TDS bundblæsnings-systemer

Masthead background

Fordele ved TDS Bundblæsnings-Systemer

Lower costs

Færre produktionsomkostninger

wavy lines

Bedre dampkvalitet

Oversigt over TDS Bundblæsnings-Systemer

Når dampen dannes i kedlen, efterlades urenheder (TDS - Total Dissolved Solids).

Hvis de ikke fjernes, skabes der belægninger, som kan forårsage skader på kedlen.

Lavt TDS betyder højere omkostninger til brændstof og kemikalier.

Præcise bundblæsningsmetoder er vigtige for at fastholde en høj dampkvalitet.

Kontakt vores dampeksperter og få vejledning, som kan gavne din forretning.

 

Produktbrochurer

Dokument

Turbidity Monitoring System

Sprog

English

Referencenummer

SB-P403-100

Download

Download PDF

Teknisk information

Dokumentation Sprog Referencenummer download
BCR3150 Blowdown Controller English TI-P693-38 Download PDF
BCR3250 BHD50 Blowdown Controller, Operating and Display Unit English TI-P693-21 Download PDF
BCS1 Pipeline Set English TI-P403-57 Download PDF
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (1/2" to 2") English TI-P403-102 Download PDF
BCV1 and BCV20 Blowdown Valves English TI-P403-60 Download PDF
Model 556/TF56-N Turbidity Monitoring System English TI-P403-96 Download PDF
Probe Flanges for TDS Conductivity Probes English TI-P403-22 Download PDF

Installationsmanualer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
Armatures metals English IM-P403-99 Download PDF
BC3150 Blowdown Controller English IM-P403-88 Download PDF
BC3250 Blowdown Controller English IM-P403-89 Download PDF
BCR3150 Blowdown Controller English IM-P693-39 Download PDF
BCR3250 BHD50 Blowdown Controller, Operating and Display Unit English IM-P693-14 Download PDF
BCS1 Pipeline Set English IM-P403-55 Download PDF
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (1/2" to 2") English IM-P403-103 Download PDF
BCV1 and BCV20 Blowdown Valves English IM-P403-69 Download PDF
Model 556 Converter Turbidity Monitor English IM-P403-98 Download PDF
Model TF56-N Sensor Turbidity Monitor English IM-P403-97 Download PDF

hvad er tds?

TDS - Total Disolved Solids eller oversat "den totale mængde opløste stoffer" er et udtryk for hvad vandet indeholder ud over ren H2O.

Opnå besparelser med kontrol af TDS

Den bedste måde til at opnå besparelser i kedelhuset, er at minimere varmetabet. Det største varmetab kommer fra røggasser, bundblæsning af slam fra kedlen samt afsaltning (TDS – Total Dissolved Solids) af kedelvandet.

Kontrol af kedelvandets saltindhold (TDS) samt bundblæsning af kedlen (hvorved slam fjernes) har tidligere været udført manuelt. Men med manuel kontrol er der altid en risiko for, at der udlades mere kedelvand end nødvendigt, og dermed tabes også mere varme end nødvendigt. Moderne reguleringssystemer udlader kun den mængde vand fra kedlen, der er nødvendig for at opretholde det korrekte TDS-niveau (som er fastsat af kedelfabrikanten). Da dette ”blowdown” sker kontinuerligt, er det muligt at udføre varmeveksling mellem det udladede kedelvand og fødevandet til kedlen.

Hvad forårsager højt TDS niveau i kedelvand?

Når vand koges i kedlen og der dannes damp, forbliver de faste stoffer i vandet og koncentreres. Således øges TDS niveauet over tid. Yderligere fordampning får disse opløste faste stoffer til at komme ud af opløsningen og til at producere suspenderede faste stoffer (slam).

Hvad er TDS blowdown?

I denne forstand refererer "blowdown" til fjernelse af kedelvand for at opretholde et acceptabelt niveau af Total Dissolved Solids (TDS). Når dette sker, erstattes det vand, der blæses ned, af efterfyldningsvand, der har et meget lavere TDS-niveau. Dette fortynder eller sænker koncentrationen i kedelvandet.

Kontrol af TDS i kedelvandet

Når en kedel genererer damp, vil eventuelle urenheder, der er i kedlens fødevand, og som ikke koger af med dampen, koncentrere sig i kedelvandet.

Efterhånden som de opløste faste stoffer bliver mere og mere koncentrerede, har dampboblerne en tendens til at blive mere stabile og ikke sprænges, når de når kedlens vandoverflade. Der kommer et punkt (afhængigt af kedeltryk, størrelse og dampbelastning), hvor en væsentlig del af damprummet i kedlen bliver fyldt med bobler, og skum føres over i dampledningen.

Dette er naturligvis uønsket, ikke kun fordi dampen er for våd, når den forlader kedlen, men den indeholder kedelvand med et højt indhold af opløste og måske suspenderede faste stoffer. Disse faste stoffer forurener reguleringsventiler, varmevekslere og vandudladere.

Selvom skumdannelse kan skyldes høje niveauer af faste stoffer, høj alkalinitet eller forurening med olier og fedtstoffer, er den mest almindelige årsag til overførsel et højt TDS niveau. Omhyggelig kontrol af kedelvandets TDS-niveau sammen med opmærksomhed på disse andre faktorer bør sikre, at risikoen for skumdannelse og -overførsel minimeres.

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp

nyt og automatiseret system til kedelovervågning

Vores nye HMI (Human Machine Interaction) kedel kontrol- og sikkerhedssystem gør det muligt for operatører at overvåge kedlens forhold visuelt, og planlægge vedligeholdelse samt overvåge tendenser og alarmhistorik.