Petrokjemi og Kjemikalier

Spirax Sarco engineer working at a oil refinery

Spirax Sarcos samarbeid med olje- og gassindustrien og den petrokjemiske industrien favner de fleste produksjonsfasene. Damp og termalolje er sentrale bestanddeler i mange prosesser, fra leting og oppstrømsproduksjon til nedstrømsprosessering og produksjon av råstoff.

Vi har også ekspertise innen petrokjemiske anlegg og produksjon av kjemiske stoffer for mange ulike industrier som farmasøytisk, landbrukskjemikalier og plast for næringsmidler og tekstiler.

Olje, gass og petrokjemiske anlegg er store forbrukere av damp. Det er viktig at dampanlegget har topp ytelse for at prosessen skal kunne kontrolleres og være så effektiv som mulig. Energieffektivitet står sentralt. I tillegg til vårt store utvalg av dampprodukter, tilbyr vi også energigjennomganger og servicepakker for dampanlegg, blant annet regelmessig funksjonskontroll av kondenspotter og vedlikeholdsavtaler for å redusere energiforbruket og de totale eierkostnadene.

Oil refinery at night

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp

"Now if we spot a problem, we can do something about it straight away."
Andy Hitchin, Energy Manager at PQ Silicas View Case Study

Produkter innen Petrokjemi og Kjemikalier

Relatert til Petrokjemi og Kjemikalier