Spira-trol™ Steam-Tight reglerventil

Dubbel livslängd och enkel installation

reglerventil

Öka Effektivitet och Produktivitet

Vår nya reglerventil Spira-trol™ Steam-Tight kombinerar säker reglering och isolering* av processånga i en ventil med dubblerad livslängd, vilket hjälper dig att maximera produktionen, minimera driftstopp och förbättra produktkvaliteten. 

Ångläckage har en kraftig inverkan på din process och ditt resultat. Spira-trol™ Steam-Tight riktar in sig på orsaken till problemet och eliminerar läckande ångreglerventiler på din anläggning.

Spira-trol™ Steam-Tight följer våra principer om förenklat underhåll, och har ett säte med dubbel livslängd vilket ökar din ånganläggnings livslängd, förenklar underhåll av anläggningen under hela verksamhetens livslängd, samtidigt som den minskar TCO (Total Cost of Ownership)

Fördelar med Spira-trol Steam-Tight

Drip

100% tät - inget läckage

Med det unika vändbara sätet dubbleras ventilens livslängd

Uppgraderingskit finns för befintliga ventiler

Video: Se hur Spira-trol Steam-Tight fungerar

HUR HJÄLPER SPIRA-TROL STEAM-TIGHT DIG ATT LÖSA DINA EFFEKTIVITETS- OCH KVALITETSUTMANINGAR

Reglerventil

1. Tar bort behovet av automatiska isoleringsventiler (on/off): Spira-TrolTM Steam-Tight är säker och pålitlig.

2. Elimerar tryckläckage: Spira-trolTM Steam-Tight läcker inte ånga, vilket reducerar frekvensen på säkerhetsventillyft.

3. Säkrar din produktkvalitet: Spira-trolTM Steam-Tight elimerar ångläckage som orsakar okontrollerad uppvärmning av dina processer med produktförstöring och påbränning som följd.

4. Ökar värmeväxlarens prestanda: Spira-trolTM Steam-Tight är flexibel utefter dina behov. Snabbare byte av interna delar innebär att Spira-trolTM Steam-Tight kan anpassas till ändrade processkrav utan att demonteras från ledningen.

5. Förbättrad hållbarhet och reducerad energiförbrukning: Spira-trolTM Steam-Tight kan reducere CIP-frekvensen och dolda värmeväxlarförluster.

6. Skyddar din värmeöverföringsutrustning: Spira-trolTM Steam-Tight reducerar nedsmutsning av ytan på värmeväxlarplattorna, vilket säkrar att din process kan köras längre och mer effektivt.

7. Förbättrad kyleffektivitet: Spira-trolTM Steam-Tight läcker inte och förstör därmed inte din kylcykel, vilket reducerar cykeltider och behovet av service.
 med hög upplösning.

GE DIN GAMLA VENTIL SUVERÄNA EGENSKAPER MED SPIRATROL STEAM-TIGHT UPPGRADERINGSKIT

Har du en äldre Spira-Trolventil (<5år) kan du med fördel uppgradera den med ett "Double Life Steam Tight Kit". Kontakta oss för att få mer information.

NYA SPIRA-TROL STEAM-TIGHT REGLERVENTIL - SÄKER REGLERING OCH AVSTÄNGNING AV ÅNGA  MED DUBBEL LIVSLÄNGD

Spira-Trol Steam-Tight är designad med ett "flip over" säte, vilket betyder att:

Dubbel livslängd jämfört med liknande konventionella ventiler**

 

Underhåll med minimal påverkan på drift

 

Inget behov av specialverktyg

 

Inget behov av att demontera ventilen från ledningen

 

Reglerventil

SPIRA-TROL STEAM-TIGHT PASSAR FÖR REGLERING AV ÅNGA I T.EX. FÖLJANDE PROCESSER:

- Pastörisering

- Värmeväxlare

- Sterilisering

- Mantlade kärl

- Förångare

- Kokgrytor

- HVAC

SPIRA-TROL STEAM-TIGHT LEVERERAS  MED FÖLJANDE FUNKTIONER SOM STANDARD:

Storlek: DN15-100

Material: SG-järn, kolstål, rostfritt stål (specialmaterial på begäran)

Anslutningsstandarder: PN16-40, ASME 150-300, BSP, NPT

Stort spann av KV- och cv-värden

 

Vändbart säte:

Underhåll utan driftsstörningar

Enkel optimering av anläggningens produktionskapacitet

Dimensionerad för ångtryck upp till 19 bar g / 275 psi g

Passar applikationer upp till 220 grader Celcius/ 428 grader Fahrenheit

Reglerventil

* Dubbel avstängning med bleed rekommenderas att installeras på inloppet till alla ångapplikationer. Automatiska ventiler, som användas i processen, ska inte användas som avsäkring för att skydda personal vid underhåll. Detta gäller för alla varianter av linjära och roterande ventiler.

** förutsätter korrekta betingelser för ånga