UNDVIK KONTAMINERINGSRISK

DÄR ÅNGA ÄR I DIREKTKONTAKT MED DIN LIVSMEDELSPRODUKT

Hjälper dig att hitta rätt ånga för din process

Din dryck- och livsmedelsprocess behöver ånga, men visste du att fel sorts ånga i din tillverkningsprocess kan orsaka kvalitets- och säkerhetsproblem i din produkt?

Om oren ånga rör din produkter, finns risk för förorening av rost, smuts och kemiska partiklar, som kan innebära att de inte längre är säkra att konsumera.

Skriv in dina uppgifter nedan för att ladda ner vårt senaste whitepaper som berör utmaningar gällande livsmedelssäkerhet för tillverkare som direktinjicerar ånga i processen, inklusive:

-Poentiella kontamineringsrisker i din livsmedelstillvekning

-Hur du kan förebygga dem och skydda din livsmedelsprocess

Läs vårt whitepaper

Ladda ner

LADDA NER WHITEPAPER

Fyll i dina detaljer Nedan för att ladda ner senaste versionen av vårt whitepaper om säkerhetsutmaningar i livsmedelsprocessen.

Titta på animationen

How to reduce contamination risk in your food process.