TALKING STEAM: FOKUS PÅ MAT

Se vår serie podcasts om flashånga i livsmedelsfabriker.

Flashånga

27/01/2023

TALKING STEAM: FOKUS PÅ MAT

Se vår serie podcasts om flashånga i livsmedelsfabriker. Lär dig mer om flash ånga och hur den kan återställas och återanvändas och spara mycket pengar.

Om vår Poddserie

Avsnitt 1

I den första av vår Poddserie Talking Steam: Fokus på livsmedel fördjupar vi oss i ett ämne som gäller alla livsmedelstillverkare över hela världen, och det är energi! Speciellt de flasångan som syns som rökplymer från ditt ångsystem.

Avsnitt 2

Så, vad är flashånga? Låt oss svara på frågorna du har om flash ånga i vår Fokus på livsmedel-podcast avsnitt 2. Vi kommer att förklara den uppstår och vad du kan göra åt det.

Avsnitt 3

I den tredje delen av vår Talking Steam: Fokus på Livsmedel-podcast svarar vi på frågan ""Är det någon mening med att återvinna min flashånga?"" Katherina Rosa pratar om de stora fördelarna med att återvinna flashånga och ger några exempel på tillverkare som hon har hjälpt nyligen.

Avsnitt 4

Lyssna på vårt Talking Steam podcast ""Fokus på livsmedel"" avsnitt 4 för att lära dig hur du kan nå din värmeåtervinningspotential. Specialgäst Ray McKeown rekommenderar en kontroll av ångfällor för att utvärdera dina processer, där flashånga uppstår, och ge idéer om var energin kan omdirigeras.

Avsnitt 5

Talking Steam: Fokus på livsmedel Avsnitt 5 ger oss en case-studie från Brasilien. I det näst sista avsnittet av serien kommer vi att fokusera på ett typiskt värmeåtervinningsprojekt, från att identifiera problemet, till implementering och detaljerade resultat.

Avsnitt 6

I det sista avsnittet av denna poddseriefokuserar vi på kostnaderna för att inte implementera en värmeåtervinningslösning.