Spira-trol™ Steam-Tight

Dubbel livslängd och enkel installation

Öka Effektivitet och Produktivitet

Vår nya reglerventil Spira-trol™ Steam-Tight kombinerar säker reglering och isolering* av processånga i en ventil med dubblerad livslängd, vilket hjälper dig att maximera produktionen, minimera driftstopp och förbättra produktkvaliteten. 

Ångläckage har en kraftig inverkan på din process och ditt resultat. Spira-trol™ Steam-Tight riktar in sig på orsaken till problemet och eliminerar läckande ångreglerventiler på din anläggning.

Spira-trol™ Steam-Tight följer våra principer om förenklat underhåll, och har ett säte med dubbel livslängd vilket ökar din ånganläggnings livslängd, förenklar underhåll av anläggningen under hela verksamhetens livslängd, samtidigt som den minskar TCO (Total Cost of Ownership)

Fördelar med Spira-trol Steam-Tight

Drip

100% tät - inget läckage

Med det unika vändbara sätet dubbleras ventilens livslängd

Uppgraderingskit finns för befintliga ventiler