STEAM INSIGHT - DIGITAL SERVICE

Drevet av data, levert av eksperter!

Insights data for steam system

Vårt overvåkingssystem genererer innsikt i vanlige problemer i damp- og termiske energisystemer.

Verktøyene fungerer som et tilkoblet overvåkingssystem som gir indikasjoner på driftsstatusen til hver komponent i damp- og kondensatsløyfen. En enkel tilkobling kan identifisere funksjonelle og sviktende komponenter eller bekrefte ytelsen og effektiviteten til større dampressurser. Avlesningene gir våre dampeksperter meningsfull innsikt og dermed muligheten til å komme med anbefalinger angående et spesifikt problem.

FORDELER

Identifiser fungerende, defekte eller sviktende komponenter og hvordan du kan korrigere eventuelle feil som er funnet.

Overvåk den funksjonelle ytelsen til kritiske prosessapplikasjoner for å sikre at prosessen ikke blir påvirket.

Oppdag utrygge systemforhold som skaper farer for mennesker, miljø og prosesser.

Finn hvor energitapet er og hvordan disse tapene kan minimeres.

Løsningene er utviklet for å gi meningsfull innsikt og anbefalinger på tvers av fire nøkkelområder:

  • Energi- og CO2-reduksjon – Spesifiser hvor energitapet er og hvordan disse tapene minimeres.
  • Øk dampanleggets pålitelighet – Identifiser fungerende, defekte eller sviktende komponenter og hvordan du retter opp eventuelle feil.
  • Produktkvalitet - Overvåk funksjonell ytelse til kritiske prosessapplikasjoner for å sikre at prosessen ikke påvirkes
  • Reduser sikkerhetsrisikoer - Oppdag utrygge systemforhold som skaper farer for mennesker, miljø og prosesser.

Verktøyene fremhever årsaken til problemer og hvilke betydelige forbedringer som trengs for å maksimere ytelsen og effektiviteten til dampanlegget ditt, samtidig som de reduserer energitap, CO2-utslipp og risiko. Din damp-ekspert vil kontakte deg for å få mer kunnskap og forståelse av de aktuelle problemene du står overfor, og for å opprette de nødvendige digitale tilkoblingene. Etter en tid vil de vurdere tilstanden til systemet og gi deg en teknisk rapport og anbefalinger. Etter forbedringstiltak i systemet fortsetter overvåking og logging for å sikre at alt utbedringsarbeid som utføres er vellykket.

Steam Insight Services

OVERVÅKING AV DAMPDREVNE KONDENSATPUMPER

Sviktende kondensatpumper kan påvirke systemets ytelse negativt og påvirke produksjonen på grunn av dårlig varmeoverføring og deres potensial til å forårsake usikre forhold i systemet. Det er viktig å identifisere disse problemene tidlig.

FINN UT MER

FINN UT MER

DEKTEKTOR FOR KAVITASJON

Slitte eller skadede pumper mister effektivitet og øker det totale energiforbruket, og når kavitasjon ikke kan forutsies, kan det forårsake uplanlagt nedetid og reaktivt vedlikehold. Bruk av temperatursensorer for å overvåke tilstanden til pumpen gjør at risikoen for uplanlagte driftsstans minimeres.

FINN UT MER

FINN UT MER

INDIKATOR FOR LEKKASJE I SIKKERHETSVENTILER

Rask detektering av lekkasje i sikkerhetsventiler er med på å minimere energitapet i dampsystemet, og bidrar til å redusere risikoen uforutsett driftsstans. Det er viktig at disse kontrolleres regelmessig.

FINN UT MER

FINN UT MER

OVERLØPSDETEKTOR

Overfylte varmtvannstanker er vanlig i mange bransjer da de kan være vanskelig å oppdage raskt da dette kan skyldes en feil andre steder i systemet. Hvis det ikke oppdages, kan tusenvis av liter varmtvann gå til spille på kort tid. Dersom disse problemene begrenses, kan energiforbruk og CO2-utslipp reduseres og vannforbruket minimeres.

FINN UT MER

FINN UT MER

DETEKTOR FOR BLOKKERT KONDENSPOTTE

Blokkerte kondenspotter(fail close)  kan være vanskelige å identifisere og kan føre til driftsstans eller til og med for havari av rør eller rørkomponenter i dampsystemet ditt da vann i damprør er årsaken til vannslag. Rask oppdagelse av defekte kondenspotter bidrar til å forbedre ytelsen og forlenge levetiden.

FINN UT MER

FINN UT MER