Read our latest COVID-19 update.

Mengdemåling

Gjennomstrømningsmålere for optimal nøyaktighet, pålitelighet og anvendelighet. Egnet for damp og de fleste væsker og gasser.

ELM – elektromagnetisk induktiv mengdemåler

Med økninger i energi priser og økt fokus på miljø, har det aldri vært viktigere eller mer lønnsomt å måle vannforbruket.

Flowcomputere

Vi har et bredt utvalg computere, display og givere for ethvert behov.

Gilflo strømningsmålere

Rørmontert strømningsmåler med variabelt areal som gir høy nøyaktighet og stort måleområde.

 

Måleblender

Måleblender er den mest brukte typen strømningsmåler med betydelige kostnadsfordeler, spesielt i større rør.

Target Strømningsmålere

Vårt utvalg av strømningsmåler gir pålitelig og nøyaktig bruk av dampmåling.

råd og støtte

Vi kan hjelpe deg med å finne den riktige løsningen for ditt damp- og kondensatsystem.

67 06 76 80

Snakk med en av våre dampeksperter på telefon- og videosamtaler.

Kontakt Oss

Send oss en epost.

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue