Energi

Spirax Sarco engineer working at a oil refinery

Vi har ekspertise og erfaring som er svært gunstig for fjernvarmeanlegg og andre prosjekter som involverer damp. Vårt produktutvalg og support innbefatter utstyr til kjel, reguleringsventiler, turbiner og dampkjølere.

Vi har også erfaring med regulering og sekvensstyring av anlegg der bruk av spillvarme og kjeler bidrar til maksimal drivstoff-, karbon- og driftseffektivitet, samt bruk av lavtrykksdamp i absorpsjonskjølere for økt effektivitet.

Engineers working in steam plant wearing full PPE

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp

Produkter innen Energisektor

Relatert til Energi