Kundcase

Abbott Murex

03/11/2022

En enkel EasiHeat™ värmeväxlarlösning från Spirax Sarco har ersatt två utrymmeskrävande shell-and-tubevärmeväxlare vid Abbott Murex laboratorieanläggning i Dartford, England. Förändringen har resulterat i minskat underhåll och mer utrymme i laboratoriet.

Abbott Murex är ett dotterbolag till Chicago-baserade Abbott Laboratories och tillverkar diagnostiska tester utformade för att skydda blodtillförseln mot smittämnen. EasiHeat-värmeväxlarlösningen använder anläggningsånga för att producera varmvatten för hushållsbruk på begäran för handfat och duschar i hela Dartford-anläggningen.

Video: Spirax EasiHeat

"De två shell-and-tubevärmeväxlarna var 25 år gamla och började läcka", säger Peter Phillips, Facility Manager på Abbott Murex. "De tog också mycket plats och var svåra att underhålla."

 Dessutom drabbades de gamla värmeväxlarna av en kalkuppbyggnad med jämna mellanrum och fick demonteras helt för försäkringsbesiktning vartannat år.

Ånga-till-varmvatten-plattvärmeväxlaren i hjärtat av EasiHeat-värmeväxlarlösning orsakar inte den här typen av problem.

"Vi trodde ursprungligen att vi skulle behöva köpa två EasiHeat värmeväxlare. Men efter att ha pratat med Spirax Sarco bestämde vi oss för att den här enheten är tillräckligt robust och lätt nog att underhålla att vi kan lita på en enda”, säger Peter Phillips. "Det gjorde det till en mycket kostnadseffektiv lösning."

Företaget köpte en extra uppsättning värmeväxlarplattor och packningar samtidigt som själva EasiHeat värmeväxlarlösningen.

Relaterad läsning