Värmeväxlare

Masthead background

Fördelar med Värmeväxlare

Multiple arrows icon

Lösningar som passar en mängd applikationer

Cut emissions

Förbättra energieffektivitet

Clock icon

Snabb och enkel montering

Översikt över Värmeväxlare

Värmeväxlarlösningar tillåter värme att passera från en primär värmekälla till en sekundär vätska utan direkt kontakt. De två viktigaste "ånga till vatten" typerna är tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare.

Används vid indirekt uppvärmning.

Vätskor kan värmas upp i stora mängder.

Säker, effektiv och steril.

Förmonterad eller omonterad efter behov.

Broschyrer

document Språk Referensnummer download
EVC Exhaust Vapour Condenser English SB-P222-06 Download PDF
SIMS Software Optimise and maintain steam system performance English SB-S61-01 Download PDF
Spirax EasiHeat DHW Incorporating S.I.M.S Technology English SB-P481-06 Download PDF
Spirax EasiHeat HTG Incorporating S.I.M.S technology English SB-P481-05 Download PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Management Equipment English SB-P477-02 Download PDF
Steam heat exchange solutions English SB-GCH-31 Download PDF
Turflow heat exchangers - high efficiency heat transfer solution English SB-P222-04 Download PDF

Teknisk dokumentation

document Språk Referensnummer download
EVC (Exhaust Vapour Condenser), EVC Food+ Turflow Type Heat Exchanger English TI-P222-02 Download PDF
Spirax EasiHeat DHW EN Potable and Process Water Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-02 Download PDF
Spirax EasiHeat HTG (Condensate Control) EN Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-01 Download PDF
Spirax EasiHeat HTG (Steam Side Control) EN Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-11 Download PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Management Equipment English TI-P477-03 Download PDF
Turflow Lite Heat Exchangers English TI-P222-08 Download PDF
Universal Control Panel with SIMS Technology English TI-P481-12 Download PDF
VEP and VES, VEP and VES Food+ Turflow Heat Exchangers English TI-P222-03 Download PDF

Installationsmanualer

document Språk Referensnummer download
Turflows EVC-värmeväxlare Swedish IM-P222-01-SV Download PDF
VEP and VES, VEP and VES Food+ Turflow Heat Exchangers English IM-P222-05 Download PDF
Turflow Lite heat exchanger English IM-P222-09 Download PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Managment Equipment English IM-P477-04 Download PDF
Spirax EasiHeat HTG Heating System Compact Heat Transfer Solution English IM-P481-03 Download PDF
Spirax EasiHeat DHW Potable and Process Water Heating Compact Heat Transfer Solution English IM-P481-04 Download PDF
Universal Control Panel incorporating SIMS TM technology DHW English IM-P481-13 Download PDF
Universal control panel incorporating SIMS TM technology HTG English IM-P481-18 Download PDF
EasiHeat Mechanical Installation and Commissioning Instructions English IM-S27-05 Download PDF

LÄS MER OM VÅRA VÄRMEVÄXLAR LÖSNINGAR HÄR 

Högre effektivitet och bättre lönsamhet 

Video: Spirax EasiHeat

KONTROLLERA DINA ENERGIKONSTNADER GENOM ATT FÖRBÄTTRA ENERGIPRESTANDAN FÖR DINA VARMVATTENPROCESSER 

Spirax EasiHeat™ ånga-till-vatten värmeväxlare är en komplett, kompakt och energieffektiv värmeöverföringslösning som levererar en konstant tillförsel av varmvatten vid en stabil temperatur efter behov för många olika hushålls- och processvarmvattenapplikationer upp till 1100 kW. Spirax EasiHeat ™ värmeväxlare kan inte bara hjälpa dig att uppnå besparingar, utan också hantera avfall, minska din miljöpåverkan och hjälpa dig mot en mer hållbar framtid.

Av alla kostnader som din organisation kan kontrollera är dina energiräkningar förmodligen bland de mest betydande. Det är därför, med stigande bränslepriser, viktigare än någonsin att förbättra din anläggnings energiprestanda.

Spirax EasiHeat™ värmeväxlare

 -Optimerad design för låg energiförbrukning

- Effektiv användning av ånga

- Kompakt design sparar golvyta

- Användarvänlig - visuell tillgång till alla systemparametrar

- Tillgång till data om energiförbrukning (valfritt)

- Låg ägandekostnad

- Mindre underhåll

- Snabb installation

- Säker och pålitlig drift

- Enkel integration med kontrollsystem på plats

Spirax EasiHeat ™ är en extremt kompakt värmeväxlare med överlägsen energieffektivitet som hjälper till att minska bränslekostnaderna och minska CO2-utsläppen, jämfört med andra alternativ för värmeöverföring från ånga till vatten.

Värmeväxlare med maximal effekt innebär minimalt fotavtryck

Enheten upptar endast 2 m3 även med den största utgående effekten. Om den är utrustad med alla tillgängliga tillval tar den bara upp 3,8 m3 vilket sparar golvyta i systemet.

All nyttig energi i ångan används i Spirax EasiHeat värmeväxlare, vilket eliminerar slöseri som uppstår i mer traditionella system. Detta minskar mängden ånga som krävs, vilket i sin tur minskar bränslebehovet och tillhörande CO2-utsläpp.

Komponenter av hög kvalitet med lågt underhåll minskar underhållskostnaderna

Spirax EasiHeat värmeväxlare kräver sällan översyn på grund av värmeväxlarens mycket låga volym. Att undvika lagrings- eller bufferttankar eliminerar också den potentiella risken för legionella eller andra bakterier, vilket gör att behovet av regelbundna inspektioner undviks.

Värmeväxlare med snabb och enkel installation

Spirax EasiHeat värmeväxlare levereras förkonfigurerad, testad och monterad. Tillverkning utanför anläggningen minskar installationstiden och hjälper till med snabb och problemfri driftsättning.

Mer om easiheat

EasiHeat är en kompakt lösning för värmeöverföring med en överlägsen energieffektiv prestanda. 

VÄRMEVÄXLARLÖSNINGAR MED ÅNGA - FÖRBÄTTRAR LÖNSAMHET OCH PRODUKTIVITET

En av de mest mångsidiga applikationerna för ånga är som det primära mediet för indirekt uppvärmning med hjälp av en värmeväxlare. Vätskor kan värmas upp i stora mängder med denna säkra, sterila metod i både hushålls- och industriprocesser. Genom att samarbeta med Spirax Sarco kan du säkerställa att din process och dina HVAC-system fungerar smidigt, effektivt och säkert. Vi kan bedöma och möta dina behov och förse dig med en 100 % skräddarsydd värmeväxlare.

Spirax Sarcos värmeväxlarlösningar är högkvalitativ utrustning för ångkontroll och borttagning av kondensat, vilket är nödvändigt för att uppnå exakt och säker kontroll av systemet.

Genom att välja Spirax Sarco som din leverantör av värmeväxlarlösningar kan du ha full tillit till att alla lösningar kommer att fungera pålitligt och som förväntat, vilket minskar risken för dig. Alla våra lösningar uppfyller lokala lagkrav och kommer med alla nödvändiga certifikat och dokumentation.

Varför välja Spirax Sarcos värmeväxlarlösning?

För att tillgodose alla applikationer har vi ett brett utbud av värmeväxlare, alla designade för användning med ånga. Genom att välja Spirax Sarco som din leverantör av en värmeväxlarlösning får du en pålitlig lösning till ett fast pris och med full garanti vilket därmed minskar risken för dig.

Vårt team av tekniker har var och en sitt kompetensområde inom ånglösningar. Vi ger dig en enda kontaktpunkt för din värmeväxlarlösning, som ger teknisk rådgivning och hjälper dig att fatta rätt beslut.

Garanterad leverans och support av din värmeväxlarlösning

Vi erbjuder full support och service under installation och driftsättning av din värmeväxlarlösning. Spirax Sarco levererar allt inom värmeväxlarlösningar och finns tillgängligt vid installation, driftsättning och uppstart. Väljer du en värmeväxlare från Spirax Sarco får du:

- Minskad stilleståndstid (och lägre kostnad) på grund av snabb installation.

- Högre effektivitet med off-site montering och tillverkning.

- Förbättra din lönsamhet med en värmeväxlare från Spirax Sarco

Våra värmeväxlarlösningar är designade av ångexperter med fokus på att vara lätta att använda och med en precis drift. De kräver mindre underhåll och färre reservdelar. Enheterna är förmonterade för att göra installation och driftsättning enkel och snabb, med minimal stilleståndstid.

Vad är en värmeväxlare och hur fungerar den?

En värmeväxlare överför värmeenergi från en plats till en annan. Det uppvärmande mediet (gasen eller vätskan) värmer metallen medan det strömmar till värmeväxlarens utlopp och den heta metallen värmer det andra mediet som cirkulerar i värmeväxlaren.

Vad är en tubvärmeväxlare ("shell and tube")?

En tubvärmeväxlare är en typ av värmeväxlare där en vätska rinner genom rören och en annan vätska rinner över rören, genom skalet (shell), för att överföra värme mellan de två vätskorna.

Vilka är fördelarna med en tubvärmeväxlare ("shell and tube")?

En tubvärmeväxlare har fördelen att den kan överföra stora mängder värme i relativt billiga, användbara utföranden. Denna typ av värmeväxlare kan leverera stora mängder effektiv röryta, samtidigt som kraven på golvyta, vätskevolym och vikt minimeras.

Vad är en plattvärmeväxlare?

En plattvärmeväxlare består av plattor som sätts samman i par och där det uppvärmade mediet är på ena sidan av plattpaketen och det medie som värms upp befinner sig på den andra sidan av plattpaketen. Plattpaketen kan sättas samman genom t.ex. svetsning, lödning eller bultning beroende på applikation och krav.

Vilka är fördelarna med en plattvärmeväxlare?

Plattvärmeväxlare är kompakta och genom sin konstruktion ger de en stor värmeöverförande ytan vilket gör dem till en mycket effektiv värmeväxlare. DE har låg vikt och är enkla att underhålla.

Vilken typ av värmeväxlare är mest effektiv?

Plattvärmeväxlaren är den mest effektiva på grund av turbulent flöde på båda sidor. Hög värmeöverföringskoefficient och hög turbulens på grund av jämn flödesfördelning är viktigt.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo

värmeväxlare: Optimering av termisk effektivitet

Värmeväxlare är viktiga komponenter som bland annat används i olika industriella processer för att effektivt överföra värme mellan två eller flera flytande vätskor. Värmeväxlare spelar en viktig roll för att förbättra termisk effektivitet, spara energi och minska driftskostnaderna. Läs om de grundläggande principerna för värmeväxlare, typer av värmeväxlare, arbetsmekanismer och olika tillämpningar av värmeväxlare.

Förstå värmeväxlare

En värmeväxlare är en mekanisk anordning utformad för att överföra termisk energi mellan vätskor, ofta utan att låta dem blandas. Denna överföring kan ske på olika sätt, såsom ledning eller konvektion, beroende på värmeväxlarens specifika design och syfte. Det primära syftet är att underlätta överföring av värme eller kyla mellan två flytande vätskor med olika temperaturer och föra dem till önskade nivåer samtidigt som man sparar energi.

Typer av värmeväxlare

Värmeväxlare finns i olika konfigurationer för att rymma olika applikationer och typer av strömmande vätskor.

De vanligaste typerna av värmeväxlare är:

Rörvärmeväxlare

Rörvärmeväxlare är en av de mest använda typerna på grund av deras mångsidighet och tillförlitlighet. De består av en serie rör inkapslade i ett cylindriskt skal. En vätska strömmar genom rören (på rörsidan), medan den andra cirkulerar runt rören inuti skalet (på skalsidan). Denna konstruktion möjliggör effektiv värmeöverföring mellan de två vätskorna.

Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare använder en stapel plattor med alternerande kanaler för de varma och kalla vätskorna. Plattorna skapar en stor yta, vilket främjar effektiv värmeöverföring mellan vätskorna. Dessa värmeväxlare är kompakta och därför idealiska för applikationer där utrymmet är begränsat.

Hur värmeväxlare fungerar

Oavsett typ fungerar värmeväxlare genom att överföra värme från en het vätska till en kallare. De två strömmande vätskorna kan strömma parallellt eller motströms, vilket påverkar värmeväxlingens effektivitet.

I parallellt flöde rör sig båda vätskorna i samma riktning, kommer in i värmeväxlaren på ena sidan och ut på motsatta sidan. Även om denna konfiguration förenklar designen, är den mindre effektiv än motströmsflöde när det finns stora temperaturskillnader mellan de två vätskorna.

Omvänt maximerar motflöde värmeöverföringseffektiviteten eftersom temperaturskillnaden mellan vätskorna förblir hög under hela processen. I denna typ av värmeväxlare strömmar den heta vätskan i motsatt riktning mot den kalla vätskan, vilket resulterar i ett mer effektivt utbyte av värmeenergi.

Tillämpningar av värmeväxlare

Värmeväxlare används i ett brett spektrum av industrier, inklusive:

VVS-system

Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC) använder omfattande värmeväxlare för både uppvärmning och kylning av bostäder och kommersiella företag.

Kyl

Kylenheter, såsom kylar och frysar, använder värmeväxlare för att ta bort värme från det inre utrymmet och hålla låga temperaturer.

Kraftverk

Värmeväxlare spelar en viktig roll i kraftverk genom att överföra värme mellan ånga och vatten, vilket ökar effektiviteten i elproduktionen.

Kemisk bearbetning

Olika kemiska processer kräver exakt temperaturkontroll, vilket uppnås genom att använda värmeväxlare för att reglera vätsketemperaturerna.

Oljebearbetning

I oljeraffinaderier hjälper värmeväxlare till med destillations- och kylningsprocesser, vilket optimerar produktionen av petroleumprodukter.