Gjennomgang av kondensatanlegg

OPPRETT EFFEKTIVITETEN TIL DINE KONDENSPOTTER

Hvorfor er kontroll av kondenspotter en god investering?

- En kontroll vil fremheve besparelser og effektiviseringsmuligheter

- Kostnaden for en kondenspottekontroll er vanligvis langt mindre enn kostnaden for det gjennomsnittlige energitapet ved å ikke vedlikeholde disse regelmessig

- Regelmessig håndtering av dine kondenspotter resulterer i mindre CO2-utslipp, økt produksjon og energisparing

- Kondenspotter fjerner kondensat fra systemet og reduserer risikoen for skade fra vannslag og korrosjon

- Kondensat i damptilførselen kan påvirke driften av dine prosesser og forårsake problemer som langsom oppstart og dårlig varmeoverføring. Hvis kondensatet fjernes fra damprørene, kan dampen utføre sin oppgave effektivt i prosessen

- Kondensatpotter fjerner kondensat i systemet og gir en bedre dampkvalitet, slik at rør og utstyr er beskyttet mot erosjon og korrosjon.

ØNSKER DU OGSÅ FORDELENE VED kontroll av kondenspotter?

Kontakt oss og hør mer

SPIRAX SARCO KONDENSPOTTER S.O.S

Trenger kondenspottene dine en helsesjekk? Kalkulatoren vår stiller 10 spørsmål for å vurdere tilstanden til vannutløperne dine som HØY, MIDDELS eller LAV. Få en vurdering på bare 3 minutter.

Se hele vårt program for kondenspottekontroll

HVA ER ET SERVICEPROGRAM FOR KONDENSPOTTER?

Enten du ønsker å sjekke helsen til dine kondenspotter eller samarbeide med oss for å sikre at prosessene dine går jevnt, kan vår komplette service program for kondensathåndtering skreddersys til dine behov og som en totalløsning

Fordelene med et serviceprogram

Enkelt vedlikehold og samtidig som maksimal oppetid sikres

Levering og installasjon av komponenter som er raske og enkle å vedlikeholde av enten ditt vedlikeholdsteam eller våre erfarne serviceteknikere for å sikre pålitelig dampgenerering for prosessen din. Dette reduserer risikoen for uplanlagte feil og reduserer de totale kostnadene for dampsystemet.

Bærekraftige energibesparelser og reduserte karbonutslipp

Å returnere kondensat til kjelens matevannstank sparer energikostnader og redusere behovet for spevann og behandlingskjemikalier, samtidig som produksjon og produktkvalitet opprettholdes.

Produktivitet og prosessforbedring

Velfungerende kondenspotter gjør det mulig for dampsystemet å gi den termiske energien som kreves for at prosessapplikasjonene dine skal fungere effektivt. Kondens i damptilførselen din kan påvirke driften av applikasjoner og forårsake problemer som langsomme oppstartstider og dårlig varmeoverføring. Hvis kondensatet fjernes fra systemet ditt, vil dampen utføre sin oppgave i prosessen din effektivt.

Lettere å utvide produksjonen

Effektiv kondenspottekontroll er avgjørende hvis du utvider produksjonslinjen eller planlegger å utvide prosessen i fremtiden. En sømløs forbindelse mellom nye og eksisterende dampsystemer krever en integrasjonspartner du kan stole på. For nye prosjekter med damp og termisk energi har vi et spesialistteam dedikert til å hjelpe med å holde prosjektet ditt på rett spor og innenfor budsjett gjennom design, installasjon, igangkjøring, samt løpende støtte etter dette.

Forbedret helse og sikkerhet

Som med alle verktøy i anlegget ditt, må damp være godt kontrollert for å sikre sikker drift. Vannlåser som ikke kan fjerne kondensat fra systemet utgjør en potensiell fare. Effektiv kondenspotter gjør at kondensat kan fjernes fra systemet, og reduserer sannsynligheten for potensielt farlige situasjoner.

UANSETT BEHOV, KONTAKT DIN LOKALE INGENIØR FOR Å DISKUTERE HVORDAN SPIRAX SARCO KAN HJELPE DEG BEDRE Å HÅNDTERE DAMPEN DIN

HVA KAN DU OPPNÅ?

Pressure gauge

Forbedre Ytelsen

Drip

Redusere Risikoen for Feil

Operational excellence

Oppnå Systempålitelighet

GJENNOMGANG - KONDENSPOTTER

Regelmessige kontroll av kondenspottene er et godt utgangspunkt for å bedre forstå dampsystemet ditt. De involverer en detaljert inspeksjon på stedet av alle kondenspotter av våre trente serviceteknikere som vil vurdere tilstanden og egnetheten for å sikre optimal ytelse.

LEVERING OG INSTALLASJON AV KONDENSPOTTER

Å velge og installere den best egnede kondenspotta sikrer et mer pålitelig, langsiktig og effektivt system. Vi kan samarbeide med deg for å utføre dette arbeidet så effektivt som mulig, fra råd og tilsyn, nødvendig vedlikeholdsarbeid på stedet til prosjektledelse av mer komplekse installasjoner.

SERVICE KONDENSPOTTER

Vårt skreddersydde kontrollprogram for kondensatpotter kan utformes rundt dine behov for å møte vedlikeholds kravene til ditt system. Tjenesten kan være fleksibel, men vil typisk omfatte regelmessige inspeksjoner, installasjon av nye kondenspotter samt nødvendig vedlikeholds aktivitet.

KONTINUERLIG OVERVÅKNING AV KONDENSPOTTER

Selv med den mest grundige gjennomgang er det en risiko for at noen feil blir oversett og i løpet av denne tiden kan ytelsen til anlegget bli negativt påvirket. Med den kontinuerlige kondenspottekontrollen er det sikret at systemet ditt overvåkes kontinuerlig.

REGELMESSIG GJENNOMGANG AV KONDENSPOTTER SIKRER EFFEKTIVITETEN

Les brosjyren om vår kompetanse og tjenester innen service og vedlikehold av dampanlegg

HVA DET INNEBÆRER

For å kjøre et dampsystem trygt og med maksimal driftseffektivitet, er det viktig at damprørene er drenert for kondensat. Dette betyr å sikre at kondenspottene fungerer effektivt, en oppgave som er best oppnådd ved å iverksette en regelmessig vedlikeholdsplan.

Identifikasjon av alle kondenspotter i anlegget og merking med klare og holdbare merkinger.

Sjekk at hver kondenspotte er av riktig typen for applikasjonen og er riktig installert. 

Funksjon- og lekkasjetest med spesialverktøy.

Identifisering av andre kritiske problemer som er relevante for ditt damp- og kondensatsystem.

 

Ta kontroll over kondenspotterne dine med SIMS nettportal

FÅ EFFEKTIVE KONDENSATPOTTER MED 4 ENKLE STEG

STEG 1: MERKING

Identifisering av alle kondenspotter


STEG 2: KONTROLL

Inspeksjon av hver kondenspotte for å tilse at den er riktig type til applikasjonen.


STEG 3: TEST

Ultralydtesting av alle kondenspotter i drift


STEG 4: FORBEDRINGER

Motta en lett leselig rapport med observasjoner som er gjort:

En komplett oversikt over deres kondenspotter sammen med detaljerte driftsopplysninger for hver enkel kondenspotte

Den totale kostnaden for damptap basert på deres nåværende driftskostnader og oppsett.

Kostnaden for lekkasjer fra tilhørende utstyr

Avkastningen ved å gjennomføre et fullstending utbedringsarbeid

En anbefaling til vedlikeholdsplan

Beregninger for CO2-utslipp

Identifikasjon av andre kritiske problemer som er relevante for deres damp- og kondensatsystem.

KONDENSPOTTE SERVICEKONTRAKT

Med en servicekontrakt får dere fullstendig trygghet om at deres kondenspotter blir regelmessig vedlikeholdt. Dersom en kondenspotte viser seg å trenge vedlikehold, vil dette bli spesifisert, levert og installert som en del av fastpriskontrakten. Kostnaden for en kondenspotte servicekontrakt er vanligvis langt mindre enn kostnaden for det gjennomsnittlige energitapet forårsaket av å ikke vedlikeholde kondenspottene regelmessig.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp

Relatert til Gjennomgang av kondensatanlegg