Blogg: Tolv sätt att spara pengar, energi och ånga

Spara energi

04/05/2023

 

När företag står inför en allt mer komplex uppsättning av energi- och hållbarhetsutmaningar, är behovet av hållbara lösningar viktigare än någonsin tidigare, och Spirax Sarcos energi- och ångexperter har expertis som hjälper dig med dessa utmaningar.

Nedan finns en lista med tolv steg och metoder som kan hjälpa företag att spara pengar, energi och ånga:

 1. Använd en ångflödesmätare för att övervaka din ångförbrukning och för att snabbt upptäcka och lösa problem med ångsvinn.

 2. Öka ditt ångsystems effektivitet genom att korrekt välja, dimensionera och installera den typ av ångfälla som är bäst lämpad för varje applikation.

 3. Förhindra att igensättning av rörledningar sätter ditt tålamod på prov. Använd filter för att förhindra nedsmutsning och skador på utrustningen. När ett ångfilter (Y-sil) är installerat i ångledningen ska den peka utåt, inte nedåt som i ett vattensystem. Detta för att ta bort risken att en vattenansamling uppstår, som i sin tur kan orsaka vattenslag, frysskador och erosion av reglerventilsätet. En enkel kombination av ångseparatoroch filter gör all steriliseringsutrustning säkrare och effektivare. En separator utgör också en effektiv droppstation var som helst.

 4. Ta bort gissningarna vid testningen av ångfällor genom att installera ett ångfälleövervakningssystem i din anläggning. Effektiv ångenergibesparing kräver ett regelbundet test- och underhållsprogram för ångfällor. Lokalisera, identifiera efter typ och tagga varje fälla. Inspektera och reparera eller ersätt med rätt typ för varje applikation efter behov.

 5. En termokompressor, som kombinerar lågtrycks- och högtrycksånga för att skapa medeltrycksånga, kan vara en värdefull investering att utvärdera. Den kan också återvinna flashånga som annars bara slösas bort

 6. Håll din panna trimmad för maximal driftseffektivitet med regelbundet underhåll av dess bränslematningssystem. Håll rätt nivåer av CO, CO2, NOx, etc.

 7. Övervaka pannans rökgastemperaturer. Högre temperaturer tyder på smutsiga värmeöverföringsytor; låga temperaturer leder till sura förhållanden och dyra reparationer. Bra kontroll förebygger luftföroreningar och minskar bränsle- och driftskostnader.

 8. Pannavblåsning och vattenrening med hög renhet är ett måste. Minska energiförlusterna genom att optimera dina "koncentrationscykler" och installera ett automatiskt avblåsningskontrollsystem med ett värmeåtervinningspaket.

 9. Generera och distribuera ånga vid högt tryck för mest effektiv panndrift, högsta ångkvalitet och lägsta rörsystemkostnad. För bästa driftsekonomi, minska ångtrycket vid användningsstället med en tryckreduceringsventil.

 10. Generera ånga av högsta kvalitet genom att förhindra överbelastning av pannan och installera separatorer. För toppbelastningsperioder, reducera icke-kritiska belastningar med en mottrycksregulator eller överströmningsventil. Överväg ångackumulatorer för intermittenta toppbelastningsperioder.

 11. Välisolerade ångrör, inklusive flänsar och ventiler, är nödvändigt för att minska värmeförlusten med upp till 95 %. Inspektera regelbundet befintlig isolering, byt ut skadade områden och uppgradera dåligt isolerade områden.

 12. För små ångbelastningar som inträffar på natten eller på helger när dina stora pannor kan stängas av är ett miljövänligt alternativ att installera en elpanna. Detta är också fördelaktigt när en ny ångapplikation ska implementeras långt från det befintliga ångdistributionssystemet.