Kurs og Webinarer

Våre kurs kan hjelpe deg til å optimalisere ditt dampsystem

Engineer demonstrating equipment

Fagkurs for et optimalt dampanlegg

Vi tilbyr grunnleggende kurs i dampteknikk, samt andre kurs tilpasset din bedrift.

Kursveilederne har stor innsikt og er svært kunnskapsrike, og vi er kjent for å holde kurs av høy standard. Alle kursveilederne er godt kjent med daglige problemer og praktiske aspekter ved ulike ansvarsområder.

Tilgjengelige kurs og webinarer