Är ditt fokus hållbarhet?
Låt oss hjälpa till

hållbarhet

Spara energi och minska klimatpåverkan

Det släpps ut stora mängder växthusgaser från svenska produktionsanläggningar. Om ni vill vara en hållbar verksamhet och  minska era CO2-utsläpp, kan ni med fördel arbeta med att optimera era produktionsprocesser och införa CO2 reducerande initiativ med hjälp av hållbar energi. På så sätt bidrar ni till att minska CO2 utsläppen på planeten och reducerar klimatpåverkan från produktionen. Låt oss samarbeta genom att vi hjälper er att nå era hållbarhetsmål

Kraven på att förbättra hållbarhet, minska koldioxidutsläpp och byta till förnybara energikällor kommer att intensifieras.

Resan har bara börjat. Industrier anpassar sig, lär sig hur de ska göra sina processer mer energieffektiva, agila och hållbara. Och vi utvecklar tekniken för att möta utmaningen. Se videon nedan om våra senaste lösningar för koldioxidutsläpp

Se videon om våra senaste lösningar för koldioxidutsläpp

Våra hållbarhetsmål

Spirax Sarco har som mål att CO2-utsläppen ska vara noll 2030. Men vi arbetar också med attt förbättra våra kunders hållbarhet.

Under 2019 har våra lösningar bidragit till att reducera 17,3 miljoner ton CO2, sparat 239 PetaJoules (PJ) energi och 89 miljoner kubikmeter vatten hos våra kunder globalt.

Kontakta oss och få mer information om vår kompetens inom hållbar energi.

Tjänster inom energioptimering

Genomgång av befintliga ångsystem och idenfiering av energibesparingsmöjligheter

Design av nya ångsystem, som är så energieffektiva som möjligt.

Förslag på återvinning av värme från produktionen.

Service och renovering av utrustning

Vi erbjuder renovering och service av befintlig utrustning i era ångsystem. Få en mer hållbar anläggning med komponenter med optimal drift.

Med ett serviceavtal kan du vara säker på att din utrustning inte går sönder och orsakar stopp.

Spara pengar och var miljömedveten.

Låt oss renovera dina ventiler istället för att byta ut dem.

Se filmen om vår uppdaterade strategi för hållbarhet och plan för att leverera positiva förändringar

SKA VI HJÄLPA ER ATT NÅ ERA HÅLLBARHETSMÅL?

Om ni också vill realisera era hållbarhetsmål och bli en del av en grönare framtid, så kontakta oss.

Vi kan ger råd om energibesparande processutrustning och hållbar energi som kan bidra till att nå era hållbarhetsmål.

Hållbarhet

Läs hur Spirax Sarco hjälper till med att skapa en mer hållbar framtid

Vi har EN PLANET och hos Spirax Sarco Engineering plc är vi fast beslutna att beskydda den.
Som en del av vår uppdaterade strategi för hållbarhet har vi bett våra kollegor att slå ett slag för hållbarhet. Att bidra till en hållbar framtid är det första steget för att göra skillnad. Tillsammans med One tree Planted har vi planterar två träd träd för var och en av våra kollegor som stödjer våra strategiska initiativ för hållbarhet. Totalt har nästan 8.000 träd planterats i sex olika trädplanteringsprojekt i Brasilien, Nordamerika, Indien, Kenya, Danmark och Australien.

Ett steg närmare en hållbar teknik för produktion av ånga

Spirax Sarco har kommit ett steg närmare mot att kunna bidra med en hållbar teknik för produktion av ånga.

Se videon här under

Gå till LinkedIn

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo

energibesparing i ångsystem

Energibesparing i ångsystem spelar en avgörande roll för att främja hållbarhet och optimera industriella processer. Med ökat fokus på energieffektivitet och behovet att minska koldioxidutsläpp inser företag vikten av att implementera energieffektiva åtgärder. Ångsystem, som används inom olika branscher, erbjuder betydande möjligheter till energibesparing och processoptimering.

Fördelar med energieffektiva ångsystem

1. Minskad energiförbrukning: Energieffektiva ångsystem är utformade för att minimera energiförluster och förbättra den totala termiska verkningsgraden. Genom att implementera åtgärder som isolering, kondensatåtervinning och underhåll av ångfällor kan företag minska energiförbrukningen och kostnader betydligt.

2. Förbättrad processeffektivitet: Optimal ångdistribution och användning kan förbättra processeffektiviteten, vilket leder till ökad produktivitet och minskade driftskostnader. Rätt dimensionerade ångfällor och tryckregulatorer säkerställer att ångan levereras vid rätt tryck och temperatur, vilket förhindrar energiförluster och utrustningsfel.

3. Lägre miljöpåverkan: Energibesparing från ångsystem bidrar till hållbarhetsinsatser genom att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att implementera energieffektiva åtgärder kan företag minska sitt koldioxidavtryck och följa miljöregleringar, vilket bidrar till ett grönare rykte.

Strategier för energibesparing i ångsystem

1. Underhåll av ångfällor: Defekta ångfällor kan leda till betydande energiförluster. Regelmässig inspektion och underhåll av ångfällor säkerställer korrekt funktion, förhindrar ångläckage och förbättrar energieffektiviteten. Identifiering och reparation av felaktiga fällor kan resultera i betydande energibesparingar.

2. Kondensatåtervinning: Genom att återvinna och återanvända kondensatet, den vätska som bildas när ångan kondenserar, minskas behovet att tillföra vatten och energikrävande drift av pannor. Genom att installera kondensatåtervinningssystem kan företag återanvända denna värdefulla resurs och uppnå både vatten- och energibesparingar.

3. Isolering och optimering av ångrör: Korrekt isolering av ångrör minimerar värmeförluster vid transport. Genom att optimera isoleringstjocklek och kvalitet kan företag förhindra energiförluster och bibehålla önskad ångtemperatur i hela systemet.

4. Effektiv ångproduktion: Optimering av pannans drift, såsom förbränningseffektivitet, kontroll av avloppsvatten och vattenbehandling, förbättrar ångproduktionens effektivitet. Regelbundet underhåll och övervakning av pannor kan maximera energibesparingar och säkerställa långvarig prestanda.

5. Energiaudit av ångsystem: Regelmässiga energigenomgångar av ångsystem hjälper till att identifiera förbättringsområden och potentiella energibesparingsåtgärder. Dessa revisioner utvärderar systemets samlade prestanda, effektivitet och identifierar möjligheter till processoptimering.

Uppnå stora energibesparingar med ett energieffektivt ångsystem

Energibesparing i ångsystem är avgörande för att uppnå energieffektivitet, hållbarhet och kostnadsminskning inom industriella processer. Genom att implementera strategier som underhåll av ångfällor, kondensatåtervinning, isolering och effektiv ångproduktion kan företag optimera sin drift samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan. Regelbundna energirevisioner och fokus på processoptimering säkerställer kontinuerliga energibesparingar och bidrar till en grönare och mer hållbar framtid. Att omfamna energieffektiva ångsystem är inte bara ett ansvarsfullt val, utan även en smart investering i långsiktig driftseffektivitet och konkurrenskraft.