Er det en uønsket ingrediens i dine produksjonsprosesser

20/06/2022

KALKULATOR FOR VURDERING AV RISIKO FOR FORURENSING

Er damp i direkte kontakt med produktene dine? Bruk av feil dampkvalitet kan føre til kvalitets- og sikkerhetsproblemer for mat og drikke.

Spirax Sarco har utviklet en kalkulator som gir en vurdering av nivået på dampkvaliteten din: Høy, Middels eller Lav.

Risikokalkulatoren stiller 14 spørsmål og på bare 5 minutter kan du få vurderingen.

BRUK 5 MINUTTER TIL Å VURDERE DAMPKVALITETEBRUK 

Kalkulatoren stiller 14 spørsmål og gir deg en vurdering av dampkvaliteten.