We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy.

Næringsmiddel/Mat

De fleste næringsmidler har vært i kontakt med damp før de når frem til sluttbruker. Fra forvelling, skrelling, koking og tørking til pressing og pasteurisering – damp spiller en viktig rolle i fremstillingen av næringsmidler.

Damp brukes til indirekte og direkte oppvarming og sterilisering. Ved direkte kontakt med produkter er det avgjørende å ha tilgang på damp med riktig kvalitet som har korrekt temperatur og trykk.

Vi har inngående kunnskap om prosessene og standardene innen næringsmiddel-, meieri- og drikkevareindustrien. Vi hjelper produsenter av næringsmidler og utstyrsleverandører med å oppfylle krav til helse, miljø og sikkerhetsforskrifter i tillegg til egne kvalitets- og produksjonsmål.

I moderne meierier brukes damp i en rekke prosesser og bidrar til å skape et rent, sterilt produksjonsmiljø. Vi anbefaler bruk av filtrert og ren damp ved direkte oppvarming for å unngå risiko for at produkter forurenses. Forurensning kan skje når vanlig damp fra anlegg kommer i kontakt med sluttprodukt.

Spirax Sarco tilbyr varmevekslere, systemer for regulering av trykk og temperatur, dampmåling, dampfiltre og -generatorer samt utstyr for å øke anleggets sikkerhet og effektivitet. Vi tilbyr også tjenester innen konstruksjon, prosjektledelse, opplæring, full støtte etter salg og vedlikehold på stedet.

You can count on us

Our manufacturing plants are open, our warehouses are stocked and our personnel are working to ensure we can continue to supply the essential products and services that you need.

+47 67 06 76 80

If you are unable to allow engineers to site at this time, one of our Steam Experts can still offer telephone and video call support.

Contact us

If your usual steam system supplier isn't able to help you at the moment, contact Spirax Sarco – we’re available to offer advice and support.

"Spirax Sarco's steam knowledge and products are invaluable, plus we know they work with other large manufacturers. We wouldn’t have anybody else."
Tony Marsh, Engineering Manager at AB World Foods View Case Study

PRODUCTS USED IN THE FOOD & BEVERAGE INDUSTRY

RELATED TO FOOD & BEVERAGE INDUSTRY

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue