De vanligaste frågorna om ånga

12/06/2023

 

När frågor uppstår kring ånga eller ångsystemets drift är det viktigt att som driftsledare, produktionschef och maskiningenjör, att kunna få ett snabbt svar. Genom att få grundläggande kunskaper om ånga kan du spara energi, underhålla systemet och uppnå högre säkerhet och produktionseffektivitet genom att planering och implementera termiska energiförbättringar.

Våra ångexperter har gjort en lista över de vanligaste frågorna om ånga och ångsystem. Läs svaren här, och spara tid genom att inte behöva söka efter svaren själv.

1. Vad är ånga och kondensat?

När vattnet närmar sig sin kokpunkt bygger vissa molekyler upp tillräckligt mycket kinetisk energi för att

att kunna dunsta ett ögonblick innan de faller tillbaka i vattnet. Ytterligare uppvärmning av vattnet gör att det bildas ångbubblor i vattnet som stiger upp genom vattenytan för att bilda mättad ånga. När ångan svalnar kommer den att börja förvandlas till vatten igen, vilket sker nästan omedelbart efter att det har lämnat pannan. Detta vatten kallas kondensat.

2. Vilka är de tre typerna av ånga?

• Mättad ånga

Mättad ånga är ånga som produceras när vattnet värms upp till kokpunkten och avdunstar sedan vid ytterligare upphettning. När ångan är mättad är den i jämvikt med sitt kondenserade tillstånd. Trycket påverkar vid vilken temperatur vatten kokar, och detta innebär att mättad ånga har olika temperatur vid olika tryck. När ångan är mättad innehåller den maximalt med värmeenergi och den är därför viktig i olika industriella tillämpningar.

• Överhettad ånga

Överhettad ånga uppstår när ångan har en temperatur som är högre än ångans mättnadstemperatur. Överhettad ånga innehåller mer värmeenergi än mättad ånga vid samma tryck.

• Flashånga - Avspänningsånga

Avspänningsånga är ånga som uppstår ur hett kondensat när trycket minskar. Ofta försöker man återvinna den energi som finns kvar i det heta kondensatet.

3. Hur produceras ånga i ångpannor?

Ånga produceras genom att vatten värms upp till kokpunkten och därefter övergår till ånga. Ofta sker uppvärmningen av vattnet genom förbränning av olja, naturgas, biopellets eller något annat typ av bränsle. Den genererade värmen överförs till ångpannas huvudkammare genom värmeelement som värmer upp vattnet. När vattnet värms upp stiger trycket och temperaturen i ångpannan. Vid vattnets specifika kokpunkt, som beror på trycket, omvandlas vattnet till ånga som sedan distribueras i rörsystem till den plats där man vill använda ångan för till exempel uppvärmning, befuktning eller sterilisering.

4. Vad är en ångtabell?

I korthet visar ångtabeller de olika egenskaperna hos ånga vid olika tryck, inklusive mättad temperatur, volym och latent värme.

5. Hur kan ånga användas?

Ånga är ett mångsidigt medium som kan användas på många olika sätt i olika industrier.

Elproduktion: Man kan använda ånga för att driva en ångturbin som i sin tur producerar el.

Uppvärmning: Ånga kan användas för att värma upp lokaler eller i olika typer av värmeväxlarapplikationer för att värma vatten eller andra media.

Inom industrin används ånga i en mängd applikationer såsom rengöring, sterilisering, uppvärmning, torkning och befuktning. Ren ånga (den högsta renhetsklassen av ånga) kan t ex används i processer inom livsmedelsindustrin eller läkemedelsindustrin, där slutprodukten är i direktkontakt med ångan, för att undvika hälsorisker för konsumenten eller avvikelser i produktens smak eller färg, vilket kan uppstå när vanlig ånga kommer i kontakt med slutprodukten. Inom sjukhus- och hälsosektorn är ånga ofta är avgörande för sjukhusens steriliseringsprocesser.

6. Hur övervakar man ångsystemets effektivitet?

Det finns olika verktyg som kan användas för att övervaka ett ångsystem effektivitet. Ett exempel är ett energiövervakningssystem för pannhuset, t.ex. B850, som är en flexibel lösning för att övervaka energiöverföringen i hela pannhuset. Vi erbjuder även ångfällekontroller som ett hjälpmedel vid övervakning av ångsystemet. En ångfällekontroll innebär att samtliga ångfällor i systemet kontrolleras visuellt och med ultraljud för att säkerställa funktionen, vid behov göra även en värmemätning med kamera. Samtidigt gör vi en visuell översyn av övriga delar i systemet. När en anläggningsgranskning har genomförts, görs en detaljerad rapport med rekommendationer för att förbättra energiprestandan och funktionen. Vi kan även hjälpa till med förebyggande underhåll av de kritiska komponenterna i systemet.

7. Hur kan energikostnader och energiförbrukning minskas i ångsystemet?

Låt en ångspecialist granska ditt ångsystem. Om du följer rekommendationerna från översynen kan du ofta uppnå energi- och kostnadsbesparingar på upp till 20 %.