Kondensatpumper og varmegenvinding

Kondensatpumper og varmegenvinding

For at maksimere energieffektiviteten, er det nødvendigt at returnere kondensat til kedelhuset. Vi har den rigtige pumpe til dit system.

Elektriske pumper

Vores kondensatpumper er designet til at håndtere varmt kondensat, som ofte genvindes som kedelfødevand.

Mekaniske pumper

Automatiske pumper - specielt designet til at fjerne og genvinde kondensat.

reducér driftomkostninger gennem effektiv kondensatgenvinding

Det er de færreste virksomheder, som ikke kan identificere muligheder for energibesparelser og varmegenvinding. Energibesparelser og varmegenvinding kan fx opnås ved at forbedre de eksisterende anlæg til varmegenvinding, bruge varmepumper til opvarmning og nedkøling af processer og investere i bedre varmepumper til udnyttelse af overskudsvarmen ved høje temperaturer.

Vis omverdenen at I er en energieffektiv virksomhed

Gå i front med optimering og effektivisering af energiforbruget og vis omverdenen, jeres samarbejdspartnere og kunder, at I ønsker at være en del af den grønne omstilling. Så sender I et bæredygtigt signal om at I ønsker at bidrage til at reducere CO2-udledning og dermed bidrage til Danmarks position som ét af verdens mest energieffektive lande.

Løsninger til genvinding af kondensat

Reducér dine driftsomkostninger gennem effektiv håndtering af kondensat. Spirax Sarcos udvalg af kondensatgenvindingsløsninger er specielt designet til effektivt at fjerne og genoprette kondensat under alle driftsforhold.

Lavere driftsomkostninger gennem effektiv kondenshåndtering

Med nutidens fokus på energibevidsthed, er kondensat blevet en værdifuld ressource, som kan bruges til forbedre dampanlæggets effektivitet væsentligt. Returneres den højest mulige procentdel af kondensat tilbage til kedlen, giver det et unikt investeringsafkast ved at reducere energiforbruget og vedligeholdelsesomkostninger. Selv varmegenvinding af små mængder, som udledning fra en enkelt vandudlader, vil med tiden resultere i en betydelig besparelse.

Hvorfor er det vigtigt at fjerne kondensat fra dit procesudstyr?

Fjernelse af kondensat fra din varmeveksler og dit procesudstyr forbedrer ikke kun effektiviteten. Det vil også give mere stabile driftsforhold og forlænge udstyrets levetid.

Effektiv fjernelse af kondensat forhindrer:

- Ustabil temperaturregulering
- Problemer med produktkvalitet
- Overdreven korrosion af varmeoverflader
- Vandslag
- Støjende drift
- Skader på udstyr

Et Spirax Sarco kondensatgenvindingssystem til effektiv opsamling af varmt kondensat fra dampen og returnering til kedelhuset, betaler sig selv inden for en kort tid.

Hvordan kan genvinding af kondensat spare dig penge?

Tilførsel af varmt kondensat til kedlen reducerer omkostninger forbundet med vandbehandling og spædevand:

Lavere omkostninger til spædevand: Når kondensat forlader vandudladeren, indeholder det stadig ca. 25 % af den oprindelige varmeenergi, der var i dampen før kondensering. Hvis det varme kondensat ikke genvindes og returneres til kedlen, skal kedlen løbende have tilført koldt spædevand.

Lavere kemikalieomkostninger: Ved at reducere mængden af ferskt spædevand, der tilføres kedlen, nedbringes behovet for vandbehandling væsentligt – hvilket igen reducerer driftsomkostninger.

Overholdelse af miljøstandarder for spildevand: Restriktioner og miljøbestemmelser vedr. kvaliteten af det vand, der føres tilbage til offentlig kloak, gælder i de fleste lande og spildevandsafgifter og virksomheder, som ikke overholder dette, kan blive pålagt bøder. Derfor pålægges fx højere omkostninger, hvis kondensat er drænet i en kloak i stedet for at blive returneret til kedlen.

Kontrol af kvaliteten af kedelfødevand: Da kondensat er destilleret vand, som indeholder så godt som ingen TDS (Total Dissolved Solids), vil returnering af kondensat til fødevandstanken reducere behovet for nedblæsning. Dette reducerer koncentrationen af TDS i kedelvandet, som igen sænker mængden af tabt energi fra kedlen gennem kedeludblæsning.

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp

Relateret til kondensatpumper og varmegenvinding