Target Strømningsmålere

Benefits

target icon

Highly Accurate

Clock icon

Enkel og rask installasjon

Robust Design

Overview

Target strømningsmålere måler hele strømningsområdet.

Fanger opp all damp som brukes innen maksimum og minimum strømningshastighet.

Tillater nøyaktig dampenergistyring og identifikasjon av energisparingsmuligheter.

Explore products in this category

TFA Flowmeter - point of use metering

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp