Kundcase

ÅTERHVINNING AV FLASHÅNGA GER STORA BESPARINGAR

Brewing barrels

03/11/2022

Ett stort skotskt destilleri kombinerar energibesparingar på mer än 50 000 pund per år med att vara en bättre granne, tack vare ett återvinningssystem av flashång designat och levererat av Spirax Sarco. Projektet har eliminerat en ful rökpelare som brukades synas från destilleriets system för återvinning av kondensat.

Spirax Sarco uppskattar att hela systemet kommer att ge en återbetalning på cirka 18 månader. Det nya systemet använder värme från flashånga för att förvärma anläggningens matarvatten. Konventionella system för återvinning av kondensat samlar upp kondensat från ångsystemet och återför det till pannans matningstank. Men när kondensatet lämnar ångsystemet och kommer in i återvinningssystemet med lägre tryck, kan upp till hälften av den användbara energin som det innehåller ventileras ut som flashånga.

Systemet installerat av Spirax Sarco använder ett separatorkärl för att dela upp flashångan och kondensatet. Två plattvärmeväxlare fångar sedan upp värmen i flashångan och kondensatet. Den återvunna energin används för att förvärma pannans matarvatten. Denna process höjer temperaturen i pannans matningstank med mellan 20°C och 30°C, och minskar mängden värme som pannanbehöver uppnå med motsvarande mängd.

Destilleriet producerar cirka 10,6 miljoner liter alkohol per år och besparingarna från den nya installationen har minskat energiförbrukningen per enhet i produktionen av alkohol med ca 3,5 %. De första beräkningarna krävde kontantbesparingar på cirka 50 000 pund per år, men detta belopp har sedan dess ökat i takt med stigande gaspriser.

"Spirax Sarco uppskattar att hela systemet kommer att ha en återbetalningstid på cirka 18 månader"

Relaterad läsning