Blog: Sådan genvinder du flashdamp

29/06/2021

 

 

Er du bekymret for flashdamp? Her er hvad du har brug for at vide for at reducere tab fra flashdamp

Mængden af flashdamp afhænger af anlæggets evne til styre dampsystemet korrekt. Hvis mindre flashdamp forlader processen, gør fabrikken mere for at energien forbliver i deres system.

Der er kun to måder at miste dampen fra en proces: gennem udstyr som utætte sikkerhedsventiler eller vandudladere eller uundgåeligt tab, også kendt som flashdamp. Normalt kan uundgåelige tab genvindes.

Næsten alle producenter kunne reducere uundgåelige tab fra flashdamp. Nogle fordele er indlysende, men andre er måske ikke så umiddelbare. Her gennemgår vi fordelene:

Reducer visuelle emissioner

Flashdamp, der udledes til atmosfæren, er synlige fugtemissioner. Selvom damp ikke påvirker luftkvaliteten, kan den undertiden forveksles med røg af offentligheden. Selvom det er sikkert, kan et anlæg få uønsket opmærksomhed fra de lokale myndigheder og skabe et negativt image for virksomheden.

Lavere energiomkostninger

I fødevareproduktion kan damp tegne sig for op til 80 % af energiforbruget. En procentdel af denne damp kan gå tabt til atmosfæren, men hvis anlægget formår at genvinde den, kan der opnås store energibesparelser. Det energibesparende potentiale afhænger af, hvor meget vand der er, og hvor det vil blive genvundet tilbage i processen. Hvis der genvindes masser af energi og vand, kan dette hjælpe med at nå bæredygtighedsmål.

Reducer CO2-emissioner

Kort sagt, hvis damp genereres af fossilt brændstof, reduceres CO2-udledningen, hvis der anvendes mindre damp. Dette kan hjælpe producenterne med at nå CO2-reduktionsmål. Masser af store multinationale virksomheder har nul-CO2 udledning som mål indenfor de næste 10-30 år.

Brug mindre vand

Nogle store ledende fødevarebrands går også forrest, når det kommer til at reducere vandforbruget.

Ved hjælp af varmegenvindingsteknologi kan tabt vand fra flashdamp kondenseres tilbage i dampsystemet, hvilket kan være med til at forvarme procesvand. Dette reducerer ikke kun behovet for at trække på andre, dyrere vandkilder, men det er heller ikke nødvendigt at genopvarme og kemisk behandle det, før det kan anvendes. Så for hver 1 m3 vand tabt til atmosfæren i flashdamp koster det 1 m3 mere vand for at udskifte det i systemet plus de ekstra varme- og behandlingsomkostninger.

Ferskvandsbesparelser er især vigtige, hvis anlægget ligger i en region med knappe vandressourcer eller høje vandpriser.

Reducer risiko for helbred og sikkerhed

Risikoen for flashdamp kan ikke ignoreres. Afhængigt af hvor flashdampen undslipper, kan det skade de ansatte eller besøgende på stedet. Det kunne være et varmt rør for vedligeholdelsesmedarbejderne eller dampkondensering på en gangbro eller på taget, hvilket skaber fare for at man glider.

Katherina Rosa, dampspecialist med base i USA, har masser af erfaring med at hjælpe virksomheder med problemer med flashdamp. For nylig kontaktede en kaffeproducent hende, fordi de var frustrerede over, at deres fabrik ikke så bæredygtig ud udefra. Masser af flashdamp blev spildt, og de ønskede at undgå stigende pres fra lokalsamfundet om dampene.

Katherina gennemgik deres dampproces og kom med nogle ideer til forbedringer.

Efter nogle enkle ændringer i dampsystemet forvandles det spildte flashdampkondensat nu til at forvarme vand til andre dele af processen, hvilket betyder, at de bruger mindre vand og energi samt færre kemiske behandlinger. Så hvad der begyndte med motivationen til at forbedre imaget for fabrikken, endte med at blive en enorm kilde til besparelser. Cirka 180.000 kr. årligt!

Ingen fabrikker er identiske, og heller ingen dampsystemer, men de fleste fabrikker kunne let forbedre energieffektiviteten ved at beregne energitab på stedet og genbruge det, der engang blev betragtet som spild.
Katherina Rosa, dampspecialist 

Se video om genvinding af flashdamp i føde- og drikkevareindustrien

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue