ELM Elektromagnetisk Induktiv Flödesmätare

Masthead background

Fördelar med ELM Elektromagnetisk Induktiv Flödesmätare

target icon

Högsta noggrannhet

Cut emissions

Förbättra energieffektivitet

Översikt över ELM Elektromagnetisk Induktiv Flödesmätare

Med en stigande kostnad för energi, har det aldrig varit viktigare eller mer lönsamt att mäta och övervaka din vattenförbrukning. Spirax Sarco ELM (elektromagnetisk) flödesmätare tillåter dig att noggrant mäta och övervaka flödet av elektriskt ledande, konduktiva, vätskor såsom vatten, pumpbar massa eller andra industriella vätskor. ELM är det första viktiga steget i en kostnadsbesparing eller energianalys inom alla typer av industrier. ELM ger dig en lösning för flödesmätning av vätskor för: 

Kostnadsanalys – identifiera de processer som förbrukar mer vatten än beräknat 
Kondensatåtervinning – mät hur mycket kondensat som returneras från ditt ångsystem 
Flödesschema – få kontroll på dina vattenflöden och peakbelastningar 
Energibesparing- mät och påvisa effektiviseringar och identifiera problemområden 

ELM Electromagnetic flowmeter

Broschyrer

Titel

ELM Electromagnetic Flowmeter

Språk

English

Referensnummer

SB-P309-03

Ladda ner

Download PDF

Teknisk dokumentation

Titel

ELM ElectroMagnetic Inductive Flowmeter

Språk

English

Referensnummer

TI-P309-01

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

Titel

ELM ElectroMagnetic Inductive Flowmeter

Språk

English

Referensnummer

IM-P309-02

Ladda ner

Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo