Target Strømningsmålere

Benefits

target icon

Highly Accurate

Clock icon

Quick and Easy Installation

Robust Design

Overview

Target strømningsmålere måler hele strømningsområdet.

Fanger opp all damp som brukes innen maksimum og minimum strømningshastighet.

Tillater nøyaktig dampenergistyring og identifikasjon av energisparingsmuligheter.

Explore products in this category

TFA Flowmeter - point of use metering

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp

67 06 76 80

Snakk med en av våre dampeksperter på telefon- og videosamtaler.

Kontakt Oss

Send oss en epost.

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue