Reguleringsudstyr og systemer til dampkedler

Fra helt nye kedelanlæg til udskiftning af simple bundblæsningsventiler, så har vi løsningen.

Udblæsningsventiler

Bruges til at rumme bundblæsningsvand fra en eller flere kedler.

Bundblæsningsventiler

Effektiv bundblæsning (fjernelse af urenheder) er vigtigt for opretholdelse af dampkvalitet.

Ledningsevnemålere

Måler ledningsevne og renhed i væske. Mængden af TDS i kedelvandet kan relateres direkte til dets ledningsevne.

Fødevandstanke

Vores fødevandstanke er afluftere ved atmosfærsk tryk til forbedret produktivitet og vedligeholdelsesomkostninger.

Varmegenvindingssystemer

Genvinding af genfordampningsdamp fra kedelbundblæsning er en effektiv måde at spare energi og penge på.

Niveauregulering og alarmer

Et reguleringssystem består af en føler, en regulator, en ventil eller pumpe og kan være on-off eller regulerende. Det er ekstremt vigtigt, at vandstanden i din kedel overvåges sikkert og korrekt.

Prøvekølere

Prøvekølere i rustfrit stål til sikker udtagning af prøver.

Dampinjektorsystemer

Dampinjektorsystemer bruges til at blæse damp ind i fødevandstanken for at drive den opløste ilt ud.

TDS bundblæsningssystemer

Når dampen dannes i kedlen, efterlades urenheder (TDS - Total Dissolved Solids). Hvis de ikke fjernes, skabes der belægninger, som kan forårsage skader på kedlen.

Udluftningshoveder

Monteres på toppen af en ventilationsrøret, nedsætter hastigheden af atmosfærisk damp. 

nyt og automatiseret system til kedelovervågning

Vores nye HMI (Human Machine Interaction) kedel kontrol- og sikkerhedssystem gør det muligt for operatører at overvåge kedlens forhold visuelt, og planlægge vedligeholdelse samt overvåge tendenser og alarmhistorik.

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp

(45) 38 10 42 88

Tal med vores lokale team
mandag til fredag 8-16

Send en besked

Vi hjælper dig med at finde
den bedste løsning

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue