringstankar och utrustning under underhåll eller nödsituationer, vilket förhindrar utsläpp av farliga ämnen.

2. Vattenbehandling: I vattenreningsverk är avstängningsventiler väsentliga för att kontrollera flödet av vatten, kemikalier och avloppsvatten. De säkerställer problemfri drift av filtreringssystem, pumpar och tankar, samtidigt som de underlättar underhåll och reparationer.

3. HVAC-system: avstängningsventiler spelar en viktig roll i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC). De möjliggör isolering av specifika sektioner, såsom enskilda våningar eller rum, vilket möjliggör underhåll, reparationer eller förändringar utan att störa hela systemet.

4. Processindustrier: Industrier som läkemedel-, kemikalie- och livsmedelstillverkning förlitar sig på avstängningsventiler för att kontrollera flödet av råmaterial, intermediärer och avfall. Dessa ventiler ger effektiva avstängningsalternativ, vilket säkerställer säkerheten och kvaliteten på processerna.

Avstängningsventiler är oumbärliga komponenter i olika industrier, vilket möjliggör effektiv kontroll, underhåll och säkerhet i rörledningssystem. Med sina olika typer och applikationer erbjuder dessa ventiler tillförlitliga avstängningsmöjligheter, vilket ökar driftsflexibiliteten och minimerar riskerna. Genom att förstå de olika typerna och välja lämplig avstängningsventil för specifika krav kan industrier säkerställa problemfri drift, förbättrad säkerhet och minskad stilleståndstid.