HAR DU FOKUS PÅ BÆREKRAFT? VI KAN HJELPE DERE I MÅL

SPAR ENERGI OG REDUSER KLIMAAVTRYKKET

Store mengder klimagasser slippes ut av produksjonsanlegg i Norge. Om dere vil være et bærekraftig selskap og ønsker å redusere CO2-utslippene, kan dere med fordel se på måter å optimalisere produksjonsprosessene og innføre CO2-reduserende tiltak ved hjelp av bærekraftig energi. På denne måten bidrar du til å minske CO2-utslipp på planeten som reduserer klimaavtrykket fra produksjonen. La oss samarbeide og hjelpe dere med å nå deres bærekraftsmål.

Våre bærekraftsmål

Spirax Sarco har som mål å ha null utslipp av CO2 utslipp innen 2030, samtidig som vi forbedrer våre kunders bærekraft. 

 

I 2019 bidro våre løsninger til en reduksjon på 17,3 millioner tonn CO2, spart 239 PetaJoules (PJ) energi og 89 millioner kubikkmeter med vann for våre kunder globalt.

 

Kontakt oss og finn ut mer om vår kompetanse innen bærekraftig energi.

Våre tjenester innen energioptimalisering

Gjennomgang av eksisterende dampanlegg og identifisering av energisparende tiltak.

Design av nye dampanlegg som går med så lavt energiforbruk som mulig.

Forslag til resirkulering av varme fra produksjon.


Service og vedlikehold av damputstyr

Vi tilbyr service og vedlikehold av eksisterende utstyr i deres dampanlegg. Få et mer bærekraftig anlegg med komponenter med optimal drift.

Med en serviceavtale kan du være sikker på at utstyret ditt ikke svikter og forårsaker kostbar nedetid.

Spar penger og vær miljøbevisst. La oss vedlikeholde deres ventiler i stedet for å erstatte dem med nye.

Se filmen om vår oppdaterte strategi for bærekraft og planlegg for å levere positive forandringer

SKAL VI HJELPE DERE MED Å NÅ DERES BÆREKRAFTSMÅL?

Dersom dere også ønsker å realisere bærekraftsmålene deres og bli en del av grønnere fremtid, kan dere kontakte oss.

Vi kan gi råd om energisparende prosessutstyr og bærekraftig energi som kan hjelpe dere med å nå bærekraftsmålene deres.

Videointervju: Nick Anderson - CEO, Spirax Sarco Engineering plc

Se intervjuet med Nicholas Anderson, administrerende direktør i Spirax Sarco Engineering plc, om viktigheten av ledeskap for å lykkes i bærekraftstrategien deres.

Nicholas forklarer hvorfor spørsmålet om bærekraft er viktig for Spirax Sarco Engineering, hvilke tiltak som er innført så langt og utfordringene fremover. 

bærekraft

Les hvordan Spirax Sarco bidrar til å skape en bærekraftig fremtid

Vi har kun EN PLANET, og hos Spirax Sarco Engineering plc er vi opptatt av å beskytte den
Som en del av vår oppdaterte strategi for bærekraft har vi bedt våre kollegaer om å slå et slag for bærekraft. Å gi støtte til vår bærekraftige fremtid er det første skrittet mot å gjøre en forskjell. Vi planter to trær for hver av våre kollegaer som støtter våre tiltak for bærekraft. Totalt planter vi nesten 8000 trær i seks forskjellige treplantingsprosjekter i Brasil, Nord-Amerika, India, Kenya, Danmark og Australia. 

ETT SKRITT NÆRMERE EN BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI FOR DAMPPRODUKSJON

Spirax Sarco er ett skritt nærmere å kunne bidra med en bærekraftig teknologi for dampproduksjon.

Se videoen nedenfor

Gå til LinkedIn

energisparing fra dampsystemer

Energisparing i dampsystemer spiller en viktig rolle i å fremme bærekraft og optimalisere industrielle prosesser. Med økende fokus på energieffektivitet og behovet for å redusere karbonutslipp, innser bedrifter betydningen av å implementere energieffektive tiltak. Dampsystemer, som brukes i ulike bransjer, gir betydelige muligheter for energisparing og prosessoptimalisering.

Fordeler med energieffektive dampsystemer

1. Redusert energiforbruk: Energieffektive dampsystemer er utformet for å minimere energitap og forbedre den totale termiske effektiviteten. Ved å implementere tiltak som isolasjon, kondensatgjenvinning og vedlikehold av kondenspotter, kan bedrifter betydelig redusere energiforbruket og spare kostnader.

2. Forbedret prosesseffektivitet: Optimal dampfordeling og -bruk kan forbedre prosesseffektiviteten, noe som fører til økt produktivitet og reduserte driftskostnader. Riktig dimensjonerte kondenspotter og reguleringsventiler sikrer at dampen leveres med riktig trykk og temperatur, og forhindrer energisløsing og utstyrsfeil.

3. Lavere miljøpåvirkning: Energisparing fra dampsystemer bidrar til bærekraftsarbeidet ved å redusere utslipp av klimagasser. Ved å implementere energieffektive tiltak kan bedrifter minimere sitt karbonavtrykk og være i samsvar med miljøforskrifter, noe som bidrar til å bygge et grønnere omdømme.

Strategier for energisparing i dampsystemer

1. Vedlikehold av kondenspotter: Feilfungerende kondenspotter kan føre til betydelig energitap. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av kondenspotter sikrer korrekt drift, forhindrer damplekkasje og forbedrer energieffektiviteten. Identifisering og reparasjon av feilfungerende potter kan resultere i betydelige energibesparelser.

2. Kondensatgjenvinning: Gjenvinning og gjenbruk av kondensat, væsken som dannes når damp kondenserer, reduserer behovet for ferskvann og energikrevende drift av kjeler. Installering av kondensatgjenvinningssystemer gjør det mulig for bedrifter å resirkulere denne verdifulle ressursen, noe som resulterer i både vann- og energibesparelser.

3. Isolering og optimalisering av damprør: Riktig isolering av damprør minimerer varmetap under transport. Ved å optimalisere isolasjonstykkelse og -kvalitet kan bedrifter forhindre energisløsing og opprettholde ønsket damptemperatur gjennom hele systemet.

4. Effektiv dampgenerering: Optimalisering av kjeldrift, som forbrenningseffektivitet, kontroll av avløpsvann og vannbehandling, forbedrer effektiviteten i dampgenereringen. Regelmessig vedlikehold og overvåking av kjeler kan maksimere energibesparelser og sikre langvarig ytelse.

5. Dampsystemrevisjoner: Regelmessige energirevisjoner av dampsystemer bidrar til å identifisere forbedringsområder og potensielle energisparetiltak. Disse revisjonene vurderer systemets samlede ytelse, effektivitet og identifiserer muligheter for prosessoptimalisering.

Oppnå store energibesparelser med et energieffektivt dampsystem

Energisparing fra dampsystemer er avgjørende for å oppnå energieffektivitet, bærekraft og kostnadsreduksjon i industrielle prosesser. Ved å implementere strategier som vedlikehold av kondenspotter, kondensatgjenvinning, isolasjon og effektiv dampgenerering, kan bedrifter optimalisere driften samtidig som de reduserer sin miljøpåvirkning. Regelmessige energirevisjoner og fokus på prosessoptimalisering sikrer kontinuerlige energibesparelser og bidrar til en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Å omfavne energieffektive dampsystemer er ikke bare et ansvarsfullt valg, men også en smart investering i langsiktig driftseffektivitet og konkurransekraft.