Kundcase

Förbättring av Ångkvalitet

02/11/2022

En spannmåls- och mjölproduktproducent har fått råd från Spirax Sarco för att förbättra ångkvaliteten i sin produktion.

Företaget kontaktade Spirax Sarco för att få råd om hur man kan optimera sin ånganläggning och förbättra kvaliteten på den ånga som används i anläggningen. Spirax Sarcos servicetekniker gick igenom företagets ånganläggning och genomförde en felsökning. Här hittades en ventil som inte fungerade korrekt. Ett ångkvalitetstest (SQT)genomfördes också i anläggningen. Testet visade att ångan endast bestod av 73,4 % torr mättad ånga.

Rekommendationer för förbättrad ångkvalitet och stora energibesparingar

Spirax Sarco utarbetade därefter en rapport med förslag på förbättringar av systemet. Rekommendationen innehöll bland annat installation av 2 separatorer (en vid bufferttankens utlopp och en strax före anläggningens reduktionsventil). Dessutom rekommenderades att defekta ångfällor skulle bytas ut, att rörledningar som inte var isolerade skulle isoleras och att en avluftare skulle installeras på bufferttanken.

Företaget valde att följa Spirax Sarcos rekommendationer och anläggningen byggdes om och togs i drift igen. En tydlig bild av de förbättringar som rekommendationerna medförde syntes redan när systemet startades. Det var nu möjligt att köra fler produkter genom anläggningen och under de kommande månaderna minskade förbrukningen av gas och vatten.

I slutet av projektet genomfördes ett nytt ångkvalitetstest (SQT) som visade en signifikant förbättring av ångkvaliteten som nu kunde mätas till 97 % torr mättad ånga. När Spirax Sarco genomför ångkvalitetstestning testas den enligt den europeiska standarden EN285 för ångsterilisatorer för medicinsk utrustning. Målet är en torrhet på min. 95 %, en NCG-mängd (icke-kondenserbara gaser) på max 3,5 % och inte mer än 25°C överhettning.

 Vatten till produktion  Gasförbrukning  Vatten till vattensystem

RELATERAD LÄSNING