We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy.

Olje og gass

Spirax Sarcos samarbeid med olje- og gassindustrien og den petrokjemiske industrien favner de fleste produksjonsfasene. Damp og termalolje er sentrale bestanddeler i mange prosesser, fra leting og oppstrømsproduksjon til nedstrømsprosessering og produksjon av råstoff.

Vi har også ekspertise innen petrokjemiske anlegg og produksjon av kjemiske stoffer for mange ulike industrier som farmasøytisk, landbrukskjemikalier og plast for næringsmidler og tekstiler.

Olje, gass og petrokjemiske anlegg er store forbrukere av damp. Det er viktig at dampanlegget har topp ytelse for at prosessen skal kunne kontrolleres og være så effektiv som mulig. Energieffektivitet står sentralt. I tillegg til vårt store utvalg av dampprodukter, tilbyr vi også energigjennomganger og servicepakker for dampanlegg, blant annet regelmessig funksjonskontroll av kondenspotter og vedlikeholdsavtaler for å redusere energiforbruket og de totale eierkostnadene.

Contact us to find out more

We'll help find the right solution for you

+47 67 06 76 80

Talk to your local team

Contact us

We'll get back to you shortly

"Now if we spot a problem, we can do something about it straight away."
Andy Hitchin, Energy Manager at PQ Silicas View Case Study

PRODUCTS USED IN THE OIL & GAS INDUSTRY

RELATED TO THE OIL & GAS INDUSTRY

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue