Kundcase

AB World Foods

07/11/2022

Beräkningar visar att AB World Foods kan spara upp till 236 ton CO2 per år under de kommande 3 åren genom att ingå ett avtal med Spirax Sarco om hantering av vattenutsläpp.

Anläggningen i Lancashire använder ånga för många olika processer för framställning av Pataks såser, såsom varmvattenprocesser, sterilisering och CIP (Cleaning-In-Place). Energipriserna stiger och därför har AB World Foods undersökt möjligheterna för energibesparingar i delar av anläggningen.

"Gaspriserna stiger och därför är det ytterst viktigt att vår konsumtion av ånga är så effektiv som möjligt", säger Tony Marsh, Engineering Manager på AB World Foods. "Tidigare har vi bara servat ångfällor om de orsakade problem för processen, och därmed kan vi ha förbisett ångfällor som också blockerats. Nu kan vi se till att vårt ångsystem fungerar så bra som möjligt”.

"Vi har tidigare använt Spirax Sarco för kartering av ångfällor", fortsätter Tony Marsh. ”Deras ångexpertis och produkter är ovärderliga, och samtidigt vet vi att de samarbetar med andra stora tillverkare. Vi kunde inte önska oss någon annan samarbetspartner".

Spirax Sarcos ångfällsundersökningar syftar till att mäta ångsystemets nuvarande effektivitet och identifiera områden med utrymme för förbättringar och potential för energibesparingar. När justeringar har hjälpt systemet att nå sin högsta prestanda, kommer ett avtal om service av ångfällor att eliminera internt underhåll och säkerställa att systemet fungerar optimalt varje dag. 

Spirax Sarcos ångexpertis och produkter är ovärderliga, och samtidigt vet vi att de samarbetar med andra stora tillverkare. Vi kunde inte önska oss någon annan samarbetspartner.
Tony Marsh, ingenjörschef, AB World Foods

RELATERAD LÄSNING