Næringsmiddel

Food production line being inspected

De fleste næringsmidler har vært i kontakt med damp før de når frem til sluttbruker. Fra forvelling, skrelling, koking og tørking til pressing og pasteurisering – spiller damp en viktig rolle i fremstillingen av næringsmidler.

Damp brukes til indirekte og direkte oppvarming og sterilisering. Ved direkte kontakt med produkter er det avgjørende å ha tilgang på damp med riktig kvalitet som har korrekt temperatur og trykk.

Vi har inngående kunnskap om prosessene og standardene innen næringsmiddel-, meieri- og drikkevareindustrien. Vi hjelper produsenter av næringsmidler og utstyrsleverandører med å oppfylle krav til helse, miljø og sikkerhetsforskrifter i tillegg til egne kvalitets- og produksjonsmål.

I moderne meierier brukes damp i en rekke prosesser og bidrar til å skape et rent, sterilt produksjonsmiljø. Vi anbefaler bruk av filtrert og ren damp ved direkte oppvarming for å unngå risiko for at produkter forurenses. Forurensning kan skje når vanlig damp fra anlegg kommer i kontakt med sluttprodukt.

Spirax Sarco tilbyr varmevekslere, systemer for regulering av trykk og temperatur, dampmåling, dampfiltre og -generatorer samt utstyr for å øke anleggets sikkerhet og effektivitet. Vi tilbyr også tjenester innen konstruksjon, prosjektledelse, opplæring, full støtte etter salg og vedlikehold på stedet.

Bakery production line

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp

"Spirax Sarco's steam knowledge and products are invaluable, plus we know they work with other large manufacturers. We wouldn’t have anybody else."
Tony Marsh, Engineering Manager at AB World Foods View Case Study

Produkter innen Næringsmiddel

Relatert til Næringsmiddel