Är ditt fokus hållbarhet?
Låt oss hjälpa till

hållbarhet

Spara energi och minska klimatpåverkan

Det släpps ut stora mängder växthusgaser från svenska produktionsanläggningar. Om ni vill vara en hållbar verksamhet och  minska era CO2-utsläpp, kan ni med fördel arbeta med att optimera era produktionsprocesser och införa CO2 reducerande initiativ med hjälp av hållbar energi. På så sätt bidrar ni till att minska CO2 utsläppen på planeten och reducerar klimatpåverkan från produktionen. Låt oss samarbeta genom att vi hjälper er att nå era hållbarhetsmål

Kraven på att förbättra hållbarhet, minska koldioxidutsläpp och byta till förnybara energikällor kommer att intensifieras.

Resan har bara börjat. Industrier anpassar sig, lär sig hur de ska göra sina processer mer energieffektiva, agila och hållbara. Och vi utvecklar tekniken för att möta utmaningen. Se videon nedan om våra senaste lösningar för koldioxidutsläpp

Se videon om våra senaste lösningar för koldioxidutsläpp

Våra hållbarhetsmål

Spirax Sarco har som mål att CO2-utsläppen ska vara noll 2030. Men vi arbetar också med attt förbättra våra kunders hållbarhet.

Under 2019 har våra lösningar bidragit till att reducera 17,3 miljoner ton CO2, sparat 239 PetaJoules (PJ) energi och 89 miljoner kubikmeter vatten hos våra kunder globalt.

Kontakta oss och få mer information om vår kompetens inom hållbar energi.

Tjänster inom energioptimering

Genomgång av befintliga ångsystem och idenfiering av energibesparingsmöjligheter

Design av nya ångsystem, som är så energieffektiva som möjligt.

Förslag på återvinning av värme från produktionen.

Service och renovering av utrustning

Vi erbjuder renovering och service av befintlig utrustning i era ångsystem. Få en mer hållbar anläggning med komponenter med optimal drift.

Med ett serviceavtal kan du vara säker på att din utrustning inte går sönder och orsakar stopp.

Spara pengar och var miljömedveten.

Låt oss renovera dina ventiler istället för att byta ut dem.

Se filmen om vår uppdaterade strategi för hållbarhet och plan för att leverera positiva förändringar

SKA VI HJÄLPA ER ATT NÅ ERA HÅLLBARHETSMÅL?

Om ni också vill realisera era hållbarhetsmål och bli en del av en grönare framtid, så kontakta oss.

Vi kan ger råd om energibesparande processutrustning och hållbar energi som kan bidra till att nå era hållbarhetsmål.

Hållbarhet

Läs hur Spirax Sarco hjälper till med att skapa en mer hållbar framtid

Vi har EN PLANET och hos Spirax Sarco Engineering plc är vi fast beslutna att beskydda den.
Som en del av vår uppdaterade strategi för hållbarhet har vi bett våra kollegor att slå ett slag för hållbarhet. Att bidra till en hållbar framtid är det första steget för att göra skillnad. Tillsammans med One tree Planted har vi planterar två träd träd för var och en av våra kollegor som stödjer våra strategiska initiativ för hållbarhet. Totalt har nästan 8.000 träd planterats i sex olika trädplanteringsprojekt i Brasilien, Nordamerika, Indien, Kenya, Danmark och Australien.

Ett steg närmare en hållbar teknik för produktion av ånga

Spirax Sarco har kommit ett steg närmare mot att kunna bidra med en hållbar teknik för produktion av ånga.

Se videon här under

Gå till LinkedIn

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo