ÅTERVINNING AV FLASHÅNGA

Ladda ner e-guide

Ladda ner e-guiden
flashånga

11/07/2023

 

Många tillverkare använder ånga i sina anläggningar. Ångsystem kan stå för mer än hälften av en anläggnings energikostnader och kan, om de sköts felaktigt, slösa mycket energi och vatten.

Flashånga eller sk. avspänningsånga kan vara ett problem om ångsystemet inte är korrekt designat. Men flashånga kan kontrolleras. Förutom att spara vatten- och energikostnader, kan återvinning av avspänningsånga hjälpa till att nå hållbarhetsmål, minska trycket från lokalsamhället på grund av rykande skorstenar och förbättra säkerheten och arbetsmiljön.

Om du är orolig för flashånga, berättar guiden allt du behöver veta om att återvinna förlorad energi och vatten i ditt ångsystem.

Se hur du kan återställa flashånga och uppnå energibesparingar