Kundcase

De Mulder & Sons

08/11/2022

Spirax Sarcos återvinning av flashånga ger direkta energibesparingar på 10 % plus ytterligare 10 % i indirekta besparingar hos De Mulder & Sons i Nuneaton, England.

Återvinning av flashånga ger en energibesparing på 20 %

Spirax Sarcos återvinning av flash-ånga ger direkta energibesparingar på 10 % plus ytterligare 10 % i indirekta besparingar hos De Mulder & Sons i Nuneaton, England.

Återvinningssystemet har också avsevärt minskat mängden synlig flashånga från anläggningen, som är en av Storbritanniens största förädlare av kött- och fågelrester.

De Mulder & Sons använder cirka 25 ton ånga per timme för att torka och sterilisera animaliska produkter. Innan det nya systemet installerades ventilerades flashånga till atmosfären. Företaget beslutade att återvinna denna slösade energi som en del av en koncerngemensam policy för att spara energi och minska synliga utsläpp.

Spirax Sarco kallades in, och i samarbete med företagets PDM-team (Product Data Management) designade, byggde och levererade vi ett komplett uppsamlingssystem av flashånga. Nu matas kondensat och flashånga från torken in i flashångbehållaren, vilket separerar dem i två strömmar. Varje ström passerar sedan genom sin egen dedikerade plattvärmeväxlare, som överför energin i flashångan eller kondensatet till pannans matarvatten. Detta höjer temperaturen på det trycksatta matarvattnet till cirka 130°C, jämfört med 90°C som vanligtvis uppnåddes innan återvinningssystemet för flashånga implementerades.

Det finns fem pannor på plats, varav tre var igång innan  återvinningssystemet för flashånga implementerades. Genom att höja matarvattentemperaturen och därmed systemets effektivitet har det varit möjligt att ta bort en av pannorna från produktionslinjen.

Flashångkärlet, värmeväxlare och tillhörande kringutrustning levererades till Nuneaton som ett skidmonterat, konstruerat system. Med alla större monteringsarbete utfört på Spirax Sarcos anläggning i Cheltenham, integrerades hela återvinningssystemet med De Mulders befintliga anläggning under en normal helgstängning. "Den modulära metoden var användbar för installationen och Spirax Sarco-teamet har varit mycket hjälpsamt", säger Ratcliffe. Projektledning var en integrerad del av tjänsten som tillhandahålls av Spirax Sarco. En nära samordning mellan Spirax Sarco och kunden säkerställde att systemet levererades i tid och enligt specifikation. Detta minimerade ytterligare störningar under installation och driftsättning.

  • Uppgift: Spara energi och ta bort synlig flashånga 

  • Lösning: Ett kondensatåtervinningssystem från Spirax Sarco  

  • Resultat: Energibesparingar på 20 % och en minskning av synlig flashånga

RELATERAD LÄSNING