P-Line varmevekslere sikrer mikrobiologisk renslighet

Varmevekslere

27/04/2022

 

Legemiddelindustrien stiller høye krav til hygiene. Vanninjeksjonssystemer er underlagt strenge hygienestandarder for å forhindre forurensning av produktet. Termisk destillasjon er den vanligste metoden for å skaffe injeksjonsvann.

P-Line varmeveksler gjør at prosessen kan utføres ved høy temperatur, og sikrer dermed den mikrobiologiske renheten til injeksjonsvannet.

For å oppfylle de strenge kravene til farmasøytisk industri tilbyr Spirax Sarco nå P-Line varmevekslere som brukes i vanninjeksjonsgeneratorer, samt vannanlegg og distribusjonssystemer og på bruksstedet (Point-Of-Use POU).

Vann er det mest brukte råmaterialet i farmasøytisk industri. Vann brukes til fremstilling av legemidler og er en del av medisiner og vaksiner, samt rengjøring av teknologiske produksjonslinjer og spylestasjoner.

Injeksjonsvann er renset vann som har blitt behandlet for å fjerne stoffer som er skadelige for menneskekroppen. Det er mye brukt i produksjon av legemidler, og i tillegg er et viktig løsningsmiddel for fortynning av preparater, samt et steriliseringsmiddel for planter, utstyr og systemer.

P-Line varmevekslere sikrer mikrobiologisk renhet av injeksjonsvann  

Termisk destillasjon er den vanligste metoden for å skaffe injeksjonsvann. P-Line varmeveksler gjør at prosessen kan utføres ved høy temperatur, og sikrer dermed den mikrobiologiske renheten til injeksjonsvannet som produseres. P-Line varmevekslere brukes i injeksjonsvanngeneratorer for forvarming og regenerativ oppvarming, samt for endelig kondensering av ren damp og kjøling av det genererte injeksjonsvannet.

En skreddersydd løsning for den spesifikke applikasjonen

Etter produksjonen må injeksjonsvannet lagres og distribueres til oppsamlingspunkter. I kaldtvannssystemer og distribusjonssystemer er to P-Line varmevekslere vanligvis installert. Den første til å beskytte systemet mot overdreven temperaturøkning ved å kjøle det ned til mellom 15 °C og 30 °C; det andre for å periodisk varme opp vannet til høy temperatur for å sterilisere systemet. En annen løsning kan også være ett system med en enkelt P-Line varmeveksler som utfører begge funksjonene.

De nye P-Line og Point-Of-Use systemer

For å kunne brukes i den farmasøytiske produksjonsprosessen, må injeksjonsvannet avkjøles til brukstemperaturen. Oftest mellom 25 °C og 45 °C.  Hvis det er mange prøvetakingspunkter med samme temperatur, opprettes en ekstra krets i systemet, hvor P-Line varmeveksler er installert, noe som avkjøler vannet til brukstemperaturen.

Den andre løsningen er å bruke en varmeveksler like før bruksstedet (POU). Varmeveksleren som brukes her kjøler injeksjonsvannet til ønsket temperatur.