STEAM INSIGHT - DIGITALE SERVICES

Drevet af data, leveret af eksperter!

Insights data for steam system

Vores overvågningssystem genererer indsigt i almindelige problemer på damp- og termiske energianlæg.

Værktøjerne fungerer som et tilsluttet overvågningssystem, der giver indikationer af driftstilstanden for hver komponent i damp- og kondensatsløjfen. En enkel forbindelse kan identificere funktionelle og svigtende komponenter eller validere ydeevnen og effektiviteten af større dampaktiver. Forbindelserne giver vores dampeksperter meningsfuld indsigt og dermed muligheden fo at give anbefalinger vedrørende et specifikt problem.

Løsningerne er designet til at give meningsfuld indsigt og anbefalinger på tværs af fire nøgleområder:

  • Energi- og CO2-reduktion – Angiv, hvor energitabet er, og hvordan disse tab minimeres.
  • Forøg dampanlæggets pålidelighed – Identificer fungerende, defekte eller svigtende komponenter, og hvordan du udbedrer eventuelle fundne fejl.
  • Beskyt procesoutput - Overvåg funktionel ydeevne for vigtige procesapplikationer for at sikre, at processen ikke påvirkes.
  • Reducer sikkerhedsrisici - Registrer usikre dampsystemforhold, der skaber farer for mennesker, miljø og processer.

Værktøjerne fremhæver hovedårsagen til problemer og hvilke væsentlige forbedringer, der er nødvendige for at maksimere ydeevnen og effektiviteten af dit dampanlæg, samtidig med at energitab, CO2-emissioner og risiko reduceres.

Din dampekspert vil kontakte dig for at få mere viden og forståelse om de aktuelle problemer, du står over for, og skabe de nødvendige forbindelser. Efter en periode vil de vurdere aktivets sundhed og give dig en teknisk rapport og anbefalinger. Forbindelsen forbliver på stedet til løbende overvågnings- og valideringsformål for at sikre, at alt afhjælpende arbejde, der udføres, er vellykket.

Steam Insight - DIgitale Services

DETEKTOR FOR BLOKERET VANDUDLADER

Blokerede vandudladere kan være vanskelige at identificere og kan medføre, at driften stoppes eller endda forårsage for tidlig svigt i dit dampsystem på grund af problemer forbundet med vandudladere og utilstrækkelig kondensatfjernelse. Tidlig identifikation af defekte vandudladere kan hjælpe med at afbøde disse symptomer og forlænge anlæggets ydeevne.

FÅ MERE AT VIDE

FÅ MERE AT VIDE

OVERVÅGNING AF PUMPER/VANDUDLADERE

Kondensatpumper der fejler kan påvirke dit systems ydeevne negativt og påvirke produktionen på grund af dårlig varmeoverførsel og deres potentiale til at forårsage usikre forhold i systemet. Det er vigtigt at identificere disse problemer tidligt.

FÅ MERE AT VIDE

FÅ MERE AT VIDE

RISIKOINDIKATOR FOR PUMPEKAVITATION

Slidte eller beskadigede pumper mister effektivitet og øger det samlede energiforbrug, og når kavitationen ikke kan forudses, kan det forårsage uplanlagte afbrydelser og reaktiv vedligeholdelse. Brug af temperatursensorer til at overvåge pumpens tilstand betyder, at risikoen for uplanlagte afbrydelser minimeres.

FÅ MERE AT VIDE

FÅ MERE AT VIDE

INDIKATOR FOR LÆKAGER I SIKKERHEDSVENTILER

Tidlig registrering af utætte sikkerhedsventiler og relevante forbedringer kan minimere energitab i dampsystemet, hvilket hjælper med at reducere risikoen for udstyrsnedbrud eller generel systemfejl, så det er vigtigt, at disse kontrolleres regelmæssigt.

FÅ MERE AT VIDE

FÅ MERE AT VIDE

DETEKTOR FOR OVERLØB

Overfyldte varmtvandsbeholdere er almindelige i mange brancher, da de kan være svære at opdage hurtigt, da dette kan opstå på grund af en fejl et andet sted i systemet. Hvis det ikke opdages, kan tusindvis af liter varmt vand gå til spilde på kort tid. Begrænses disse problemer kan ressourceforbrug og CO2-emissioner reduceres og affald minimeres.

FÅ MERE AT VIDE

FÅ MERE AT VIDE