Blog: Sådan genvinder du flashdamp

flashdamp

29/06/2021

 

 

Er du bekymret for flashdamp? Her er hvad du har brug for at vide for at reducere tab fra flashdamp

Mængden af flashdamp afhænger af anlæggets evne til styre dampsystemet korrekt. Hvis mindre flashdamp forlader processen, gør fabrikken mere for at energien forbliver i deres system.

Der er kun to måder at miste dampen fra en proces: gennem udstyr som utætte sikkerhedsventiler eller vandudladere eller uundgåeligt tab, også kendt som flashdamp. Normalt kan flashdamp bruges til varmegenvinding.

Næsten alle producenter kunne reducere uundgåelige tab fra flashdamp. Nogle fordele er indlysende, men andre er måske ikke så umiddelbare. Her gennemgår vi fordelene:

Reducer visuelle emissioner

Flashdamp, der udledes til atmosfæren, er synlige fugtemissioner. Selvom damp ikke påvirker luftkvaliteten, kan den undertiden forveksles med røg af offentligheden. Selvom det er sikkert, kan et anlæg få uønsket opmærksomhed fra de lokale myndigheder og skabe et negativt image for virksomheden.

Lavere energiomkostninger

I fødevareproduktion kan damp tegne sig for op til 80 % af energiforbruget. En procentdel af denne damp kan gå tabt til atmosfæren, men hvis anlægget formår at bruge den til varmegenvinding, kan der opnås store energibesparelser. Det energibesparende potentiale afhænger af, hvor meget vand der er, og hvor det vil blive genvundet tilbage i processen. Hvis der genvindes masser af energi og vand, kan dette hjælpe med at nå bæredygtighedsmål.

Reducer CO2-emissioner

Kort sagt, hvis damp genereres af fossilt brændstof, reduceres CO2-udledningen, hvis der anvendes mindre damp. Dette kan hjælpe producenterne med at nå CO2-reduktionsmål. Masser af store multinationale virksomheder har nul-CO2 udledning som mål indenfor de næste 10-30 år.

Brug mindre vand

Nogle store ledende fødevarebrands går også forrest, når det kommer til at reducere vandforbruget.

Ved hjælp af teknologi til varmegenvinding kan tabt vand fra flashdamp kondenseres tilbage i dampsystemet, hvilket kan være med til at forvarme procesvand. Dette reducerer ikke kun behovet for at trække på andre, dyrere vandkilder, men det er heller ikke nødvendigt at genopvarme og kemisk behandle det, før det kan anvendes. Så for hver 1 m3 vand tabt til atmosfæren i flashdamp koster det 1 m3 mere vand for at udskifte det i systemet plus de ekstra varme- og behandlingsomkostninger.

Ferskvandsbesparelser er især vigtige, hvis anlægget ligger i en region med knappe vandressourcer eller høje vandpriser.

Reducer risiko for helbred og sikkerhed

Risikoen for flashdamp kan ikke ignoreres. Afhængigt af hvor flashdampen undslipper, kan det skade de ansatte eller besøgende på stedet. Det kunne være et varmt rør for vedligeholdelsesmedarbejderne eller dampkondensering på en gangbro eller på taget, hvilket skaber fare for at man glider.

Katherina Rosa, dampspecialist med base i USA, har masser af erfaring med at hjælpe virksomheder med problemer med flashdamp. For nylig kontaktede en kaffeproducent hende, fordi de var frustrerede over, at deres fabrik ikke så bæredygtig ud udefra. Masser af flashdamp blev spildt, og de ønskede at undgå stigende pres fra lokalsamfundet om dampene.

Katherina gennemgik deres dampproces og kom med nogle ideer til forbedringer.

Efter nogle enkle ændringer i dampsystemet forvandles det spildte flashdampkondensat nu til at forvarme vand til andre dele af processen, hvilket betyder, at de bruger mindre vand og energi samt færre kemiske behandlinger. Så hvad der begyndte med motivationen til at forbedre imaget for fabrikken, endte med at blive en enorm kilde til besparelser. Cirka 180.000 kr. årligt!

Føde- og drikkevareproducenterne ville ikke bruge ingredienser af dårlig kvalitet i deres produkt, så hvorfor skulle de bruge damp af dårlig kvalitet? Brugen af rendamp betragtes som bedste praksis til fremstilling af føde- og drikkevarer, hvor damp er i kontakt med produktet. I kvalitetskritiske processer er rendamp den eneste mulighed for at undgå forurening. Rendamp genereres fra en FDA-kompatibel generator som Spirax Sarco Clean Steam Generator (CSG-FB) til føde- og drikkevarer.
Chris Glass, CSG Product Manager 

Se video om genvinding af flashdamp i føde- og drikkevareindustrien

E-guide om genvinding af flashdamp

Mange føde- og drikkevareproducenter bruger damp i deres processer. Dampsystemer kan være ansvarlige for mere end halvdelen af et anlægs energiomkostninger, og hvis det er dårligt forvaltet, kan det spilde meget energi og vand. Hvis et dampsystem ikke styres korrekt, kan det resultere i flashdamp. Ud over at spare vand- og energiomkostninger, kan reduktion af flashdamp hjælpe med at opfylde bæredygtighedsmål, reducere presset fra lokalsamfund (pga. synlig emission) og beskytte medarbejderne.

Hent e-guiden, som fortæller alt om at genvinde tabt energi og vand i dit dampsystem.