Allt du behöver veta om kondensat-hantering

kondensathantering

01/06/2022

Efter ånga är kondensat utan tvivel den den mest värdefulla resursen som finns i din anläggning. Med upp till enfjärdedel av den total energin i ångan som den omvandlats från borde man återvinnna kondensatet till sista droppen. Här förklarar vi all de fördelar som finns med kondensatåtervinning och hur detta relativt enkla koncept kan ha enorma fördelar för verksamheter som använder ånga i sina processer.

Möjligheten att återvinna kondensat och återföra det till pannan har potential att ge en exceptionell avkastning på investeringen. Denna energibesparing är lätt att uppnå och kan utföras på mer än ett sätt. Återvinning av kondensat minskar inte bara energikostnaderna dramatiskt, det kan också minska underhållskostnaderna.

Ekonomiska fördelar

Förbrukningsräkningar och bränslekostnader kan påverka pannhusets lönsamhetavsevärt. Vatten och energi är de två kritiska resurser som används för att generera ånga, men den konstanta inverkan från fluktuerande bränslepriser kan ha stor betydelse för de totala driftskostnaderna. Det är av denna anledning som kondensatåtervinning är en av de mest effektiva resursbesparande åtgärderna man kan genomföra på sin ånganläggning.

Ett ångsystem kan dra stor nytta av kondensatåtervinning, och även när det återvinns i små mängder kan det visa sig vara ekonomiskt attraktivt. Medan ett bra system kan återvinna 80% av sitt kondensat och återföra det i processen, kommer system utan kondensatåtervinning att göra att pannhuset drabbas av förluster som endast kan kompenseras genom tillförsel av färskvatten. Energin som går åt till uppvärmning av detta tillförda vattenn till den optimala temperaturen kommer direkt att påverka driftskostnaderna.

Genom att effektivt återvinna och utnyttja kondensat minskar bränslekostnaderna och vattenförbrukningen. Kondensat är en värdefull resurs som innehåller cirka 25 % av värmeenergin från den ursprungliga ångan. Att återföra  högtemperaturkondensat till pannan ger ånganläggningens användare potential att maximera pannans effektivtet, eftersom det krävs mindre energi för att omvandla tillfört vatten till ånga.

Förbättra matarvattenkvaliteten

I pannan är kondensatåtervinning också ett av de bästa sätten att minska syrehalten i vattnet, vilket hjälper till att minimera risken för korrosion. Eftersom kondensat omvandlas från ånga har det få föroreningar, men däremot måste kallt tillsatsvatten behandlas innan det kommer in i systemet. Till skillnad från tillsatsvatten innehåller kondensat också värmeenergi från ångan den kommer från, så ju mer kondensat vi tar tillbaka till systemet, desto bättre.

Miljöpåverkan

Det är viktigt att komma ihåg att energi går förlorad då man bottenblåser pannan, så möjligheten att optoimera denna process genom kondensatåtervinning kommer möjliggöra ytterligare energibesparingar. Genom att ta tillvara energin minskas miljöpåverkan, driftsekonomin förbättras och utrsutningen livslängd förlängs. Oavsett hur mycket eller lite kondensat en anläggning genererar, bör det aldrig gå till spillo. Här är några användbara tips för att komma igång:

Så återvinns kondensat

Kondensat avleds från ur system genom användandet av en ångfälla och i de flesta fall flödar kondensatet med hjälp av ångtrycket. I vissa applikationer kan man behöva ta hjälpa av pumpar.

Automatiska kondensatpumpar fungerar som konventionella ångfällor men när mottrycket stiger så växlar den över till att pumpa för att avlägsna kondensat.
Ett avluftningstorn är viktigt för att blanda återfört kondensat, flashånga och kallt tillsatsvatten när de förs in i matarvattentanken.

Flashånga frigörs från hett kondensat när trycket sänks. Använd enrgin i flashångan istället för att låta den gå till spillo. Samla upp det i en flashtank och använd det till uppvärmning och återvinn eventuellt tillhörande kondensat.

Ett slutet system med trycksatt flash-återvinning gör det möjligt att använda det mesta av energin från både kondensatet och flash-ångan, vilket minskar kostnaden för ökad ångförbrukning och optimerar pannans effektivitet.

Använd vattnet och flashångan från pannans yt - och bottenavblåsning för att värma pannans matarvattentank.

Det råder ingen tvekan om att återbetalningstiden för ett effektivt kondensatåtervinningssystem har potential att bli en bra investering. Möjligheten att maximera pannans prestanda och utnyttja den energi som finns i kondensatet på bästa sätt bör ses som en stor fördel och aldrig underskattas. Ta reda på hur du kan använda kondensatåtervinning för att minska kostnaderna, göra ditt företag mer produktivt och förbättra ditt företags miljöprofil.