Kundcase

Piramal Healthcare

03/11/2022

Ångfällor förbättrar produktionens effektivitet hos läkemedelstillverkaren

Automatiska ångfällor från Spirax Sarco har visat sig så effektiva för att förbättra temperaturkontroll och lösa underhållsproblem på tre av företagets ugnar att Piramal planerar att installera dem på två återstående enheter.

"Temperaturkontrollen på ugnarna var tidigare ±5 °C, men nu är den exakt till ±0,5 °C", säger maskiningenjör Paul Lunn. "Vi vet inte exakt hur mycket vi sparar, men vi vet att den förbättrade kontrollen måste vara energibesparande eftersom torktiden minskar."

Kondensuppbyggnaden orsakade också korrosion och erosion i värmeslingorna. Piramal var vanligtvis tvungen att byta ut varje spole en eller två gånger om året, vilket satte en ugn ur drift i tre dagar. Förutom kostnaden för reparationer och stillestånd, när en spole poppade, fick alla produkter i ugnen kasseras. "Vi har inte haft några problem med spolarna sedan Spirax Sarco-pumpar installerades. Jag skulle säga att minskningen av underhållet har varit den största fördelen för mig", säger Paul Lunn.

Alla problem orsakades av en uppbyggnad av kondensat i ångslingorna. Mottrycket gjorde att vätskan var svår att hantera med konventionella ångfällor, men de automatiska ångfällorna från Spirax Sarco kan alltid rengöra kondensat effektivt, även under vakuum.

De automatiska ångfällorna fungerar som ångfällor för att dränera kondensatet normalt så länge det finns övertryck i ångslingorna. Men om trycket i systemet sjunker under kondensatmottrycket, pumpar de ångdrivna ångfällorna aktivt bort kondensatet.

"Vi har arbetat bra med Spirax Sarco tidigare och den här gången arbetade den lokala ingenjören med oss för att designa en lösning och implementera den framgångsrikt", säger Paul Lunn. "Nu har vi sett hur väl de automatiskaångfällorna fungerar på de tre första ugnarna, så vi planerar att installera dem på de andra två."

Piramal Healthcare är en ledande läkemedelstillverkare. Företaget tog över Morpeth-sidan 2006, där det fortsätter att tillverka en rad hormonbaserade produkter, inklusive orala preventivmedel.

"Vi har arbetat bra med Spirax Sarco tidigare och den här gången arbetade den lokala ingenjören tillsammans med oss ​​för att designa en lösning och tillämpa den framgångsrikt. Nu har vi sett hur väl de automatiska ångfällorna fungerar på de tre första ugnarna och vi planerar därför att montera dem på de andra två."
Paul Lunn, maskiningenjör, Piramal Healthcare

Relaterad läsning