AUDIT’S OG RÅDGIVNING

Tenk på oss som din energirådgiver for damp- og kondensatsystemer

Start din dekarboniseringsreise i dag

Audit & rådgiving

damp rådgivning

Avtale om omfang og leveranser

Gjennomgang og revisjon av anlegget

spirax sarco damprådgivning

Detaljert og omfattende rapport og anbefalinger

Vår helhetlige tilnærming inkluderer sikkerhet, prosesseffektivitet, energibesparelser, kostnadsbesparelser og dekarbonisert grønn termisk energi via kraftproduksjon og balansering. Resultatet er praktiske anbefalinger for å redusere omfanget av scope 1, 2 og 3 CO2-utslippsfotavtrykket. Din "Advance"-audit gir deg en profil av energiforbruket mens du følger ditt veikart på reisen til redusert karbonutslipp.

Bruk vår erfaring og kunnskap til dine systemer gjennom kvalifiserte energi-, damp- og applikasjonsingeniører som skreddersyr hver audit til dine behov.

Hva

+ Dypdykk inn i damp- og kondenssystemet

+ Evaluer dekarbonisering og bærekraftsteknologier

+ Beregn de viktigste parametrene for driftseffektivitet

+ Vurder effektiviteten av dampgenerering

+ Gjennomgang av termisk energiforbruk

+ Grundig inspeksjon for sikkerhet og overholdelse av forskrifter

+ Studie i forhold til «best practise» i dampsystemet

+ Vurdering av forbedringspotensialet

Nøkkelresultater

+ Benchmark for effektivitet

+ Systemoptimalisering

+ Reduser forbruket

+ Anbefalinger for energisparing og varmegjenvinning

+ Ditt veikart for damp, termisk energi og dekarbonisering

+ Sikre fremtidige utvidelser av anlegget ditt

+ Produktivitetsforbedringer

+ Sikkerhetsanbefalinger

Finn ut mer

Hva inkluderer "Advance" energiaudit og råd? La oss grave dypere inn i hva du kan forvente:

Hva

Deep dive into your steam and condensate system

Kunnskap og forståelse er mektig. Uten å forstå ditt damp- og kondensatsystem fullt ut, kan vi umulig gi råd om en løsning som møter dine behov og hjelper deg med å forbedre virksomheten din. Så vi tar et dypdykk inn i damp- og kondensatsystemet ditt…

Beregn de viktigste parametrene for driftseffektivitet

Når vi forstår hvordan damp- og kondensatsystemene dine fungerer, kan vi gjøre nøyaktige beregninger av de viktigste parametrene for operasjonen og gi de beste anbefalingene.

Vurder effektiviteten av dampgenerering

Hvor effektivt er fyrhuset ditt for øyeblikket til å lage damp? Det vil vi finne ut av. Da kan vi benchmarke ditt fyrhus’ effektivitet. Deretter vil vi identifisere kostnadsbesparelser og komme med anbefalinger for systemforbedringer. Auditer er mye mer enn bare avkryssingsøvelser. Dessuten kan vi hjelpe deg med å øke effektiviteten til dampproduksjonen din betraktlig med vårt utvalg av Target Zero-løsninger, inkludert høyspent elektrisk produksjon og balansering med tanke på dekarbonisering og bærekraft.

Gjennomgang av termisk energiforbruk

Du trenger ikke fortelle oss hvorfor termisk energi er viktig, men vi kan hjelpe deg å få mest mulig ut av det. Som ovenfor, når vi gjør en grundig energirevisjon, vil vi se nærmere på termisk energistyring i din organisasjon og anbefale fremtidige forbedringer.

Grundig inspeksjon for sikkerhet og overholdelse av forskrifter

Urokkelig forpliktelse til sikkerhet og samsvar har alltid underbygget alt Spirax Sarco gjør

Studie i forhold til «best practise» i dampsystemet

Det er en riktig måte å designe og installere et dampsystem på, og det finnes andre måter. Sistnevnte har alle mulige kort- og langsiktige konsekvenser. Disse spenner fra mindre ulemper og kostnadsineffektivitet til store drifts- og sikkerhetsproblemer.

Det er derfor vi har bygget virksomheten vår på streng overholdelse av industriens beste praksis for damp- og kondensatsystemer. Og nettopp derfor sikrer "Advance"" damprådgivning at alt vi designer, konstruerer og installerer alltid følger gjeldende beste praksis.

Vurdering av forbedringspotensialet

Det er det vi gjør, men hva betyr det for deg? Her er hovedresultatene du kan forvente fra "Advance" damprådgivning

Nøkkelresultater

Benchmark for effektivitet

Se for deg damp- og kondensatsystemene dine. Tenk nå på teknikkene som brukes for å identifisere beste praksis som kan tjene som målestokk for måling og styring av energieffektivitetsforbedringer som oppfyller dine nøkkeltall.

Systemoptimalisering

Tenk deg å tune inn en bil med høy ytelse: forestill deg fordelene ved å gjøre det samme med dampsystemene dine.

Reduser forbruket

Til tross for økende bruk av fornybare og bærekraftige energiressurser, er det et faktum at økende energipriser og redusert samlet tilgjengelig energi er en realitet innen overskuelig fremtid. Å sette og oppnå energireduksjonsmål er ikke bare bra for miljøet, din forpliktelse til CO2 reduksjon og ditt samfunnsansvar (CSR) Det er også bra for dine energifokuserte KPIer og bunnlinje.

Alt som reduserer kostnadene for dampproduksjon er verdt å undersøke. Lavere forbruk i fyrhuset ditt er en opplagt måte å hindre økende kostnader på. Spirax Sarco"Advance" damprådgivning og revisjon er din snarvei til forbedret ytelse i dette viktige virksomhetsområdet.

Anbefalinger for energisparing og varmegjenvinning

Samtidig skal vi se nærmere på mulighetene for energisparetiltak og måter du kan utnytte kraften i avansert varmegjenvinning. Dette er flott for ditt miljøavtrykk. Det kan også være en enkel seier på veien mot en sterkere bunnlinje. Vi har også erfaring med Automatic Monitoring and Targeting Systems (AMTS) for dampsystemer...

Ditt veikart for damp, termisk energi og dekarbonisering

Hvordan vil du utvikle din strategi for damp, termisk energiproduksjon og dekarbonisering? En viktig del av en «Advance»-audit innebærer å utvikle et veikart for å gi betydelig forståelse av dine fremtidige muligheter, samt bedre planlegging og strategisikkerhet.

Sikre fremtidige utvidelser av anlegget ditt

Som en del av en "Advance"-audit vil vi se på effektive måter å sikre fremtidige damp- og kondensatsystemer. Vi er selvfølgelig også klar over behovet for å minimere forbruket i anlegget. Med våre faglige innspill i dag kan du redusere kostnadene i fremtiden. Vi har hjulpet organisasjoner som din med å gjøre dette i over et århundre.

Produktivitetsforbedringer

Vi ønsker alle å forbedre produktiviteten. "Advance" hjelper deg å oppnå dette for damp og kondensat. En "Advance" audit gir viktige ledetråder for å oppnå dette.

Sikkerhetsanbefalinger

Sikkerhet er en av dine topp prioriteringer – og øverst på agendaen i alt vi designer, produserer og installerer. Derfor er sikkerhet – og måter å forbedre systemsikkerheten på – alltid en prioritet for enhver audit.

Audit & rådgiving – hva er inkludert?

Til slutt, her er en kort oversikt over hvordan vi leverer audit- og rådgivningsdelen av "Advance" steam consulting:

Det hele gir en grundig forståelse som kreves for å støtte anbefalinger og implementering som vil forbedre damp- og kondensatsystemene dine.

Avtal omfang og leveranser

Et besøk på anlegget definerer omfang og leveranser

Tilbud og avtale om å fortsette samarbeidet

Oppstartsmøte

Oppstartsmøte for å avtale tidsplan, sikkerhetskrav på stedet, introdusere Spirax-teamet og nødvendig støtte på stedet

Gjennomgang av dine energidata og tegninger på stedet

 

Grundig revisjon av anlegget

Områder som inngår: Energisentral, fyrhus og dampproduksjon – dampdistribusjon –damprosesser – kondensat – vannbehandling og avløpsvann – energiblanding – dampkvalitetstest – kondenspottegjennomgang – vurdering av varmetap

RAPPORTESKRIVNING / PRESENTASJON TILBAKE / PROSJEKTUTVIKLING

Rapport som presenterer våre nøye vurderte anbefalinger og prosjektutvikling.

 

SPIRAX SARCO KUNDERS FEEDBACK

" Da Spirax Sarco utførte den opprinnelige studien, gjorde de et konservativt estimat for besparelser, og vi endte opp med å spare mye mer. Dette medførte at vi inngikk en treårig kontrakt. Hvis de nye spareanslagene er korrekte, gir kontrakten utmerket verdi for hva vi betaler og vil hjelpe oss å redusere CO2-utslippene våre med 200 tonn per år." — Barry Aspey, Utilities Manager for Heinz.

Dra nytte av Spirax Sarco’s "Advance" dampråd nå

Kontakt oss i dag for å finne ut mer om hvordan vi er med deg hvert trinn på veien.

Make the most of your sustainable future

Vær oppmerksom på at informasjonen du oppgir skal være bedriftsinformasjon og ikke din personlige informasjon. Personvernerklæring

Uansett drivkraft kan Spirax Sarco hjelpe deg

AUDIT’S OG RÅDGIVNING

Tenk på oss som din energirådgiver for damp- og kondensatsystemer

Les mer

Les mer

Design

Designet for å gi trygghet der damp er involvert

Les mer

Les mer

Skreddersydde produkter og tjenester

Vi møter komplekse behov når standard løsninger ikke er nok

Les mer

Les mer

Prosjektstøtte og igangkjøring

Forsikring om at komponenter og systemer er trygge, riktig installert og oppfyller dine krav

Les mer

Les mer

Tilkoblede løsninger

Koble produktene våre med systemene dine og få kontinuerlig innsikt i dampsystemdata og ytelse.

Les mer

Les mer