Gjennomgang av kondensatanlegg

Når sjekket du kondenspottene dine sist?

Engineer carrying out audit

HVA KAN DU OPPNÅ?

Pressure gauge

Forbedre Ytelsen

Drip

Redusere Risikoen for Feil

Operational excellence

Oppnå Systempålitelighet

REGELMESSIG GJENNOMGANG AV KONDENSPOTTER SIKRER EFFEKTIVITETEN

Les brosjyren om vår kompetanse og tjenester innen service og vedlikehold av dampanlegg

HVA DET INNEBÆRER

For å kjøre et dampsystem trygt og med maksimal driftseffektivitet, er det viktig at damprørene er drenert for kondensat. Dette betyr å sikre at kondenspottene fungerer effektivt, en oppgave som er best oppnådd ved å iverksette en regelmessig vedlikeholdsplan.

Identifikasjon av alle kondenspotter i anlegget og merking med klare og holdbare merkinger.

Sjekk at hver kondenspotte er av riktig typen for applikasjonen og er riktig installert. 

Funksjon- og lekkasjetest med spesialverktøy.

Identifisering av andre kritiske problemer som er relevante for ditt damp- og kondensatsystem.

 

Ta kontroll over kondenspotterne dine med SIMS nettportal

FÅ EFFEKTIVE KONDENSATPOTTER MED 4 ENKLE STEG

STEG 1: MERKING

Identifisering av alle kondenspotter


STEG 2: KONTROLL

Inspeksjon av hver kondenspotte for å tilse at den er riktig type til applikasjonen.


STEG 3: TEST

Ultralydtesting av alle kondenspotter i drift


STEG 4: FORBEDRINGER

Motta en lett leselig rapport med observasjoner som er gjort:

En komplett oversikt over deres kondenspotter sammen med detaljerte driftsopplysninger for hver enkel kondenspotte

Den totale kostnaden for damptap basert på deres nåværende driftskostnader og oppsett.

Kostnaden for lekkasjer fra tilhørende utstyr

Avkastningen ved å gjennomføre et fullstending utbedringsarbeid

En anbefaling til vedlikeholdsplan

Beregninger for CO2-utslipp

Identifikasjon av andre kritiske problemer som er relevante for deres damp- og kondensatsystem.

KONDENSPOTTE SERVICEKONTRAKT

Med en servicekontrakt får dere fullstendig trygghet om at deres kondenspotter blir regelmessig vedlikeholdt. Dersom en kondenspotte viser seg å trenge vedlikehold, vil dette bli spesifisert, levert og installert som en del av fastpriskontrakten. Kostnaden for en kondenspotte servicekontrakt er vanligvis langt mindre enn kostnaden for det gjennomsnittlige energitapet forårsaket av å ikke vedlikeholde kondenspottene regelmessig.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp

Relatert til Gjennomgang av kondensatanlegg