Mengdemåling

Masthead background

Gjennomstrømningsmålere for optimal nøyaktighet, pålitelighet og anvendelighet. Egnet for damp og de fleste væsker og gasser.

ELM – elektromagnetisk induktiv mengdemåler

Med økninger i energi priser og økt fokus på miljø, har det aldri vært viktigere eller mer lønnsomt å måle vannforbruket.

Flowcomputere

Vi har et bredt utvalg computere, display og givere for ethvert behov.

Gilflo strømningsmålere

Rørmontert strømningsmåler med variabelt areal som gir høy nøyaktighet og stort måleområde.

 

Måleblender

Måleblender er den mest brukte typen strømningsmåler med betydelige kostnadsfordeler, spesielt i større rør.

Target Strømningsmålere

Vårt utvalg av strømningsmåler gir pålitelig og nøyaktig bruk av dampmåling.

SPIRAX MENGDEMÅLER SERVICEAVTALE - DIN GARANTI FOR NØYAKTIGE MENGDEMÅLINGER

HVOR VIKTIG ER NØYAKTIG MÅLING AV DAMP FOR DERES BEDRIFT?

Installasjon av en mengdemåler er viktig for mange selskaper, da data ofte brukes til oppgjør hos skattemyndighetene, samt bruk av avlesningene for å avregne damp til eksterne forbrukere av damp. Flere firmaer bruker også en mengdemåler til å lese for batch-avregninger.

EN MENGDEMÅLER GIR NØYAKTIGE MENGDEMÅLINGER SLIK AT DU UNNGÅR:

- Helse- og sikkerhetsrisiko på grunn av for høyt trykk og høy temperatur.

- Over/under avregning til skattemyndighetene.

- Manglende tillit til nøyaktig måleravlesning og pålitelige driftsdata.

- Produkttap knyttet til usammenhengende driftsdata eller produksjonsstopp.

- Feil ved beregning av batch-kostnader.

- Manglende innhold i avlesninger.

Vår mengdemåling serviceavtale er designet for å garantere at strømningsmålerne dine er riktig vedlikeholdt, og at det er riktige driftsdata som leses. Samtidig er det en garanti for at en rekalibrering vil bli utført med riktige intervaller. De fleste flowmetere vil alltid ha behov for rekalibrering etter en driftsperiode. Intervallet av disse rekalibreringene vil imidlertid variere fra enhet til enhet og avhenger av viktigheten av data som måles, kvaliteten på dampen som går gjennom måleren, forbrukstiden, etc. Som en tommelfingerregel anbefaler vi at deres flowmeter kalibreres hvert 2.-.3 år dersom mengdemålingene er viktige.

MED EN SPIRAX MENGDEMÅLING SERVICEAVTALE FÅR DU:

- Gjennomgang av installasjon, inkludert riktig montering av utstyr.

- Planlagt vedlikehold av måleutstyr – sikrer riktig avlesning.

- Planlagt kalibrering av differansetrykktransmittere, trykk-/temperaturtransmittere, måleenhet.

- En vedlikeholdsplan som sikrer minimal bruk av dine egne ansatte, som muligens burde vært brukt til andre oppgaver.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp

Mer om mengdemåling

Brukere vil kanskje måle flyten for å optimalisere anleggets effektivitet, energieffektivitet, prosesskontroll eller kostnader.

Introduksjon til mengdemålere og mengdemåling

Mange industrielle og kommersielle virksomheter har nå anerkjent verdien av:

- Energikostnadsregnskap.

- Energisparing.

- Overvåknings- og målrettingsteknikker.

Dette er alle tiltak som bidrar til å oppnå større energieffektivitet.

Damp er ikke det enkleste mediet å måle. Les videre for å få en større forståelse av kravene for å oppnå nøyaktig og pålitelig mengdemåling av dampflow.

De fleste mengdemålere som for tiden er tilgjengelige for mengdemåling, er designet for å måle strømmen av ulike væsker og gasser. Svært få er utviklet spesielt for å måle dampstrømmen.

GRUNNLEGGENDE DATA OM VÆSKE OG FLOW

Hvorfor mengdemåling?

En mengdemåler kan ikke evalueres på samme måte som andre energibesparende utstyr eller energibesparende enheter. En mengdemåler er et viktig verktøy for å oppnå god bruk av damp. Det gir kunnskap om dampforbruk og kostnader som er avgjørende for et effektivt anlegg eller bygg. Ved å bruke en mengdemåler kan du oppnå bedre:

- Anleggseffektivitet

- Energieffektivitet

- Prosesskontroll

En god mengdemåler viser dampmengden til et dampanlegg over hele driftsområdet, det vil si fra når maskiner slås av til når anlegget kjører med full kapasitet. Ved å analysere forholdet mellom dampflow og produksjon kan man bestemme de optimale arbeidsmetodene.

En mengdemåler vil også vise forverringen av systemet over tid, noe som gjør det mulig å utføre optimal anleggsrensing eller utskifting.

En mengdemåler kan også brukes til å:

- Spore etterspørselen etter damp og endrede trender

- Etablere maksimale dampbrukstider

- Identifisere seksjoner eller deler av planter som bruker mer damp

Dette kan føre til endringer i produksjonsmetoder for å sikre økonomisk dampforbruk. Det kan også redusere problemer forbundet med toppbelastninger på kjeleanlegget.

Energieffektivitet

Mengdemålng kan brukes til å overvåke resultatene av energispareordninger og sammenligne effektiviteten til en del av anlegget med en annen.

Prosesskontroll

Utgangssignalet fra et dampmengdemålersystem kan brukes til å kontrollere mengden damp som leveres til en prosess og vise at den har riktig temperatur og trykk.

Ved å overvåke økningen av flow ved oppstart, kan en mengdemåler også brukes sammen med en reguleringsventil for å gi en langsom oppvarmingsfunksjon.

Beregning og depot

Dampmengdemålere kan måle dampforbruket (og dermed dampkostnadene) enten sentralt eller ved individuelle brukssteder. Damp kan beregnes som råmateriale på ulike stadier av produksjonsprosessen, noe som gjør det mulig å beregne kostnaden for individuelle produktlinjer.

Velg riktig mengdemåler for deres mengdemåling

Hvis du trenger å utføre en mengdemåling av flow, må du velge riktig mengdemåler for formålet. Du må ta hensyn til medie, miljø og funksjon for å få riktig resultat av mengdemålingen. Hvis du er i tvil om hvilket mengdemåler du skal velge, er vi klare til å gi deg råd slik at du får rett produkt til ditt formål.

TYPER MENGDEMÅLERE

Det finnes mange typer mengdemålere. De som er egnet for damp- og kondensatapplikasjoner inkluderer:

- Åpningsplater

- Turbinmengdemålere (inkludert shunt- eller bypass-typer).

- Mengdemålere med variabelt areal.

- Fjærbelastede mengdemålere med variabelt areal.

- Direkte in-line mengdemålere med variabelt areal (TVA).

- Ultralydsmengdemålere.

- Vortex mengdemålere

Hver av disse mengdemålertypene til mengdemåling har sine egne fordeler og begrensninger. For å sikre nøyaktig og konsistent ytelse fra damp- eller kondensatmengdemåleren, er det viktig at den er riktig tilpasset det aktuelle bruksområdet.

RELATERT TIL MENGDEMÅLING