KUNDECASE

AB WORLD FOODS

kondensathantering

19/01/2023

Beregninger viser at AB World Foods kan spare opptil 236 tonn CO2 per år i løpet av de neste 3 årene ved å inngå en avtale med Spirax Sarco om håndtering av kondensatpotter.

Med den nye avtalen vil alle anleggets kondenspotter overvåkes og vedlikeholdes av Spirax Sarcos serviceteknikere to ganger i året, for å sikre at de fungerer optimalt. Tilbakebetalingstiden for investeringen er kun 8 måneder.

Se hvordan en matprodusent sørget for bærekraftig produksjon

Lancashire-anlegget bruker damp til mange ulike prosesser i produksjonen av Pataks sauser, som varmtvannsprosesser, sterilisering og CIP (Cleaning-In-Place). Energiprisene stiger og derfor har AB World Foods undersøkt mulighetene for energisparing i deler av anlegget.

"Gassprisene stiger og derfor er det viktig at vårt forbruk av damp er så effektivt som mulig", sier Tony Marsh, ingeniørsjef i AB World Foods. «Tidligere vedlikeholdt vi bare kondespotter hvis de skapte problemer for prosessen, og dermed kan vi ha oversett kondenspottene som også sviktet. Nå kan vi sørge for at dampsystemet vårt fungerer så godt som mulig”.

"Vi har tidligere brukt Spirax Sarco til pottegjennomgang", fortsetter Tony Marsh. «Dampekspertisen og produktene deres er uvurderlige, og samtidig vet vi at de samarbeider med andre store produsenter. Vi kunne ikke ønske oss noen annen forretningspartner».

Spirax Sarcos kondenspottegjennomganger har som mål å måle dampsystemets nåværende effektivitet og identifisere områder med rom for forbedring og potensial for energisparing. Når justeringer har hjulpet systemet med å nå toppytelsen, vil en kontrakt for håndtering av kondenspotter eliminere internt vedlikehold og sikre at systemet kjører optimalt hver dag året rundt.

Spirax Sarcos dampekspertise og produkter er uvurderlige, og samtidig vet vi at de samarbeider med andre store produsenter. Vi kunne ikke ønske oss noen annen forretningspartner.
Tony Marsh, ingeniørsjef, AB World Foods