EC1935-godkända renångegeneratorer för livsmedelsproduktion

EC1935-GODKÄNDA RENÅNGEGENERATORER

20/03/2024

Renånga: Ånggeneratorer säkerställer hög ångkvalitet för livsmedelsproduktion. Är du en livsmedelsproducent och vill säkra kvaliteten på din slutprodukt? 

 

En serie med EC1935-godkända ånggeneratorer som säkerställer hög ångkvalitet för livsmedelsproduktion

Ånga är den mest energieffektiva, pålitliga och flexibla metoden för värmeöverföring i många processer inom produktion av mat och dryck. Ånga används ofta i direkt kontakt med slutprodukter avsedda för konsumtion och sterilisering. Men kvalitets- och livsmedelssäkerhetsproblem kan uppstå om rätt ångkvalitet inte används. På platser där det ställs allt strängare krav på livsmedelssäkerhet är renånga lösningen, och har gjort ångans kvalitet och renhet till ett viktigt fokusområde. För att hjälpa tillverkare att se vikten av god ångkvalitet har Spirax Sarco utvecklat en renånggenerator som är speciellt utformad för att leverera säker och konstant ånga för livsmedelsproduktion, särskilt för processer som involverar direktinjektion och SIP (sterilisera på plats).

God ångkvalitet

Ånga anses ofta vara den perfekta källan till steril och föroreningsfri energi. Men som med alla medier som kommer i kontakt med processen är det fortfarande viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att minimera potentiella risker för kontaminering som kan vara skadliga i samband med livsmedel eller som kan påverka slutproduktens färg, smak eller kvalitet. Ren ånggenerering eliminerar alla föroreningar i ångan och ger konsistens i ångkvalitet och renhet under hela tillverkningsprocessen.

God tillverkningspraxis

För att generera ren ånga leds kontrollerat kemikaliefritt matarvatten, även kallat omvänd osmos (RO), genom en  generator i 316L-rostfritt stål för att säkerställa att ångkvaliteten bibehålls på en lämplig nivå. Generatorn, som uppfyller EC1935/2004, europeisk lagstiftning inom livsmedelsindustrin, håller rätt ångkvalitet och renhet på en konstant nivå. Genom att kontrollera kvaliteten på matarvattnet vid källan eliminerar generatorn behovet av filtrerad ånga, vilket endast delvis eliminerar risken för att föroreningar från ånga letar sig in i slutprodukten.

Med ökande hygien- och säkerhetsfrågor från återförsäljare och konsumenter kring användningen av fabriksånga och filtrerad ånga i direkt kontakt med mat eller dryck eller för steriliseringsändamål, kan livsmedels- och dryckestillverkare ta itu med dessa frågor genom att använda god tillverkningspraxis och byta till ren ånggenerering.

Ren ånga gör skillnad för säkerhet och smak

Renånga har potential att göra stor skillnad för det som är viktigast för konsumenterna – nämligen säkerhet och smak. Genom att använda sig av bästa praxis inom ångteknik och i nära samarbete med livsmedels- och dryckesindustrin har Spirax Sarco lyckats utveckla en ny kompakt renångegenerator som är särskilt lämpad för livsmedels- och dryckesindustrin. Omfattande tester och grundliga marknadsundersökningar har gjort det möjligt att utveckla denna lösning, som ger säker och jämn ångkvalitet för livsmedelsproduktion.