ÅNGA ÄR ETT FÖR LITET ORD FÖR DET – ÅNGA ÄR NATURLIG TEKNOLOGI

LÄS MER NU
naturlig teknologi

14/09/2022

Ånga är ett naturligt media och är något välkänt som vi alla kan förstå på sin enklaste nivå – det är bara kokande vatten, men med några mycket unika egenskaper.

Det är därför ånga har varit den föredragna metoden för att tillhandahålla termisk energi och drivkraft genom hela vår industriella historia. Att distribuera ånga i ett system, byggnad eller process kan göras säkert i vetskapen om att ånga bara är vatten, men med mycket högre termiska kvaliteter. När tekniken går framåt kommer metoderna för ånggenerering att fortsätta att vara:

- Ännu mer hållbara

- Använda  förnybara källor

- Optimerade genom digitala framsteg

Vår förmåga att producera ånga, utnyttja ånga och kontrollera ånga gör det till ett otroligt media med ett brett utbud av applikationer och användningsområden, inklusive kraftgenerering, sterilisering, livsmedelstillverkning och rengöring. När lösningar för generering av förnybar energi och digitala styrsystem utvecklas, kommer ånga att vara en viktig del av vår hållbara framtid när vi går över till grönare teknik. När företagens hållbarhetsmål accelererar och organisationer vill investera tungt i grön teknik, ökar tillgången på förnybar energi, vilket stämmer väl överens med framstegen inom ångelektrifiering. Så varför är ånga det perfekta valet för termisk energiöverföring?

1. Hög energitäthet

Ånga har en hög energitäthet, vilket gör det möjligt att överföra stora mängder energi med extremt hög effektivitet t.ex. jämfört med vatten. Per kg har ånga 26 gånger mer användbar energi än vatten vid en temperaturskillnad på 20°C, eller 48 gånger mer än vatten vid en temperaturskillnad på 11°C.

2. Exakt temperaturkontroll

Ånga har en temperatur som är proportionell mot trycket och håller en konstant temperatur då den avger sin energi och ändrar tillstånd från gas tillbaka till vätska (till skillnad från vatten som börjar tappa temperatur direkt när det avger energi). Detta gör att ånga kan bibehålla en jämn temperatur under värmeväxlingen. I jämförelse skulle vatten ge en temperatursänkning så snart energiutbytet påbörjas.

3. Mindre infrastruktur

När ångtrycket ökar minskar volymen. Så om distribution sker vid ett högre tryck är ångrören mindre, vilket minimerar värdefullt processutrymme, sänker kostnaderna och minimerar energiförlusten.

4. Flödar naturligt

Ånga rör sig från områden med högt tryck till områden med lågt tryck utan behov av pumpar. Detta eliminerar höga elektriska belastningar och underhåll i samband med cirkulationspumpar. Utöver detta kommer ett ångsystem bara att förbruka den ånga som behövs jämfört med våta system som ständigt cirkulerar. Om elektriska kondensatreturpumpar används är den elektriska belastningen mycket mindre än ett vattensystem på grund av den höga energitätheten hos ånga.

5. Effektiv värmeöverföring

Ånga kan användas direkt på produkter, t.ex. utrustningssterilisering inom sjukvård, livsmedels- och dryckstillverkning eller till och med indirekt via värmeväxlare. Ånga är ett fantastiskt värmeöverföringsmedium. När man använder en indirekt värmeyta (värmeväxlare) är värmeöverföringskoefficienten med ånga mycket högre än andra värmemedier.

6. Naturligt vattenkretslopp

De flesta ångapplikationer använder samma cykel som jordens naturliga vattencykel (Hydrologisk cykel), så även om det är en industriell process är det också en helt naturlig process. Det finns dock undantag som direktinjektion där ånga tas upp av produkten.

7. Centralt för övergången till grönare teknik

Termisk uppvärmning är vanligtvis beroende av förbränning av fossila bränslen, och industrin tittar alltmer på hur man genererar ånga på ett kolfritt sätt. Övergången till grönare teknik kan börja idag genom systemoptimering, digitalisering, elektrifiering, användning av biobränslen och nollutsläppsånga, för att bara nämna några. Teknik finns redan för att minska koldioxidutsläppen, förbättra hållbarheten och till och med göra ångproduktionen helt fossilfri. Men det görs också stora investeringar i ny teknik för att hjälpa till att avkarbonatisera ånggenerering på andra sätt, inklusive grönt väte, avancerad elektrifiering och termisk batteriteknik.

Det första steget på vägen mot en grön framtid är att se till att alla system fungerar korrekt och helt optimerade – ofta vinner den snabbaste. Det bör finnas pågående aktiviteter för att titta på hur systemen fungerar i dagsläget och säkerställa att de fungerar effektivt, inklusive:

- Minskad förbrukning genom förbättrad anläggningsförvaltning och förebyggande underhåll
- Anta bästa praxis för ångsystemet för att minimera energiförbrukningen
- Åtgärda energiförluster genom att införa värmeåtervinningslösningar
- Underhåll av ångkvalitet för att maximera processeffektiviteten
- Mäta kritiska punkter för att optimera prestanda"

Även när man överväger betydande anläggningsförändringar för att hantera hållbarhet och energi, är det viktigt att förstå utgångspunkten för din anläggning och den grundläggande energiförbrukningen.

 

Nästa steg

 

Dra nytta av kraften och möjligheterna med ånga när dudekarboniserar och arbetar mot nettonoll. Expertis från Spirax Sarco är din genväg till skräddarsydda ånglösningar som effektiviserar driften och hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål och lösa flera affärsutmaningar. Spirax Sarco kan arbeta med dig för att ge ditt företag en tydlig framåtblick när du utnyttjar kraften i ånga idag och in i framtiden.