Reglerventiler

Masthead background

FÖRDELAR

Calipers

Extremt noggrann reglering

Multiple arrows icon

Brett urval av lösningar

Robust design

ÖVERSIKT

Omfattande urval av reglerventiler för att möta varje applikation.

Självverkande temperaturreglering

Självverkande tryckreglering

Kolvventil

Kulventiler

Kägelventiler

Spira-trol Control Valve Maintenance

VILL DU VETA MER OM SPIRA-TROL STEAM-TIGHT REGLERVENTILER?

Klicka här för att se hur du kan uppnå en högre effektivitet och bättre processeffektivitet med den nya reglerventilen som har dubbel livslängd och enklare underhåll.

Broschyrer

document Språk Referensnummer download
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Download PDF
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 Download PDF

Teknisk dokumentation

document Språk Referensnummer download
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 Download PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 Download PDF
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 Download PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 Download PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 Download PDF
Tillbehör för temperaturregleringssystem Swedish TI-P033-01 Download PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 Download PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 Download PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 Download PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 Download PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 Download PDF
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Download PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Download PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 Download PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard K and L Series DN15 to DN100 English TI-S24-71 Download PDF

Installationsmanualer

document Språk Referensnummer download
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 Download PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 Download PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 Download PDF
DN15 till DN100 QL43D, QL43M, QL73D och QL73MReglerventiler Swedish IM-P359-01 Download PDF
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 Download PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 Download PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 Download PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo

VAD ÄR EN REGLERVENTIL?

Det finns många olika typer av reglerventiler (ibland kallad styrventiler) med olika funktioner. Reglerventiler har det övergripande syftet att reglera något i ett rör/processsystem, och de olika reglerventilerna har olika syften.

Generellt kan reglerventiler delas in i tre kategorier:

- Reglerventiler för volymreglering

- Reglerventiler för tryckreglering

- Reglerventiler för temperaturreglering

Reglerentiler kan även delas in i manuella eller automatiska.

Spirax Sarco reglerventiler

Vi har ett brett urval av reglerventiler för alla applikationer och behov. Vårt sortiment omfattar pneumatiskt/elektriskt manövrerade 2-vägs och 3-vägs reglerventiler, självreglerande ventiler, lägesställare, programmerbara elektroniska regulatorer och tryckreduceringsventiler.

I vårt sortiment av ventiler ingår förutom reglerventiler även överströmningsventiler, säkerhetsventiler, självverkande temperaturregleringar och överkokningsskydd.

Reglerventiler för tryckreglering

Det finns många goda skäl att minska (och ibland bibehålla) ångtrycket. Den här handboken beskriver vanliga applikationer för direktmanövrerade, pilotstyrda, pneumatiska, elektriska och elektropneumatiska tryckkontrollsystem, inklusive fördelarna och nackdelarna med varje enskild styrmetod.

I vissa fall vill du minska eller bibehålla ångtrycket i en applikation. Reglerventiler är lämpliga för detta ändamål. Reglerventiler av denna typ kan antingen fungera genom att stänga tills ett tillräckligt högt tryck uppnås, eller så kan de öppna och stänga av trycket om trycket är högre än önskat. Läs mer om de olika typerna av reglerventiler för tryckreglering.

Reglerventiler för temperaturreglering

Vi har även reglerventiler för reglering av temperatur. Denna typ av reglerventil används om man vill hålla en specifik och konstant temperatur i ett rörsystem eller liknande. Temperaturregleringsventiler ser till att temperaturen höjs om den är för låg och sänks om den är för hög.

Det finns ett antal anledningar till att använda automatisk temperaturkontroll för ångapplikationer:

För vissa processer är det nödvändigt att kontrollera produkttemperaturen inom ganska snäva gränser för att undvika att produkten eller materialet som bearbetas förstörs.

Flashånga från kokande tankar är en olägenhet som inte bara orsakar obehagliga miljöförhållanden, utan kan också skada anläggningen. Automatisk temperaturkontroll kan hålla heta tankar strax under koktemperaturen.

RELATERAT TILL reglerventiler

Vad är reglerventiler och hur fungerar de?

Reglerventiler är en viktig komponent inom många industriella och tekniska system. Dessa ventiler används för att reglera flödet av vätskor eller gaser genom ett rörsystem. Reglerventilens huvudsakliga funktion är att justera och kontrollera flödet i en process. De används inom olika branscher som livsmedelsproduktion, bryggerier, läkemedelstillverkning, olja och gas, kemisk industri, vattenbehandling och HVAC-system (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

En reglerventil består av flera delar som samverkar för att reglera flödet. Den viktigaste komponenten är själva ventilkroppen, som är ansluten till rörsystemet. Ventilkroppen har en inloppsport och en utloppsport, och mellan dessa finns en rörlig platta eller skiva, kallad ventildelaren. Ventildelaren kan rotera eller förflyttas för att öppna eller stänga ventilen, vilket reglerar flödet.

För att reglera flödet av vätska eller gas använder reglerventiler ett reglersystem. Detta system kan vara mekaniskt, pneumatiskt eller elektroniskt. Inom det mekaniska systemet används ofta en fjäder och en spak för att balansera trycket och reglera ventildelarens position. Pneumatiska reglersystem använder tryckluft för att styra ventilen, medan elektroniska system använder sensorer och styrenheter för att övervaka och justera ventilen efter behov.

En av de viktigaste egenskaperna hos en reglerventil är dess förmåga att vara precisa och exakta i sin reglering. Det är viktigt att en reglerventil kan justera flödet snabbt och noggrant för att upprätthålla önskade processförhållanden. Dessutom måste reglerventilen vara tillförlitlig och hållbar för att klara av att arbeta under olika driftsförhållanden och belastningar.

Användningsområden och fördelar med reglerventiler

Reglerventiler används inom en mängd olika applikationer där det finns behov av att reglera flödet av vätskor eller gaser. I de industrier och processer som använder ånga används en reglerventil för att reglera flödet av ånga till den aktuella processen eller styra trycket eller temperaturen i systemet. Inom olje- och gasindustrin används reglerventiler för att reglera flödet av olja eller gas genom rörledningar och processanläggningar. I kemisk industri används de för att reglera flödet av kemikalier och för att upprätthålla specifika processförhållanden. Reglerventiler används även inom vattenbehandlingssystem för att reglera flödet av vatten och bibehålla önskad trycknivå.

En av de största fördelarna med reglerventiler är deras förmåga att snabbt och noggrant anpassa flödet efter förändrade processförhållanden. Genom att reglera flödet kan man optimera produktionsprocesser och säkerställa effektivitet och kvalitet. Reglerventiler möjliggör också automatisk reglering, vilket minskar behovet av manuell övervakning och ingripande.

En annan fördel med reglerventiler är deras mångsidighet och flexibilitet. Det finns olika typer av reglerventiler som kan anpassas efter specifika behov och applikationer. Genom att välja rätt typ av reglerventil kan man optimera prestanda och effektivitet för en specifik applikation. Exempel på vanliga typer av reglerventiler är kulventil, kägelventil, kolvventil, självverkande ventil, trevägsventil, och kilslidventil.

Sammanfattningsvis är reglerventiler viktiga komponenter inom industriella och tekniska system för att reglera flödet av vätskor eller gaser. Dessa ventiler fungerar genom att justera ventildelarens position med hjälp av mekaniska, pneumatiska eller elektroniska reglersystem. Reglerventiler används inom olika branscher och erbjuder fördelar som precision, anpassningsbarhet och automatisk reglering. Genom att använda rätt typ av reglerventil kan man optimera processförhållanden och uppnå önskade resultat.